Bijzondere Gebouwen

De Kluisgalm Gastel

Voor 1940 werden in Cranendonck hoofdzakelijk woningen gebouwd voor mensen die er woonden én werkten. Die woningen moesten functioneel zijn voor de bewoner, de welgestelde  boer en de keuterboer, de rentenier en de koopman, de herbergier en de kleermaker, de smid en de klompenmaker, de pastoor en de handelaar en alles wat verder verkocht kon worden. Natuurlijk probeerde ieder aan zijn huis de uitstraling te geven die zijn portemonnee toeliet.

Nieuwstraat 37 Budel

Vooral door sloopwerkzaamheden tijdens en de oorlog daarna zijn zeer veel bijzondere panden uit het beeld van Cranendonckse kernen verdwenen.
Toch zijn er nog heel veel ‘vooroorlogse’ gebouwen die aandacht meer dan waard zijn.
Heemkundevereniging “De Baronie van Cranendonck” probeert op een eenvoudige manier die panden onder de aandacht te brengen, omdat ze elk op eigen manier een stukje van de geschiedenis van Cranendonck en de Cranendonckers vertellen.

Hieronder het begin van een lijst van bijzondere gebouwen:

De Kluisgalm Gastel
Nieuwstraat 37 Budel