Hôtel Saint-Joseph, ‘De Cantine’ Budel-Dorplein

Het voormalige Hôtel St. Joseph, ook ‘De Cantine’genoemd, werd in 1896-1898 gebouwd door de Weerter architect Ant. Neeskens te Budel-Dorplein. Het gebouw was  onderdeel van het vanaf 1892 door de gebroeders Dor opgezette fabrieksdorp ten behoeve van de door hen opgerichte zinkfabriek; het plan ‘Le Projet de Dorplein’  van Ir. Emile Dor).

Voor de gezinnen van fabrieksarbeiders werden woningen gebouwd, de alleenstaande fabrieksarbeiders verbleven in dit gebouw. Hierin waren verschillende gemeenschappelijke facilitaire voorzieningen, zoals een café-restaurant, pension, jongens/meisjesschool, winkel, een was- en strijkinrichting, bakkerij, ziekenzaal, klooster, kapel en ontspanningszaal (voor wel 600 personen met een tot in wijde omtrek geroemde akoestiek). Zanger en producent Johnny Hoes heeft deze laatste ruimte in de jaren 60 lange tijd gebruikt voor de opnames van zijn platen.

Lees verder….

Het Mariabeeld op Cranendonck

Kunstenaar: Karel Lücker (Roermond); het zandstenen voetstuk werd vervaardigd door Adrianus Compen (Soerendonk)
In het kader van de ruilverkaveling in 1983 kwam de recreatieve fietsroute ‘Strijper Aa’ tot stand. Sinds enkele jaren kennen we de knooppuntenroutes. Veel fietsers tonen belangstelling voor gebouwen en objecten langs deze routes. Ook ons heemgebied kent nog kapellen, ‘keskes’ en beelden, waarvan velen niet weten waarom ze er staan.

Zo staat er in het plantsoen op de splitsing Molenheide / Van Schoonvorstlaan in Soerendonk een groot Mariabeeld. Menigeen komt hier tijdens een fietstocht een poosje uitrusten of het lunchpakket nuttigen. Ook worden er soms bloemen, plantjes of een waxinelichtje geplaatst.
Het beeld staat er nu ruim 60 jaar. Het werd op 29 mei 1955 (Pinksteren) onthuld door de burgemeester van Maarheeze. R.H. van Schaik en ingezegend door pastoor H. Bos van Soerendonk. Deze laatste was een belangrijke stimulator voor de oprichting van een Mariamonument op Cranendonck.

Lees verder…

Nieuwe Aa-kroniek verschijnt begin april

Een tipje van de sluier over de inhoud: 
  • In het nieuwe nummer van de Aa-kroniek vervolgt Giel Stollman zijn reeks over de geestelijken in Budel-Dorplein. Deze keer komt de periode vanaf 1918 tot heden aan bod.
  • Voor de tweede bijdrage in dit nummer gaan we naar Maarheeze. Jac. Biemans beschrijft de komst van de Zusters van de Voorzienigheid in 1926 en de monumentale gebouwen van hun klooster en Mariaschool aan De Hoge Weg.
  • René Vos verhaalt over de Amerikaanse piloot Dwight Alan Fry wiens vliegtuig op de verlengde Schoordijk in Budel crashte en die zelf nabij de grens met Maarheeze neerkwam en van daaruit door de ondergrondse over de grens werd geholpen.
  • Harrie Jaspers wandelt in zijn aflevering drie verder langs de huizen en bewoners van de Grootschoterweg in Budel-Schoot.
  • En tenslotte gaan we naar Soerendonk. Daar bestond van 1963 tot 1983 een bijzondere vereniging, een voetbalclub van vrienden: V.V. De Amigo’s.
Op het omslag de trouwfoto van Graod en An Hensen-Molemans uit Budel-Schoot, 1934.

 

Oudste Bidprentje uit onze collectie Maria van der Sanden-van Someren (1767-1844)

Het oudste bidprentje in het rouwarchief van de heemkundekring is het bidprentje uit 1844 van Maria van der Sanden-van Someren. Maria van Someren werd geboren te Budel op 10 maart 1767 als dochter van Jan en Maria van Someren-Adriaans. Op 22-jarige leeftijd trouwde Maria te Budel op 3 mei 1789 met de 35-jarige Andries van der Sanden. De uit Stratum afkomstige familie Van der Sanden woonde toen in Soerendonk. Andries en Maria vestigden zich in Soerendonk en woonden daar in het oude centrum op de Heuvel nabij de Sint-Janskapel. Andries en Maria kregen acht kinderen. Andries werd in 1813 maire/burgemeester van Soerendonk en bleef dat tot 1831. Andries overleed op 80-jarige leeftijd op 25 november 1833. Zijn zoon Leonardus volgde hem op als burgemeester van Soerendonk en zou dat ambt 50 jaar bekleden. Maria van der Sanden-van Someren overleed op 16 februari 1844 op 76-jarige leeftijd. De familie Van der Sanden verhuisde later naar het huidige centrum van Soerendonk; daar hadden zij een brouwerij met café, leerlooijerij en kaasmakerij. Het pand werd bekend als café-zaal ‘de Valk’.
Lees verder….

Monumentenwerkgroep zoekt dringend versterking

De Werkgroep Monumenten van Heemkundekring De Baronie van Cranendonck is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor hun werkgroep binnen de heemkundekring.

De werkgroep houdt zich bezig met het bestuderen, bekendheid geven, in stand houden en beheren van monumenten in de gemeente Cranendonck.
Lees verder…..

Jan Visschers (‘De auwe Vis’), huisarts in Budel

Bijzondere Cranendoncker van de maand:
Dokter Jan Visschers woonde eerst enkele maanden op de markt in Budel (Nu Chinees restaurant). Daarna verhuisde hij in 1920 naar Nieuwstraat 36. In 1923 verhuisde hij naar de overkant: Nieuwstraat 37. Van hieruit bouwde hij zijn enorme praktijk op. Hij trouwde in 1920 met Lena de Bruin.
Zij kregen 4 kinderen:
Gerard (* 1921 later gynaecoloog in Weert),
Pieter (*1923 Later socioloog in Den Haag)
Ton (* 1924 Later ook huisarts in Budel ‘De jonge Vis’)
Petra (* 1929)

Dokter Visschers, de latere ereburger van Budel was, wie hem goed kende een onvolprezen mensenvriend en harde werker voor heil en de gezondheid van de Budelse bevolking en omstreken.
Hij had ook een auto (een Ford) en reed daarmee naar zijn patiënten over de nog vaak onverharde wegen. ‘s Morgens om precies 8 uur begon hij met het spreekuur aan huis. Daarna reed hij naar Dorplein waar het spreekuur in de Cantine  begon. Vervolgens reed hij naar Maarheeze om daar om elf uur het volgende spreekuur te beginnen. Na het middagspreekuur van 13.00u tot 14.00u werden de visites gereden In 1960 kwam zijn zoon Ton ook in de praktijk werken. (‘De jonge Vis’) In 1966 ging Jan met pensioen en nam Ton de praktijk over. Hij vestigde zich in de Heesakkerweg In Budel.
Lees verder……

Lezing: HET ONTSTAAN VAN HET HERTOGDOM BRABANT 843-1288-1506-1795

De toevallige uitkomst van een wisselvallig proces

Na de feestelijke Algemene Jaarvergadering waarop wij onze leden Aarts, Van Cranenbroek, Fransen en Sol in het zonnetje zetten, nodigen wij u graag uit voor de boeiende uiteenzetting van Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, op dinsdag 20 maart aanstaande om 20.00 uur in ‘De Smeltkroes’ te Maarheeze. Lees verder….

Natuurgebied “Het Goor“ Soerendonk

Natuurgebied ‘Het (Soerendonks) Goor’ bestaat uit een grote waterplas met aansluitend een moerassig gebied, dat wordt doorstroomd door de Strijper Aa. Het Goor sluit aan bij de Groote Heide. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
De plas is rijk aan watervogels, die kunnen worden waargenomen vanuit een vogelkijkhut aan de rand van de plas. Voor de hut is ook een bankje waar u uw telescoop op kunt zetten. U heeft hier kans op eenden, ganzen en reigers.  De grote zilverreiger wordt hier met enige regelmaat waargenomen. Op de naastliggende weilanden liggen in de winterperiode honderden ganzen. Verder zie je dan meer richting Leende regelmatig kleine zwanen, wilde zwanen en langs het zandpad dat achter de plas doorloopt, zitten vaak vele (barm)sijzen. Aan de andere kant sluit het Goor aan op de Groote Heide en de Gastelse Heide waar typische heidevogels verblijven en mogelijk ook de gekraagde roodstaart, paapje of beflijster. Het Goor bestaat overwegend uit elzen en berkenbroekbos, met kleinere oppervlakten rietmoeras/struweel/ruigte bij de waterplassen. De paden zijn doorgaans goed te bewandelen. Wel kunnen er een paar zeer drassige stukken tussen zitten. Goede schoenen zijn daarom zeer aan te bevelen.
Dit gebied is minder aantrekkelijk om te bezoeken gedurende de zomer. Voor- en najaar en de winter zijn beter.
Het Soerendonks Goor, in het brongebied van de Strijper Aa, werd ondanks heftige protesten in 1957 ontgonnen. (In 1957 werd het Goorgemaal in gebruik genomen, met de bedoeling om 40 ha natuurgebied te ontginnen.) Die onderneming werd geen succes. Twintig jaar later werd de ingreep teruggedraaid. Sindsdien krijgt de natte natuur hier weer de nodige levensruimte.
Klik hier voor meer informatie…..
Klik hier voor meer afbeeldingen.….

Heemkundekring blijft verzamelen

Het afgelopen jaar ontving onze Heemkundekring vele honderden bidprentjes van Cranendonckers, beschreef de fotogroep duizenden foto’s voor het Regionaal Archief en werkte de Kadastergroep aan de invoer van alle kadastergegevens van de dorpen in de gemeente Cranendonck. Het zijn enkele feiten die naar voren komen uit de jaarverslagen over 2017 van de verschillende werkgroepen die de Heemkundekring telt. Voor meer informatie kunt u naar de pagina’s van de afzonderlijke werkgroepen gaan.