Bijzondere mensen

Mensen die extra kleur aan Cranendonck gaven

Iedere Cranendoncker droeg en draagt iets bij om de gemeenschap kleur te geven. Als buurtgenote of bestuurder, als zangeres of muzikant, als boerin of fabrieksarbeider als voorgangster of deugniet, als vroedvrouw of timmerman, het maakt niet uit.

Toch staken en steken er telkens figuren boven de horizon uit. Figuren met net wat extra kleur. Om deze bijzondere mensen een eigen plekje te geven, heeft heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” deze pagina ingericht.

Zelf een persoon voordragen?

Dat kan! Graag zelfs. Mail de naam van de persoon die volgens u extra kleur aan de gemeenschap Cranendonck gaf aan …….. . Daarbij ontvangen we graag wat extra gegevens als een bijnaam, iets uit werk of levensloop, foto’s en andere bijzonderheden. Leden van heemkundekring proberen dan met tekst en foto’s de door u aangedragen figuur te schetsen.

Hieronder het begin van de lijst. (Dit is een groeimodel!)

Dr. Anton Mathijsen de uitvinder van het gipsverband.