zomereditie Aa-kroniek

In de dikke zomereditie van de Aa-kroniek vier interessante bijdragen uit diverse hoeken van ons heemgebied.
Annie Staals-Jacobi bijt het spits af met een bijdragen over de familie Bloemen van de Molenheide te Soerendonk. Hierin worden de kleurrijke dorpsfiguren Nol en Dris ‘de Bloem’  in context geplaatst.
In aflevering vier van ‘Een wandeling door Budel-Schoot’ vervolgt Harrie Jaspers zijn tocht langs de woonhuizen, winkels en het gemeenschapshuis van Schoot.
Tinie Vlassak en Theo Martens starten in dit nummer een reeks over smederijen die Budel vroeger kende. In deze aflevering gaat het daarbij om de familie van ‘smeed’ Rooijakkers.
Tenslotte besluit Jac. Biemans met het tweede en laatste deel de artikelen over het klooster en de Mariaschool te Maarheeze. Hierbij komt ook het levensverhaal van zuster Johanns Fiddelaers uit Maarheeze aan bod.
Op de laatste pagina wijzen wij op de nieuwe expositie in de Achelse Kluis over het laatste oorlogsjaar 1918 en de ontploffing te Hamont. U bent van harte welkom bij de opening op zaterdag 7 juli om 14.00uur, of een van de andere weekenden gedurende het seizoen 2018-2019!
wij wensen u veel leesplezier op uw vakantie- of thuisadres.

Meer info….

Natuurgebied Ringselven Budel-Dorplein

Het Ringselven bestaat eigenlijk uit meerdere vennen die in de vorm van een ovale ring lagen.
De vennen behoorden tot het  gebied dat  in 1892 werd gekocht door de gebroeders Dor om hier een zinkfabriek en een fabrieksdorp te vestigen. Het ringselven diende oorspronkelijk om water aan te voeren als koelwater voor de zinfproductie.
Het ven werd doorsneden door een dijk waarop de Havenweg en het smalspoor aangelegd werden voor een betere bereikbaarheid van de Zinkfabriek.
Nu is het een prachtig natuurgebied waar talloze watervogels hun toevlucht nemen.
De aanvoer van water vindt grotendeels plaats vanuit de plas De Hoort.  De beken ’t Luuëpke en de Hamonterbeek monden uit in De Hoort.
Het water is sterk verontreinigd met metalen, maar door regenwater wordt de vervuiling enigszins beperkt.
Zoals gezegd bestaat het Ringselven uit meerdere vennen.
In Dorplein worden ze de Eerste en de tweede Peel (of zwempeel en vispeel) genoemd. En de Klaarvijver (tegenwoordig Ringselven-Oost genoemd).
Vroeger was de Peel een geliefde zwemplek. Nu is het vooral een prima visvijver. De Klaarvijver werd gebruikt om het vervuilde koelwater te laten bezinken, voordat het werd geloosd in de Tungelroyse beek.
Het Ringselven is een onderdeel van het grote grensoverschrijdende natuurgebied: ‘Het Kempenbroek’, waarover later meer.
Lees verder…..

Kermis in Cranendonck

Kermis is iets wat je ontloopt of naar toe loopt.
De muziek, de lampjes, de gezelligheid, zien en gezien worden.

De draaimolen en minicars hebben een aantrekkende werking en van daaruit groei je, met de jaren, de kermis in.
Steeds spannender, steeds sneller en steeds uitdagender.

Kermis is een evenement waar een groot deel van de gemeenschap naar uitkijkt.
De jeugd gaat er in groepjes naar toe. Leert er wellicht de eerste liefde kennen of geeft er in de rups of het reuzenrad de eerste zoen?

Kermis is iets wat een gemeenschap in beweging brengt.

Meer weten over alle kermissen die in de gemeente Cranendonck plaatsvinden?
Kijk dan op http://www.KermisInCranendonck.nl

Tonny van Schaik-Wagenaar (1911-1960)

Het bidprentje van de maand is het gedachtenisprentje van Tonny van Schaik-Wagenaar. Op 7 november 2012 kreeg het pleintje op de hoek van de Smits van Oyenlaan en de Molenstraat te Maarheeze de naam ‘Tonny van Schaik-Wagenaarplein’. Tonny van Schaik was de eerste echtgenote van Rob van Schaik die van 1936 tot 1969 burgemeester was van de gemeente Maarheeze. Tonny van Schaik werd op 19 januari 1911 te ’s-Hertogenbosch geboren en trouwde in 1935 met Rob van Schaik die een jaar later burgemeester werd.
Zij overleed te Maarheeze op 7 november 1960 op de te jonge leeftijd van 49 jaar. In haar jaren als burgemeestersvrouw zette zij verschillende projecten op poten, o.a. Wit-Gele-Kruis, Gezinszorg, Mater Amabilisschool, hockeyclub en Scouting Kizito. Zij was een vrouw met een groot sociaal hart en was meer dan ‘de vrouw van’. Tonny van Schaik-Wagenaar is opgenomen in de erelijst ‘Bijzondere Brabantse Vrouwen van heden en verleden’. Haar naam siert met recht een staatnaambord. Ook het openingsbord uit 1958 van blokhut ‘de Kroekraan’ van Scouting Kizito in de Vloeten te Soerendonk herinnert nog aan Tonny-van Schaik-Wagenaar.
Lees verder….

Op 21 april werd het smalspoor met ’t machientje onthuld in Budel-Dorplein


Op zaterdag 21 april werd ’t machientje aan de Hoofdstraat in Budel-Dorplein onder grote publieke belangstelling onthuld.
Op het informatiebord staat de volgende tekst:

Wat u hier ziet is een stuk van het oorspronkelijke smalspoor vanaf het staion in Budel (Schoot) naar ‘De Zink’’.
De “locomotief” op de rails is een gestileerde kopie van de stoomlocomotief “Dorplein”van de fabrikant Couillet. De Dorpleiners noemden deze
’t machientje.
Ter gelegenheid van het 125 jaar bestaan van de KZM nam Buurtplatform Dorplein Uniek het initiatief om een stukje van het ontstaan van Dorplein te doen herleven.
In 1892 kochten de gebroeders Dor 628 ha woeste grond voor het stichten van een zinkfabriek en een fabrieksdorp. Wegen waren er niet in dit gebied van zandverstuivingen en moerassen.
Voor de bouw van “De Zink” en Dorplein met bijbehorende infrastructuur was veel materiaal nodig. Hiervoor werd het smalspoor aangelegd.
De stichters waren Walen, hun voertaal was Frans. Zij noemden het spoortracé “La Route”. De plaatselijke bevolking vertaalde dit in “t Routje”.
De locatie markeert de plaats waar de ontwikkeling van de historische kern en de zinkindustrie in 1892 begon. Het project is gerealiseerd door leden van Buurtplatform Dorplein Uniek, andere vrijwilligers en sponsoren. De hoofdsponsors zijn met hun bedrijfslogo hieronder vermeld.