Algemene Ledenvergadering 21 februari

Deze vindt, zoals reeds aangekondigd, plaats op woensdag 21 februari aanstaande om 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt ditmaal, mede ter afsluiting van ons jubileumjaar, plaats waar onze vereniging ruim zestig jaar geleden werd opgericht: Zaal ‘De Bonte Os’, ingang Deken van Baarsstraat naast ‘Proost’.

Zoals u gewend bent proberen we het huishoudelijk gedeelte zo kort mogelijk te houden om de nodige ruimte te bieden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom ook zijn aan deze convocatie de nodige stukken toegevoegd, zodat u die rustig thuis kunt doornemen en eventueel tijdens de vergadering aan de orde kunt stellen.

Agenda (onder voorbehoud van wijzigingen):

1. Opening en mededelingen;
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, 30 januari 2017 (vorig jaar toegezonden);
3. Financieel jaarverslag over 2017 ;
4. Verslag en samenstelling kascontrolecommissies kring en Schepenhuis;
5. Secretarieel jaarverslag activiteiten 2017;
6. Verslagen werkgroepen over 2017;
7. Bestuurssamenstelling;
8. Geplande activiteiten 2018;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

Na het huishoudelijk deel kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten met elkaar.

Boek van de maand: Twee Heilige Huisjes

Protestanten in het Weerterland en Cranendonck

100 jaar Bethelkerk in Weert en
200 jaar Protestantse kerk in Budel

De redactie:

Jan Compagner, Kees Jansen, Bart Meinema, Nelleke Padmos-Janssen

Als er naar aanleiding van dit dubbele jubileum wordt teruggekeken komt een stuk geschiedenis in beeld van de protestanten in Brabant en Limburg.
Ook wordt er gekeken naar wat er gebeurt met de beide kerkjes, de ‘twee heilige huisjes’.
De geloofsgemeenschappen waaraan ze onderdak boden zijn klein: minderheden in een vanouds rooms-katholiek gebied.
Twee heilige huisjes schetst verleden en heden van protestanten die thuis zijn geraakt èn die zich thuis voelen in hun Brabantse en Limburgse omgeving.

Een prachtig geïllustreerd boek met oude foto’s en dorpsgezichten.
Lees verder….

Bidprentje: Pater Frère Jacques de Lanthenay, Franse pater in de orde van de Capucijnen

Het bidprentje van de maand is deze keer het fotoprentje van de Franse pater capucijn Frère Jacques de Lanthenay. De naam ‘Capucijnerplein’ in Budel herinnert nog aan het klooster van de Franse paters Capucijnen dat ooit op deze plek stond. De paters kochten in 1882 de prachtige burgemeesterswoning van de erven van burgemeester Jan Mathijs Goijarts en verbouwden het pand tot klooster. De Capucijnen verbleven hier van 1882 tot 1891. De bekendste pater was Frère Jacques; men noemde hem ook wel ‘het heilig paterke’. Hij werd geboren als Emile Francois Debout op 28 september 1861 in Lanthenay in Frankrijk. Hij was de zoon van een wijnboer. Na zijn subdiakenwijding kwam hij in 1885 naar het Budelse klooster. Hij stond bekend als een bijzonder devote kloosterling. Frère Jacques overleed te Budel aan de gevolgen van tbc op 23 april 1887, slechts 25 jaar oud. Hij werd op het oude parochiekerkhof van Budel begraven. Ten tijde van de kerkverbouwing in 1902 werd zijn graf , met hergebruikte grafsteen van de Budelse huisarts Hermanus Josephus Mathijsen (+ 1873) verplaatst naar de scheidingsmuur aan de Willem II-straat.
Ter herinnering aan deze pater draagt de scoutinggroep van Budel zijn naam.
Lees verder….

Adriaan Groenewegen, kunstschilder

Bekende Cranendoncker van de maand:

Adriaan Groenewegen, kunstschilder ( 1874-1963 )
Groenewegen was een bekende kunstschilder, die van 1922 tot zijn dood in Budel woonde. Hij wordt beschouwd als een van de laatste vertegenwoordigers van de ‘Haagse School’.

In Budel liet hij een huis bouwen met een prachtig atelier, een plaats die een enorme rust uitstraalde. Het lag aan de oude zandweg van Budel naar Hamont. Hij noemde zijn huis ‘Vredehof’, welke naam ook in hardsteen te lezen is boven de voordeur.

Zijn werken gingen vooral naar Engeland, de Verenigde Staten en Canada en andere kunsthandelaren.

Later werd de straat langs zijn huis in Budel Adriaan Groenewegenlaan naar hem vernoemd.

Lees het hele artikel….

Natuurgebied Buulderbroek en het Cranendonckse bos

Foto: Toine Saanen

Het Buulderbroek is een bos op de rand van het dal van de Buulder Aa en onderdeel van een natuurgebied dat zich uitstrekt tot aan Maarheeze. Zoals de naam broek al aangeeft is het een drassig, laaggelegen bosgebied met veel greppels en sloten. Het gebied bezit een rijke flora en fauna. In het gebied vinden we de een klein informatiecentrum bij de bijendrachttuin Immenhof. Dit is een verzameling planten voor de bijenteelt. Direct aan het Buulder Broek grenst het natuurgebied Cranendoncks Bos. Aan de randen groeien dennen, eiken en berken. Het lage gebied krijgt zijn kwelwater vanuit de bolle akkers die er rondom liggen. Het gebied is rijk aan plantensoorten, zoogdieren, vogels en insecten. In het Cranendonckse bos zijn recentelijk zogenaamde knuppelpaden aangelegd om het gebied voor wandelaars toegankelijk te houden. Het gebied is ook een waterwingebied van Brabant Water. Dit bedrijf levert een zeer goede kwaliteit drinkwater. In het gebied bevindt zich ook de villa Cranendonck (voormalige gemeentehuis Maarheeze 1940-1996) en een reconstructie van de funderingen van kasteel Cranendonck dat in september 1673 door de Fransen werd verwoest.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor alle foto’s van Toine Saanen.

St. Gertrudiskerk Maarheeze

Monument van de maand:
In 1909 werd begonnen met de bouw van de huidige kerk. De oude kerk stond op de plaats van het oude kerkhof. Deze kerk werd gebouwd naar het model van de kerk van Einighausen bij Sittard (L.), ontworpen door architect Franssen uit Roermond.
De stijl is Neoromaans en is gebouwd door de gebr. De Vries uit Helmond voor de prijs van 35.440,– gulden. De parochianen deden zelf het grondwerk en haalden met paard en kar de materialen uit Weert. In 1910 werd de kerk in gebruik genomen, nadat de nog bruikbare inventaris van de oude kerk was over gehuisd. De H. Gertrudis is de patrones van de parochie. Zij is in België en Nederland altijd vereerd tegen ratten- en muizenplagen. Honderd jaar later werd in Maarheeze een Carnavalsvereniging opgericht met de naam ‘Muuzevangers’.
Klik hier voor het hele verhaal…..

Boek:100 jaar zinkproduktie in nederland

Boek van de maand: 100 jaar zinkproduktie in nederland
Door drs. Wim Blom juli 1992

In 2017 bestond ‘De zinkfabriek’ al 125 jaar.

Dit boek is uitgebracht ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van ‘De zinkfabriek’ en Dorplein.

Het is een prachtig boek vol met unieke foto’s van de fabriek en de zinkproductie, maar ook van de ontstaan van het fabrieksdorp dat later Dorplein werd genoemd naar de oprichters van de zinkfabriek de gebroeders Lucien en Emile Dor.
Hier een foto van de inhoud:

 


Ter inzage in onze bibliotheek!

Bronzen Kunstwerk: Boer met melkbus Gastel Sint Corneliusplein

Het object van de maand:
Kunstwerk
Kunstenaar: Jan Brugman (* Budel 1961)
Onthuld: 15-01-1995
Plaats: Sint Corneliusplein Gastel
Ter herinnering aan het boterfabriekje van de “Coöperatieve Zuivelbereiding Gastel”, 1906-1914

Het boterfabriekje in Gastel werd gebouwd in 1906 op het Corneliusplein. De boeren brachten de melk te voet of met de kruiwagen naar het fabriekje, waar een handgedraaide centrifuge was geïnstalleerd. Wat overbleef was ondermelk of zwaai, die aan de varkens gevoerd werd. De boter werd gespoeld en gezouten en was dan geschikt voor consumptie. Het gebouwtje zelf was een eenvoudig vierkant gebouwtje onder een zadeldak gedekt met tuile-du-nor pannen. Van buiten gepleisterd en wit gekalkt. Later kwamen er grote centrifuges die door stoom werden aangedreven. Deze waren echter te kostbaar voor de kleine fabriekjes. Daarom fuseerden de kleine dorpsfabriekjes en in 1914 werd de grote ‘Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Antonius’ aan de Maarheezerweg geopend.  Het kleine fabriekje in Gastel werd gesloten en verbouwd tot woning. Betje Broers was de laatste bewoonster. De gemeente kocht het leegstaande pand daarna en in juni 1989 werd het gesloopt.

Lees het hele verhaal van Harrie Jaspers, geïllustreerd met prachtige foto’s: ‘Er was eens een boterfabriekje op Gastel’ in de Aa-kroniek van 1989-3 blz. 151-169. Ter inzage op de heemkamer:

Zie ook: gebouwen en objecten
en:
artikel Hacweekblad