home
Archeologie

De Werkgroep archeologie houdt zich bezig met het 'ondergrondse erfgoed' van de gemeente Cranendonck.
archeologische vondsten

Zij is opgericht na de grote opgraving van kasteel Cranendonck in mei 1996. De werkgroep heeft voor de gemeente Cranendonck een Archeologische Attentiekaart gemaakt. Hierop is te zien op welke plaatsen archeologische resten in de grond verwacht kunnen worden.
De werkgroep houdt zich, wanneer mogelijk, bezig met het stimuleren of daadwerkelijk doen van archeologisch onderzoek of het begeleiden daarvan. In het recente verleden werden in samenwerking met de gemeente Cranendonck diverse onderzoeken gedaan. Daarnaast documenteert de werkgroep archeologische vondsten en publicaties daarover.

De werkgroep beheert de kleine archeologische collectie van de Heemkundekring. Een deel van de bij de opgraving van kasteel Cranendonck gedane vondsten is tentoongesteld in het 'Kasteeltje', Cranendonck 1 te Soerendonk.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de werkgroep:  klik hier