Algemene Ledenvergadering 21 februari

Deze vindt, zoals reeds aangekondigd, plaats op woensdag 21 februari aanstaande om 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt ditmaal, mede ter afsluiting van ons jubileumjaar, plaats waar onze vereniging ruim zestig jaar geleden werd opgericht: Zaal ‘De Bonte Os’, ingang Deken van Baarsstraat naast ‘Proost’.

Zoals u gewend bent proberen we het huishoudelijk gedeelte zo kort mogelijk te houden om de nodige ruimte te bieden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom ook zijn aan deze convocatie de nodige stukken toegevoegd, zodat u die rustig thuis kunt doornemen en eventueel tijdens de vergadering aan de orde kunt stellen.

Agenda (onder voorbehoud van wijzigingen):

1. Opening en mededelingen;
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering, 30 januari 2017 (vorig jaar toegezonden);
3. Financieel jaarverslag over 2017 ;
4. Verslag en samenstelling kascontrolecommissies kring en Schepenhuis;
5. Secretarieel jaarverslag activiteiten 2017;
6. Verslagen werkgroepen over 2017;
7. Bestuurssamenstelling;
8. Geplande activiteiten 2018;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

Na het huishoudelijk deel kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten met elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *