home

De bibliotheek van de Heemkunde Cranendonck

De werkgroep Heemkamer en Bibliotheek streeft ernaar zo mogelijk alle literatuur te verzamelen die over het heemgebied Cranendonck wordt gepubliceerd. bibliotheek
Boeken die betrekking hebben op ons heemgebied worden aangekocht. Naast de algemene boeken worden ook naslagwerken, genealogische boeken en boekwerken over historische onderzoeken aan de bibliotheek toegevoegd.
In de bibliotheek staan ook de ingebonden jaargangen van het eigen heemperiodiek 'de Aa-kroniek' vanaf 1983-heden, evenals het plaatselijk weekblad 'de Grenskoerier' 1976-heden.
bibliotheek
Diverse tijdschriften en heemperiodieken van ruilabonnementen met omringende heemkundekringen liggen op de leesplank.
Een bezoek aan de heembibliotheek is zeker de moeite waard. Alles is ter inzage tijdens de openingsuren van de heemkamer. De boeken zijn opgenomen in een excelbestand; via titel, auteur of trefwoord kan het boeknummer in de computer worden opgezocht.
Boeken en tijdschriften worden echter niet uitgeleend. Zo gewenst kunnen er wel fotokopieën gemaakt worden; kopieerapparatuur is op de heemkamer aanwezig. bibliotheek

De heemkamer in het Schepenhuis aan de Markt te Budel is geopend van 14.00 tot 22.00 uur op:

Openstelling 2017 : ( telkens van 14.00 - 22.00 uur )

5 januari – 19 januari - 2 februari – 16 februari – 2 maart – 16 maart – 6 april

4 mei (tot 17.00 uur i.v.m. Nationale Dodenherdenking)
1 juni – 6 juli – augustus gesloten

7 september – 5 oktober – 19 oktober - 2 november - 16 november – 7 december – 21 december

 

U bent van harte welkom, en als altjd     de koffie staat klaar!