home
Afleveringen


Inhoud: 2017-2

- Van de redactie                                                                                       De redactie
- Met ’het Machientje’ naar Dorplein.
   Hoe kwamen de eerste bewoners in het latere Dorplein                    Stolmans
- De wijk Oude Molen te budel (III)
  De Protestanten in de wijk Oude Molen                                                  Th.Martens  - T.Vlassak
- De Boerinnenbond van Soerendonk 1945 - 2004                                Annie Staals-Jacobi
- ” Ich proat nog steeds goe Mareser”
  In gesprek met Lenie Mulder-Praats uit Maarheeze                               J. Biemans

Inhoud: 2017-1

- Van de redactie                                                                                       De redactie
- De wijk Oude Molen te budel (II)
  De huizen nr. 1,2,3 en 17                                                                      Th MartensT. Vlassak
- Vijftig jaar op de planken in Soerendonk
  Toneelvereniging K.P.J. - S.O.S. (1967 - 2017 )
  In gesprek met Harrie en Jan Ras                                                     Annie Staals-Jacobi
- Schilder Adrien Glaudemans ( 1907 - 1977 ) uit Budel
  In gesprek met Johan en Harrie Glaudemans                               J. Biemans

Inhoud: 2016-4

- Van de redactie                                                                                        De redactie
- De wijk Oude Molen te budel (I)
  De Oude Molen.                                                                                    Th MartensT. Vlassak
- Spionage in de Eerste Wereldoorlog
  Maria Stevens-Smits uit Soerendonk als Hamontse koerierster         Annie Staals-Jacobi
- Van Emmers naar Immers
  In gesprek met Dio en Noud Immers uit Maarheeze                             J. Biemans

Inhoud: 2016-3

- Van de redactie                                                                                        De redactie
- Militair Louis Fransen uit Budel
  Slachtoffer in de eerste wereldoorlog.                                                    J. Biemans
- Oorlogsherinneringen uit de Willem de Zwijgerstraat in Budel
  in gesprek met mevr. Francine Verhees-Geven                                   T. Vlassak
- Eens een juf, altijd een juf
  in gesprek met oud-onderwijzeres Marie Bax-Kees                             Annie Staals-Jacobi

Inhoud: 2016-2

- Van de redactie                                                                                        De redactie
- Van het St. Nicolaas- en St. Antoniusgilde
  naar De Schut vanBuul. Hurk.                                                                  Th. Martens
- Een achtiende-eeuwse tekening
  van de kerktoren van Maarheeze                                                            J. Biemans
- Herinneringen aan het Sneppenhuis van Soerendonk
  ( deel III en slot )                                                                                        Annie Staals

Inhoud: 2016-1

- Van de redactie                                                                                                      De redactie
- Eigenlijk hebben we in Maarheeze een schitterende jeugd gehad.
  In gesprek met Gerard van den Hurk.                                                                  J.Biemans
- Herinneringen aan het Sneppenhuis van Soerendonk. deel II                           A. Staals-Jacobi
- Voetbalverenigin DVO aan de 'Schorik' in Budel
  van 1940 tot heden. Het ontstaan van de bijzondere
 sportieve verbroedering van haar leden.                                                              R.Vos

Inhoud: 2015-4

- Van de redactie                                                                                                      De redactie
- Herinneringen aan het Sneppenhuis van Soerendonk. deel I                           A. Staals-Jacobi
- Opgroeien in het gezin van huisarts Jan Visschers te Budel
   Jeugd herinneringen van zijn dochter Petra Kerpen-Visschers                      Annie Staals-Jacobi / T.Vlassak
- Een welvaartsplan voor Maarheeze in de jaren '50
   Burgemeester van Schaik op de jaarbeurs                                                       J.Biemans
- Boekennieuws
   De dans van de duivel
   De heksenjacht in Peelland in 1595                                                                    H. Roosenboom

Inhoud: 2015-3

- Van de redactie                                                                                                      De redactie
- Gerryt Jacobus Geusendam ( 1771 - 1818 )                                                            
  Schoolmeester in Maarheeze, tekenaar in Groningen en ver daarbuiten                    Jac Biemans
- Het verhaal van soldaat Jan Maas uit Soerendonk                                                  Annie Staals-Jacobi
- Vulneratus nec victus ; gewond maar niet verslagen.                                                                   
  Cranendonckse dragers van het Draaginsigne Gewonden                                         Rene Vos
- Kolenboer. Een vergeten ambacht;                                                            
  In gesprek met de familie van Hornein Budel                                                           Tinie Vlassak

Inhoud: 2015-2

- Van de redactie                                                                                                      De redactie
- De Budelse bedevaart naar Kevelaer sinds 1834                                                            
  Op bèvert nao Kèveler                                                                                            A.Staal-Jacobi, Tinie Vlassak
- Smokkelen langs de Aa                                                                                           Lies Verbeek- van der Wiel
- De bakker van de bouwer uit Maarheeze                                                                   
  In gesprek over bakker Jac Winters uit Maarheeze.                                                 Jac Biemans
- Een vergeten gedenksteen in de Buulder bossen.                                                            
  De vliegtuigcrash van Miel Davits in de Weeter- en Budelerbergen                           Rene Vos.
- Boekennieuws               
  Piel Wuit Slam. Mijn Budelse jaren 1946-1965                                                       Tinie Vlassak
- Koninklijke onderscheiding voor Jac Biemans;                                                        De redactie

Inhoud: 2015-1

- Van de redactie                                                                                                    De redactie
- Budel, Maarheeze, Soerendonk en Gastel in de 19e eeuw (II en slot)                                                            
  De dagboeken van meester P.N. Panken (1819-1904)                                     A.Staal-Jacobi
- Meester Th.H.Beelen in Soerendonk en Budel (V en slot)                                                            
  Uit de dagboeken van een onderwijzer 1915-1919                                          Th.Beelen
- Van café-billard tot smederij                                                                   
  In gesprek met de zussen Paulien Chatrou-Brugmans en Jet Fransen-Brugmans.                    A.Staals-Jacobi
- Ik stap zelf naar de pastoor: ïk wil priester worden!                                                            
  Ïn gesprek met priester Jos Biemans uit Maarheeze                                         J.Biemans
- Boekennieuws ;              Sporen uit het verleden
  Vertelling van bezetting tot bevrijding                                                                     K.Duisters

Inhoud: 2014-4

- Van de redactie                                                                                                    De redactie
- Budel, Maarheeze, Soerendonk en Gastel in de 19e eeuw                                                            
  De dagboeken van meester P.N. Panken (1819-1919)                                     A.Staal-Jacobi
- Meester Th.H.Beelen in Soerendonk en Budel (IV)                                                            
  Uit de dagboeken van een onderwijzer 1915-1919                                          Th.Beelen
- Melkboer zijn , dat was de mooiste tijd van mijn leven                                                            
  In gesprek met Harrie Huijers, de melkboer van Budel-Schoot.                        A.Staals-Jacobi
- Zestig jaar Legerplaats Budel 1954-2014                                                            
  De Duitse en laatste jaren van de legerplaats (1963-2014)                               J.Biemans

Inhoud: 2014-3

- Van de redactie                                                                                               De redactie
- Boven regelen ze het wel                                                            
  In gesprek met mevrouw Aleida van Geloven-van Kooten in Budel                   T.Vlassak
- Meester Th.H.Beelen in Soerendonk en Budel (III)                                                            
  Uit de dagboeken van een onderwijzer 1915-1919                                            Th Beelen
- Nederlander Willy Bosman in Duisland geboren,                                                            
  in Soerendonk op de vlucht
  In gesprek met Sjang Bosman en Sjaan Ogier-Bosman                                    W.Perlings                                                                                                                                       A.Staals-Jacobi
- De Jappenkampen in Nederlands -Indie                                                            
  In gesprek met mevrouw Ank van der Wal-Reijers uit Dorplein               A.Staals-Jacobi
- Zestig jaar legerplaats Budel 1954-2014 (III)                                                            
  Indische repatrianten op Legerplaats Budel in 1958                                          J.Jakobi

Inhoud: 2014-2

- Van de redactie                                                                                             De redactie
  In gesprek met Harrie Kraaijvanger                                                              J.Biemans
- Meester Th.H.Beelen in Soerendonk en Budel (II)                                                            
  Uit de dagboeken van een onderwijzer 1915-1919                                       Th Beelen
- Zestig jaar legerplaats Budel 1954-2014 (II)                                                            
  Vlucht uit Boedapest : De opvang van Hongaarse vluchtelingen in 1957       A.Staals-Jacobi
                                                                                                                           T.Vlassak
- Vrijdag 29 mei 1964                                                                                     Annie Staals-Jacobi
  een zwarte dag voor Cranendonck                                                                   T.Vlassak
- Gelderse familie in Maarheeze                   

Inhoud: 2014-1

- Van de redactie                                                                                            De redactie
- Cranendonck op de kaart                                                            
  Gedrukte kaarten met Cranendonck uit de 16de eeuw-heden                     W. Ogier
- Meester Th.H.Beelen in Soerendonk en Budel (1)                                                            
  Uit de dagboeken van een onderwijzer 1915-1919                                      Th Beelen
- Op de koffie bij Bert van Tulden                                                            
  Bert van Tulden 100 jaar 1914-2014                                                           T.Lamers - A Staals -Jacobi
- Zestig jaar legerplaats Budel 1954-2014                                                            
  Het ontstaan en de eerste jaren van de legerplaats 1954-1963                 J.Biemans

Inhoud: 2013-4

- Van de redactie                                                                                            De redactie
- Budelse confectie-industrie                                                                          T. Vlassak en A. Staals-Jakobi
- De bevrijding van Budel in zicht                                                            
  reconstructie van een verkenningsvlucht 1944.                                            W. Ogier
- In drievoud van Soerendonk naar Australie.
  In gesprek met Frans Schellekens en Petra Shandley-Schellekens             A. Staal-Jakobi
- Geschiedenis van het gilde Sint-Joris en Sint-Barbara )
  te Maarheeze, 1959-heden (slot)                                                                  B. Mulder

Inhoud: 2013-3

- Van de redactie                                                                                              De redactie
- Genealogie: Van Winkel te Budel (4)                                                           J. van Winkel
- Geschiedenis van het gilde Sint-Joris en Sint-Barbara te Maarheeze(2)
  Het Sint-Jorisgilde, ca 1513-1959                                                                 B. Mulder
- Pauselijke Zouaven uit Cranendonck                                                            Annie Staals-Jacobi
- Joods onderduikertje in Soerendonk na 70 jaar gevonden.

Inhoud: 2013-2

- Van de redactie                                                                                              De redactie
- Opgedolven maar niet vergeten
  Een bijzonder urngraf uit de Budelse- en Weerterbergen                               L.Theunissen
- Geschiedenis van het gilde Sint-Joris en Sint-Barbara te Maarheeze(1)
  Het Sint-Jorisgilde, ca 1513-1959                                                                   B. Mulder
- Genealogie: Van Winkel te Budel (3)                                                              J. van Winkel
- Tuinder in de wijngaard des Heren
  In gesprek emeritus-pastoor Jan Bakker van Soerendonk                              A.Staals-Jacobi

Inhoud: 2013-1

- Van de redactie                                                                                              De redactie
- Genealogie: Van Winkel te Budel (2)                                                           J. van Winkel
- Oorlogsherinneringen van Nelly Belien uit Budel                                         L.Vlassak en H.Jaspers
- De Cranendonckse Hoef en de fam. Schellekens
  In gesprek met Coba van Hooff-Schellekes uit Soerendonk                          A.Staals-Jacobi
- Van boerenzoon tot bankdirecteur
   in gesprek met Thieu Hanssen uit Maarheeze                                             J.Biemans

Inhoud: 2012-4

- Van de redactie                                                                                              De redactie
- Genealogie: Van Winkel te Budel (1)                                                            J. van Winkel
- Reisbrieven van Broeder Gordianus (Cor) Roosen
  uit het leven van een Soerendonkse missionaris                                         A.Staals-Jacobi
- De hoef aan de Pan te Maarheeze
  In gesprek met Annie en Cor Joosten                                                            J. Biemans

Inhoud: 2012-3

- Van de redactie                                                                                              De redactie
- Genealogie: de familie van der Sanden uit Soerendonk                                                        
   In gesprek met mevrouw Mina Dielissen-van der Sanden                             A. Staals-Jacobi
- De postduivensport in Dorplein
  De gevleugelde bode. 1919-2012                                                                  T.Lamers   A.Staals-Jacobi
- De sloop van de oude kerk te Maarheeze in 1919                                        J. Biemans

Inhoud: 2012-2

- Van de redactie                                                                                              De redactie
- Budel, pleisterplaats van Bergeijkse haarteuten (18de eeuw)                       A. Tilborghs
- Genealogie: de familie Vos-Aarts                                                        
   In gesprek met Drieka Vos-Aarts uit Soerendonk                                         A. Staals-Jacobi
- Cranendonckers op bedevaart: de Stille Omgang                                         T. Lamers
- Een boerenzoon uit Maarheeze als priester in de wereld
   In gesprek met Gerard Heesterbeek OFM uit Maarheeze                             J. Biemans

Inhoud: 2012-1

- Van de redactie                                                                                             De redactie
- De Vivo-winkel in Soerendonk.
   De kruidenierswinkel van Dries en Drieka Damen-Aarts.                             A.Staals-Jacobi
- Het was net één grote familie.
   Herinneringen aan het postkantoor van Dings in Maarheeze                      J.Biemans
- De Voêlen Hánddoek
   Budelse arbeiderswijk bestaat 60 jaar(2 en slot)                                          T.Lamers
- Brouwerij Nelissen-van Aubel in Budel ca 1905-1916                                   J. Biemans
- Het Raadhuis te Budel
   Sleutelgebouw uit de wederopbouwarchitectuur.                                         Hilde de Haan

Inhoud: 2011-4

- Van de redactie                                                                                             De redactie
- Beschuit met muisjes.
   In gesprek met zuster De Kever.                                                      G & A Vullers-Hendrikx / A.Staals-Jacobi
- Genealogie:
   De familie Dielissen-Geers uit Soerendonk                                                    A.Staals -Jacobi
- De Voêlen Hánddoek
   Budelse arbeiderswijk bestaat 60 jaar(1)                                                       T.Lamers
- Verzetsgroep "De Vrijbuiters"in Maarheeze (III)
   'Geen dag was zonder gevaar' over Harrie en Trien Semler.                         J. Biemans

Inhoud: 2011-3

- Van de redactie                                                               De redactie
- Genealogie:
   De familie Adams uit Soerendonk                                  A. Staal-Jacobi
- Maarheeze gaat veranderen
  in gesprek met Harrie Verweerder uit Maarheeze           J. Biemans
- De Zusters van Liefde uit Budel. 1854-1988-2011         A. Staals - Jacobi     T.Lamers
- Verzetsgroep "De Vrijbuiters" in Maarheeze (V).
   'I'am your sincerely grateful friend'
   pilotenhulp 1943-1944                                                  J. Biemans

Inhoud: 2011-2

- Van de redactie                                                                                             De redactie
- Genealogie:
   De familie Lammers - Lamers                                                                      T. Lamers / A. Staal-Jacobi
- Een eeuw luchtvaartgeschiedenis te Dorplein in beeld - 2011                     J. Biemans
- Verzetsgroep "De Vrijbuiters" in Maarheeze (IV).
   'Met eene warme handdruk en veel geluk':
   pilotenhulp 1943-1944                                                                                  J. Biemans
- Kleuterschool 'Sint Janneke' te Soerendonk.                                                A. Staals - Jacobi
- "Het wonen in Maarheeze is mij altijd goed bevallen"
   In gesprek met Frans Verest uit Maarheeze.                                                J. Biemans

Inhoud: 2011-1

- Van de redactie                                                                                             De redactie
- Opgraving Budel/Noord, Duitse school.                                                        M. Brink
- Genealogie:
   De familie No(o)ten uit Budel en Gastel                                                       T. Lamers
- 200 jaar Burgelijke Stand 1811 - 2011                                                          A. Staals-Jacobi
- Het Wit-Gele Kruisgebouw van Soerendonk                                                 A. Staals-Jacobi
- Verzetsgroep "De Vrijbuiters"in Maarheeze (III)
   De overval op het distributiekantoor in Valkenswaard.                                 J. Biemans

Inhoud: 2010-4

- Van de redactie                                                                                            De redactie
- Genealogie: Op bezoek bij Anna Sools_Achten in Dorplein.                       T.Lamers & A. Staals-Jacobi
- Verzetsgroep De Vrijbuiters in Maarheeze
     Verzetsherinneringen van marachaussee Frans van Riel (1917-2006 )    J.Biemans
- Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
     Zestig jaar komiek, humorist en tonpraoter.                                               W.Peerlings
- Een Duits garnizoen in Budel, 1963/1995
     Ze zingen en marcheren weer maar bedoelen het dit keer goed                K.Duisters

Inhoud: 2010-3

- Kerst 1944, en in de verte hoorden we de kanonnen.
  In gesprek met mevrouw Coenen-Frings (1916)uit Soerendonk                                         A.Staals-Jacobi
- Een brief uit Dorplein na 65 jaar alsnog gepubliceerd (II)                                                    J. Jakobi en T. Lamers
- Een leven lang op zoek. De vliegtuigcrash op de Asbroekweg te Budel op 28 mei 1944    R. Vos
- Verzetsgroep "De Vrijbuiters" in Maarheeze (I).
  Van onderduiker tot verzetsman: Dick Albers (1923-1988)                                                   J. Biemans
- 'Nabestaanden' Dennis Brierly waren in Gastel                                                                     H. Jaspers
- In Memoriam Herman Boks (1927-2010)                                                                               J. Biemans

Inhoud: 2010-2

- David Somers, een eenvoudig en nog "hel menneke" van 100 jaar            H. Jaspers
- Een brief uit Dorplein na 65 jaar alsnog gepubliceerd (I)                             J. Jakobi en  T. Lamers
- D'n vèrkusketel van Cato van Harrie Peerlings uit Zurrik W. Peerlings       T.Lamers en A.Staals-Jacobi
- Geschiedenis van het Landgoed Kamersven te Maarheeze (II en slot)       F. Ameling i

Inhoud: 2010-1

- Geschiedenis van het Landgoed Kamersven te Maarheeze (I)      F. Ameling
- Maarheezer kerkraam in Budel gevonden.                                     J. Biemans
- Genealogie: de familie Schellekens uit 't Winkel.                            A. Staals-Jacobi
- 'Wa was 't toch unnen tied!" In gesprek met Truus Guns-Peerlings uit Maarheeze;    J. Biemans

Inhoud: 2009-4

- Lekske: van snoepwinkel naar theatercafé.             M. van Dooren
- Sinterklaasfeest in Cranenedonck.
  door: A.Staals-Jacobi,   L. Verbeek-van der Wiel,   J.Adams,    F.Soers    en    J. Maas
- Genealogie: De familie van Deurzen uit Budel.       T.Lamers en A.Staals-Jacobi
- Wij hebben er altijd met plezier gewoond.                A.Staal-Jacobi
- In gesprek met Anneke Baartmans (1917)               J.Biemans

Inhoud: 2009-3

- 'In Buul do is de toren spits'.
   De torenspitsen van de oude kerk van Budel.       H.Jaspers
- Genealogie: Tinus van Mierlo uit Soerendonk 100 jaar.      A.Staals-Jacobi
- Cafés in Budel en 'De Glappers' op vakantie.       J. van Winkel
- "We kwamen er toch wel hè!"
   In gesprek met met Frans Valkenburg uit Maarheeze     J.Biemans
- "Grimeren, dat wil ik gaan leren..."
   In gesprek met Jan van Cranenbroek in Budel.     G.Vullers      J.Jakobi     A.Staals-Jacobi

Inhoud: 2009-2

- De Greenhallweg in Dorplein.
- Zoektocht naar de bevrijders van Cranendonck       W. Kiggen
- Oorlogsslachtoffer Laurentius Schrover                   J. Biemans
- Genealogie: de familie Rampen uit Maarheeze       T. Lamers    /   A. Staals-Jacobi
- 'Van Driske van de Beek'.
- In gesprek met Marian Vos-van Mierlo uit Soerendonk       A. Staals-Jacobi
- Boekennieuws.
- Bespreking van: Tropenjaren.
      Cranendonckse jongens in Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962      W. van Exel

Inhoud: 2009-1

- Van de redactie :    Redactie
- R.-K. MAVO 'St Oda': een geschiedenis :       J. Huijbers
- Van St. Oda-MAVO naar Oda-Park, 1949-2008 :      J. Kapteijns
- Mijn leven in de geweldige tijd in het onderwijs :       T. van Mierlo
- 'St. Oda' de MULO. Herinneringen van een leerlinge :        P. Mennen   -    reunie mulo
- In memoriam  Charles Brandts :        T. Vlassak
- Genealogie: Je zult maar 'van Mierlo' heten :        W. van Mierlo
- De commissaris in Cranendonck ( VIII en slot )
  De bezoeken in 1928 :     J. Jakobi
- "Ondanks alle pech heb ik een geweldige jeugd gehad"
  In gesprek met Jac. de Laat uit Maarheeze :          J. Biemans
- Boekennieuws. Meer dan aantrekkelijk, een bespreking van
  'Meer dan een dak boven mensen'. :         J. van Dierendonck

Inhoud: 2008-4

- Van de redactie:    Redactie
- De Commissaris in Cranendonck ( VII ):   De bezoeken in 1922:     J. Jakobi
- Budel-Schoot zoals het was kort na de oorlog: (II en slot):     L. de Brouwer-Meurkens / H.Lamers
- Genealogie: Verweerden te Maarheeze, verschrijving van een familienaam:    J. Biemans
- Herinnering aan 'De Heuvel' in Soerendonk. In gesprek met Lies en Mia van der Wiel:     A. Staals -Jacobi.

Inhoud: 2008-3

- Archeologisch onderzoek bij de Duitse school in Budel:    M.Bink
- De Commissaris in Cranendonck ( VI )  De bezoeken in 1918:     J Jakobi
- Genealogie: Liplijn, een vreemde naam in ons heemgebied:    A. Sttaals-Jacobi
- Budel-Schoot zoals het was kort na d oorlog:     L.de Brouwer-Meurkens / H.Lamers
- Over sport politiek en meer in Maarheeze.  In gesprek met Theo Vrijsen:     J.Biemans

Inhoud: 2008-2

- De Soerendonkse schuurkerk in beeld ( 1783-1784 ):     J.Biemans
- Genealogie: de Budelse familie Govers:   H.Govers / N van Dooren-Govers
- De Commissaris in Cranendonck (V) De bezoeken in 1913:   J.Jakobi
- Meester Winkelmolen was een begrip. Buulse herinneringen:   J van Winkel

Inhoud: 2008-1

- Een bijzonder schilderij in Soerendonk: M.Verbruggen
- Genealogie: de familie De Werdt : R. de Werdt
- De Commissaris in Cranendonck (IV)   De bezoeken in 1909 : J.Jakobi
- “Ach je doet altijd iets op. hé"
  In gesprek met Marijke van Gastel in Maarheeze: J.Biemans

Inhoud: 2007-4

In de tweede helft van december van dit jaar verschijnt het laatste nummer van deze jaargang.
Hierin treft u de volgende artikels aan:

- De Commissaris in Cranendonck (III).De bezoeken in 1905, J. Jakobi
- De juffrouw van de Schorik. Overlevering van een Budelse dorpsgrap uit ca. 1925, T. Ras
- Genealogie: stamboomonderzoek en verwantschap: Van Exel en Rooyakkers, K. van Exel/A. Staals-Jacobi
- 1957: een ‘Rooms’ jaar in Cranendonck (II en slot), J. van den Wildenberg
- “’t Spoor da was zo’ne vetpot nie…”. In gesprek met Jan van Oosterhout uit Maarheeze, J. Biemans

Inhoud: 2007-3

Op 19 oktober werd ons Jubileumnummer (25 jaar Aa-kroniek) en 100ste nummer aangeboden aan burgemeester Meinema van Cranendonck.
Dit nummer is voorzien van diverse historisch kleurenfoto's van Budel en Maarheeze.

Het bevat bijdragen over:

- 25 jaar Aa-kroniek, 1982-2007, M. van Dooren/J. Jakobi
- 50 jaar Heemkundekring in Budel en Maarheeze, J. Biemans
- Genealogie 1997-2007 een tinnen jubileum en de familie Aarts-Duisters, T. Lamers/A. Staals-Jacobi
- 1957: een ‘Rooms’ jaar in Cranendonck (I), J. van den Wildenberg/A. Staals-Jacobi

In dit nummer drie kleurenkaternen:

I Personen 140-143
II Dorpsgezichten 158-161
III Kerkelijk leven 180-183

Inhoud: 2007-2

Eind juni verscheen het tweede nummer van 2007. Hierin:
- De Spaanse griep in Cranendonck in 1918, S. van Cranenbroek/A. Staals-Jacobi
- De commissaris in Cranendonck (II). De bezoeken in 1902, J. Jakobi
- Genealogie: de familie Groenen, alias 'De Mânboer’, J. Groenen
- “Da witte wel hoe da’t vruuger was, ’t was allemaol werken…”.
    In gesprek met Miet Lammers-van Lierop, J. Biemans

Inhoud: 2007-1

Eind maart 2007 verscheen nummer 1 van jaargang 26, waarin:
- Jodenboom of “Uutenbo(o)m”?, H. Jaspers
- Genealogie: de familie Van Meijl uit Gastel, A. Staals-Jacobi
- Juffrouw Van Rooij uit Budel vertelt over de slacht (II en slot), J. Jobse-van Putten
- De Commissaris in Cranendonck (I). De bezoeken in 1897, J. Jakobi
- Van bierbrouwerij tot frisdrankenfabriek. In gesprek met Rob Winters uit Maarheeze, J. Biemans

Inhoud: 2006-4

Eind 2006 verscheen nummer 4 van jaargang 25 met daarin:
- Kiosken in Budel en Maarheeze;
- Genealogie: de familie Van Cranenbroek;
- Gemeentesymbolen in Cranendonck. (IV en slot) De Gemeente Cranendonck.
- Juffrouw Van Rooij uit Budel vertelt over de slacht. (I)
- "Ze bouwen huuzen daor kunde doorhinne kieken".  In gesprek met Frans Swinkels. (I)

Inhoud:2006-3

Begin november verscheen nummer 3 van jaargang 25 van de Aa-kroniek met daarin:
- "Toen was het trouwboekje vol" (IV en slot) Het levensverhaal van Nel Soors-De Laat uit Budel (1915-2003);
- Genealogie: Stamboomonderzoek en onderwijs : Genealogie familie Ras te Soerendonk;
- Gemeentesymbolen in Cranendonck (III) De voormalige gemeente Budel;
- Herwonnen en Hernieuwde Levenskracht Budel 1946-2006;
- "De minse onder mekaar, da hedde nou nie mir hè" In gesprek met Miet Verduijn-Guns

Inhoud:2006-2

In juli 2006 verscheen nummer 2 van jaargang 25 van de Aa-kroniek met daarin:
- "Toen was het trouwboekje vol" (III) Het levensverhaal van Nel Soors- De Laat uit Budel (1915-2003);
- Genealogie: Stamboomonderzoek en schuttersgilden (over de gildefamilie Aarts te Soerendonk);
- Een Indische repatatriant op legerplaats Budel, 1958;
- Gemeentesymbolen in Cranendonck (II) De gemeente Soerendonk;
- Een beeld van Maria als 'Zetel der Wijsheid" bij villa Hugten.

Inhoud:2006-1

Eind maart verscheen het eerste nummer van jaargang 25 van de in een nieuw jasje gestoken Aa-kroniek.
Het 60 pagina's dikke nummer bevat als bijdragen:
- "Toen was het trouwboekje vol" (II) Het levensverhaal van Nel Soors- De Laat uit Budel (1915-2003)
- Genealogie: De familie Nijssen/Neijssen
- Peter Heazle, geallieerde vliegenier te Soerendonk, 1944-1945
- Gemeentesymbolen in Cranendonck (I) De gemeente Maarheeze

Inhoud:2005-4

Kort voor Kerstmis verscheen de laatste Aa-kroniek van 2005.
Het nummer bevat de artikelen:
- "Toen was het trouwboekje vol" (I) Het levensverhaal van Nel Soors- De Laat uit Budel (1915-2003)
- Klein religieus erfgoed: 'De wonderdadige medaille'
- Genealogie: De stamreeks Fransen
- "Ik ben unne ‘Bulander’ gebleven" Het levensverhaal van Louis van Winkel (1915-2005)

Inhoud:2005-3

Sinds vrijdag 14 oktober is de nieuwe Aa-kroniek weer uit. Hierin ditmaal bijdragen over:
- 200 jaar Antonius Mathijsen 1805-2005; de uitvinder van het gipsverband: leven, werk en herdenkingen;
- genealogie: de moederreeks van Bianca Huijbregts te Soerendonk;
- familie-devotionalia uit Maarheeze;
- Mariabeeld Cranendonck (II);
- belastingambtenaar Seebregts te Budel rond 1898.

Inhoud:2005-2

Sinds vrijdag 1 juli ligt de nieuwe Aa-kroniek in de winkel. Hierin ditmaal bijdragen over:
- het 50 jaar oude Mariabeeld op Cranendonck;
- de Kranendonkse dialecten;
- noodweer in Maarheeze anno 1806;
- de genealogie van de familie Lamers/Lammers uit Budel/Soerendonk/Maarheeze;
- een Haags weeskind te Budel 1913-1916;
- en "Mi 'n uutvaart was de burt altied wa langer as mi 'n fist": een gesprek met de Maarheezer broers Harrie en Jac. Boelens.

Inhoud:2005-1

Dit voorjaar is het precies zestig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland eindigde. Op vrijdag 25 maart jl. kwam het nieuwe nummer van de Aa-kroniek, het tijdschrift van Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck' uit. Dit is vrijwel geheel gewijd aan de periode 1940-1945 in Cranendonck, met artikelen over:
- J.J.W. van Hout, burgemeester van Budel in oorlogstijd;
- R.H. van Schaik, burgemeester van Maarheeze in oorlogstijd;
- Plant van NSB- burgemeester Bouwman terug in Budel;
- Een geallieerde vliegenier in Soerendonk, 1944-1945;
- Cranendonckse voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog;
- In Soerendonk gesneuvelde Duitser (1944) krijgt een gezicht;
- " Vruger war 't nie bèter, mar wel gezelliger." De Maarheezer familie Valkenburg.

 

voor vragen én voor vragen en informatie over de Aa-kroniek informatie over de Aa-kroniek