home
Fotografie

De werkgroep fotografie is aktief bezig met het verzamelen, bewerken en beschrijven van oude foto's van personen, gebeurtenissen, gebouwen enz. Heeft u interessant beeldmateriaal uit Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein, Soerendonk, Gastel of Maarheeze?
De werkgroep fotografie van de Heemkundekring zou erg blij zijn als U de origionelen tijdelijk beschikbaar stelt of schenkt. Onze collectie wordt t.z.t. getoond op de site van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
U kunt deze site bezoeken klik hiervoor op : www.archieven.nl
Door vervolgens bv als zoekwoord "walravens" in te typen krijgt u alle foto's te zien van Walravens.

De werkgroep is elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur aanwezig in de heemkamer van het Schepenhuis aan de markt te Budel.

Voor vragen en informatie over fotografie klik hier

Bekiek 't

In deze rubriek in samenwerking met het lokale weekblad 'de Grenskoerier' publiceren we oude foto's uit de verschillende dorpen van onze gemeente met de vraag naar de bekende w's: wie, wat, waar, wanneer en waarom. De reacties worden telkens in een volgende aflevering gepubliceerd.

In ons archief bevinden zich zeer weinig foto's van dorpsgezichten uit Gastel
van het leven vóór en na de WO II .    Wie kan ons helpen?

Het nieuwe jaar is weer een aantal dagen oud.
Ieder die reageerde, in Cranendonck maar ook van ver daarbuiten, wil de fotowerkgroep van de Heemkundekring hartelijk danken voor hun reacties.
In het nieuwe jaar hopen wij op uw eventuele bijdrage weer te kunnen rekenen.
Heeft u al eens gekeken in ons archief?

Kijk eens bij:  www.RHC-eindhoven.nl > zoeken > beeldbank > Cranendonck.

U vindt er ruim 1000 foto's.

 

===================================================

Dorplein

dorplein

Dit gezelschap van heren en enkele dames op leeftijd hebben iets te vieren. Opvallend is dat de drank welke genuttigd wordt uit borrelglaasjes komt. Wat is de feestelijke reden van deze bijeenkomst? Is het een verjaardag, huwelijksjubileum, kaartclub, gepensioneerden of iets anders? Wat ook opvalt is dat een dame een cadeautje toont en beiden een feestmuts/hoedje op hebben. De enig herkenbare persoon is rector Tijssen maar wie zijn de andere dames en heren. De foto moet na 1950 gemaakt zijn en volgens de muurschildering, waarschijnlijk in de Cantine. Weet u wie op de foto staan en wanneer laat het ons weten.

___________________________________

Dorskast

dorskast

In de jaren kort na de tweede wereldoorlog is deze foto gemaakt. Achter deze groep van negen mannen is een dorskast te zien die aangedreven wordt door -meestal- een tractor met een lange drijfriem. Deze foto verteld tevens de onderlinge samenwerking waarbij de boeren elkaar helpen in de drukke periode van de oogsttijd. Aan u stelden wij de vraag waar, wanneer deze foto is gemaakt en wie deze dorsers zijn. Bert de Regter herkende zijn vader maar kon nog enkele namen noemen. Met de hulp van Jos Lamers konden we bijna alle personen een naam geven. Van links naar rechts staan:Frans de regter, Dorus Ceelen, Frans van Mierlo, Thjeu Roosen, Jan Beimans, onbekend, Jan de Regter, onbekend en Frans van de Kruijs. Vele reageerden op de foto van de bruidjes alle namen zijn bekend waarvoor onze dank.

___________________________________

communiefeest??         sacramentsprocessie ??

foto 1

Op deze foto is jammer genoeg geen reactie ontvangen wat niemand weerhoudt om alsnog te reageren.

Het zal in de jaren 60 van de vorige eeuw geweest moeten zijn dat deze meisjes hun 1e H. Communie hebben gedaan. Wat ook mogelijk is dat er een groepsfoto is gemaakt van deze meisjes vóór zij zouden meedoen aan bv. de sacramentsprocessie welke jaarlijks op sacramentsdag door het dorp trok. Alle meisjes zijn in witte jurkjes wat in die tijd gebruikelijk was, op de achterste rij zijn enkelen als engeltjes gevleugeld. Graag wil de heemkundekring van U vernemen wie hier gefotografeerd zijn, waar de foto is gemaakt en bij welke gelegenheid.

___________________________________

31 Augustus 1938: 40 jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina

foto 1 foto 2

Beide foto's herinneren aan feestelijke gebeurtenissen. Eén foto is inderdaad gemaakt te Dorplein tijdens het kroningsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1938 en de andere in 1945 op Koninginnedag of Bevrijdingsdag in mei.
Op de foto uit 1938 zien we op de achterste rij ??, Dina Hendriks-Bergs, An Peeters-Bergs. Jeannette Osinsky-Bergs en ??. Vooraan rechts Wim Bergs.
De andere foto, 7 jaar later, zien we in de achterste rij nieuwe gezichten van onbekende vrienden.
Links staat Wim Bergs en 2e van rechts moeder Bergs -v.d. Putten met naast haar Margriet van Deurzen-Bergs. De jongens vooraan v.l.n.r. Jeanke, Albert, Jean, Harry en Teun van Deurzen.
Al deze namen ontvingen wij van de thans nog in leven zijnde 90 jarige mevr. Dina van Hendriks-Bergs en de fam. van Deurzen.

___________________________________

Boerenbond,   Boterfabriek,   Pakhuis ? ? ?

boterfabriek ???

Mevr. Compen wist zich precies te herinneren waar, en waarom die foto is gemaakt. Het 25 jarig bestaands jubileum van de stoomzuivelfabriek St Antonius aan de Maarheezerweg te Budel is de reden geweest voor het poseren van de directeur en het personeel. De in de volksmond genoemde Boterfabriek werd in 1914 in gebruik genomen. Het personeel bestond in 1939 uit Jef van Cranenbroek (Buulder Bosch), Driek van den Wildenberg (Soerendonk),directeur Laurens de Laat (Budel),Paul Meeuwissen, Frans van der Sanden (Soerendonk) hij was de botermaker en Cies Compen (Budel). Opvallend is dat alleen Frans van der Sanden een kort wit werkjasje draagt terwijl je dat verwacht van elk personeelslid. Interessant is ook dat de directeur alleen een stropdas draagt en sigaar rookt. De boterfabriek was nog tot 1966 in gebruik. Het fabrieksgebouw brandde in 1983 vanbinnen uit om in 1985 gesloopt te worden. Op de plaats van de voormalige Stoomzuivelfabriek, in de gevel van Beerten keukens, is nog de gevelsteen van te zien. Met dank aan mevr. Compen, Frans van de Sanden jr en Harry Jaspers. .

___________________________________

Processie 1933

S

Enige tijd geleden ontving de fotowerkgroep van de Heemkundekring een vijftal totaal onbekende 6x6 fotootjes van een processie/optocht. Na scannen en sterk uitvergroten werd ontdekt dat betreffende fotootjes in Soerendonk zijn gemaakt. Het was in die tijd veelal gebruikelijk dat sacrament- en kindsheidprocessies jaarlijks plaatsvonden. Door het gebruik van door bruidjes gedragen erebogen moest er iets anders aan de hand zijn. Na intensief speurwerk werd ontdekt dat betreffende fotootjes zijn gemaakt op 29 mei 1933! De parochianen van Soerendonk gingen de toenmalige bisschop Arnoldus Diepen afhalen aan de gemeentegrens.
S

Hij is naar Soerendonk gekomen om na de uitbreiding en verbouwing van de monumentale kerk deze in te zegenen en te consacreren. Niet zeker is dat er die dag ook nog kinderen het H. Vormsel kregen De bruidjes van toen moeten voor zover zij nu nog leven al meer dan 80 jaar oud zijn. Graag zouden wij namen willen weten wie er in de processie meeliepen en mogelijk, nog via overlevering, achtergrond verhalen kunnen vertellen.
Gaarne uw reactie!

___________________________________

Foto schoolverlaters

Schoolverlaters St.Jozef Maarheeze

Dankzij de vele reacties van de oud-leerlingen en schoolverlaters van de St Jozefschool te Maarheeze. weten wij nu dat deze groep de school in 1988 heeft verlaten. Alle namen zijn ons nu bekend. Waarvoor wij ieder die reageerde, niet alleen die nog in Cranendonck wonen maar ook van ver daarbuiten, willen danken.

___________________________________

jonge wacht

De periode waarin deze foto van de Jonge Wacht is gemaakt vermoedelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog (1942) en is heimelijk gemaakt in de pastorietuin te Budel. Deze groep Jonge Wachters moest op last van de Duitse bezetter worden opgeheven. Samenscholingen waren vanaf 1942 verboden. De Jonge Wacht is een soort scoutinggroep, opgericht in Budel in 1936, van leden van het patronaat. Het patronaat was een Katholieke jeugdorganisatie van een parochie en werd geleid door een pastoor en de kapelaans. Het patronaat bestond uit een meisjes- en een jongensgroep. Strikt gescheiden zoals toentertijd geboden en gebruikelijk was. Van deze foto kent de Heemkunde slechts enkele namen. Vooraan zittend links is Janus Cox, in het midden kapelaan Ger Renders en de thans 93 jarige Jen Scholten. Verder zien we staande tweede van links Toon Lamers en vierde v.l. Paul van Meijl Bzn uiterst rechts Glaudemans en 3e van rechts Jo Peeters. Niet alle namen zijn bekend maar herkent u uw vader of opa laat het ons alsnog weten

___________________________________

Klasse foto uit 1955.

Met dank aan zeer velen die gereageerd hebben weten wij nu wie waar staat op deze foto. Te zien zijn op de voorste rij v.l.n.r.: Joke van Cranenbroek, Lies Verhoven, Tonny van Gansewinkel, Nelly v. Oosterhout, Trudy van Kessel, Toos Peeters, en Jo van Himbergen. Daarachter staand: Tony Nagel, Nel (Lieske) v. Mierlo, Toos v.d. Kruijs, Toos Slegers, Annie Snoeks, Annie Umans, A lda Heesakkers, Hanna Hanegraaf en Riek van Deursen.

___________________________________

Op 4 september 1951 werd op initiatief van Burgemeester van Schaik een huishoudschool opgericht voor meisjes van de agrarische bevolking in de regio. In 1954 kwam er nieuw gebouw nabij het kasteeltje van Cranendonck. Eén van de directrices die tot in de jaren '90 binnen onze gemeente actief was, was mevr Tiny Koppijn.

Kookles.

Naast de algemeen vormende vakken zoals Ned. taal en godsdienst werd er ook les gegeven in gezondheid, naaien en (fijn) koken. In de avonduren werd de school ook nog gebruikt voor een Mater Amabilisschool. In de jaren na de oorlog was het heel normaal dat veel meisjes, maar ook jongens, niet verder leerden en op jonge leeftijd gingen werken in de fabriek of op het land. Deze vorm van onderwijs bevorderde de ontwikkeling van het vrouwelijke deel van de plattelandsbevolking. Een foto werd gemaakt tijdens een kookles met Annie Stevens-Snoeks, Annie Duisters, Bets de Laat-Davids en Riet Reuter. Van de bovenste foto uit 1955 willen wij graag de namen hebben.

___________________________________

Landbouwschool 1954.

In 1947 werd op initiatief van de gemeente Maarheeze de Landbouwschool opgericht en in 1948 door de NCB. overgenomen. Deze kwam op Cranendonck naast het toenmalige gemeentehuis van Maarheeze. Naast de algemeen vormende vakken Ned. taal, geschiedenis,maatschappijleer etc. kreeg men ook les in scheikunde, landbouw en veeteelt, smeden en timmeren w.o. reparatie van eenvoudige landbouwgereedschappen. Eén van de leraren was Adrianus Bressers die vanaf 1963 les gaf op de LTS en zeer actief was bij de voetbalclub van Budel. De leerlingen van die school waren jonge boeren uit de regio. Later kwam daar de huishoudschool bij wat zeker erg leuk moet zijn geweest bij de toenmalige pubers. Op de foto zien we vooraan:....Eilers.-Tom van Mierlo, Manus van Gennip directeur,Seel Vlassak, Toon.Cox en nn. Op de tweede rij Harry den Ouden, Jan v.d. Heijden, Jan van Mierlo, Tiny van Meijl, Gijs de Groot, Tjeu v.d. Linden, Harry pzn de Laat, Tjeu Stevens en Jef Hendriks. Achteraan Jan van Dijk,nn, nn en Harry de Vries. Speciale dank aan Tjeu Stevens die vele namen kende. School gegevens komen uit het Boek Budel en Cranendonck van dhr Winkelmolen.

___________________________________

vier personen uit Budel gefotografeerd dor Kees Walravens.

Hier ziet u een foto uit de eerste helft van de vorige eeuw. Deze foto komt van een verzameling uit Maarheeze en is vermoedelijk gemaakt van fanfare de Poort van Brabant. Van deze foto weten we eigenlijk helemaal niets. Is het inderdaad de Maarheezer fanfare? Wanneer en waar zou deze foto gemaakt zijn? Wie zijn de muzikanten? Mogelijk dat kinderen van de muzikanten hun vader erin kunnen herkennen. Kunt u ons meer hierover vertellen laat het ons weten!

___________________________________

vier personen uit Budel gefotografeerd dor Kees Walravens.

De prachtige portretten welke fotograaf Kees Walravens in zijn studio aan de Markt in Budel maakte miste we enkele namen. In de vorige Bekiek 't deden we een beroep op de lezers voor de namen van de 4 geportretteerde heren. Uit de reacties blijkt dat zelfs van ver buiten de regio met belangstelling deze rubriek in de Grenskoerier wordt gelezen. Eén portret blijft onbekend van de anderen kregen we de namen en soms ook nog hun beroep. Jan Weekers was koperslager/ loodgieter in Budel e.o., dhr Heesters moet kloosterbode zijn geweest en de man die zo ondeugend over zijn bril heenkijkt was dhr Nouwen. Van de vierde foto hopen wij nog de naam te mogen ontvangen. Aanvullende informatie is nog altijd welkom

___________________________________

Processie voor eerste H.Mis priester Jos Biemans.

Wederom een foto uit Maarheeze. Het is 1961 dat deze stoet bruidjes is op weg naar de kerk. Het is de dag dat de pas gewijde priester Jos Biemans thuis wordt opgehaald en in feestelijke processie naar de kerk wordt begeleid om zijn eerste plechtige H. Mis in zijn geboortedorp op te dragen. De bruidjes, allen prachtig in het wit gekleed, zullen nu de leeftijd hebben van 55 jr en ouder. Herkent u zichzelf en anderen en kunt u nog bijzonderheden van die dag vertellen dan vernemen wij dat graag van u.

___________________________________

Vrouwenbond Maarheeze gaat op reis

Op de oproep naar de namen van leden Maarheezer Vrouwenbond die in 1964, op excursie gingen ontvingen we veel reacties. We zien 5e v. links Hanneke van Oosterhout(werkte bij 't Haasje) in de gebloemde jurk naast haar Lies Tijsen(Swinkels?) Middenvoor zittend ....Heesterbeek en 2e v. rechts Tiny Winters (bakker).Op de achterste rij staan van rechts naar links Valkenburg,...Nagel, Valkenburg (Moonslaan), Nel Mooren, Drina Ogiers, Anna v. Mierlo-v.d. Kampen, ... Valkenburg en den Ouden. Van overige dames moeten we de namen schuldig blijven. Waar de dames heen gingen is nog onbekend.

___________________________________

Binnenhalen burgemeester J.Klardie

Uit Sterksel kwam zelfs nog een reactie op de foto uit 1924 bij het inhalen van de burgemeester Klardie in Maarheeze. Op de kar staat als St Barbarba: Trieneke (Hanegraaf) van Oosterhout. Deze prachtige foto werd gemaakt in Maarheeze In juni 1924. De feestelijke gebeurtenis die toen plaatsvond was het inhalen van de nieuwe burgemeester, J. Klardie. Als men de foto goed bekijkt is er veel te zien. Allereerst de wagen daarop staat een vrouwenfiguur met bruidjes die St Barbara uitbeelden wat te zien is op een bord voorop de wagen. Uiterst links op de rand van de foto is nog juist een ruiter van het gilde zichtbaar. Alleen te Maarheeze is er een gilde dat St Barbara in haar verenigingsnaam voert en haar medewerking gaf aan deze optocht. Op de hoek is café "'t Huukse" van hoefsmid Schoenmakers zichtbaar. . Van de tekst boven de ingang is alleen het woord café te lezen en heel vaag hoefsmid. De foto is gemaakt op kruispunt Kerkstraat/Stationsstraat met kijkrichting Burg. Moonslaan. Deze foto is ook in het boek Oud Maarheeze gepubliceerd.

___________________________________

Molen de Poelsnip

Deze prachtige foto ontvingen wij van dhr Stollman. Het betreft een foto van de molen "de Poelsnip" van molenaar Willem Beelen aan de Grootschoterweg die daar stond van 1922 tot 1936. Helaas is die molen in 1936 afgebrand. Op dezelfde plaats verrees in 1937 de uit Venlo stammende molen "Janzonia" (Janssen en zonen). Zoals te zien is is men bezig met bestrating aanleggen . Deze bestrating is onlangs nog ontdekt en opnieuw gebruikt bij Klikkelstein. De meest linkse jongeman man is dhr Geven uit Budel Schoot van al de anderen weten we geen naam. Mogelijk dat u hier nog uw vader of grootvader kunt herkennen.
___________________________________

Carnaval Dr. Antoon Mathijsenstraat

Carnaval 1958. Van een grote optocht was zoals we die nu kennen was nog geen sprake.! Maar dit clowneske muziekgezelschap trok door de dr Ant. Mathijssenstraat langs de winkel van Jan (nu Koos) Verbeek richting Markt. In elk geval plezier genoeg. Die "muziekanten" die de sfeer er in wilden brengen zijn: vooraan in bakkerscostuum Frans Hegge,daarachter met trombone Toos (Wijlaars) Meusen, met trommel Toon Meusen, in de 2e rij links clown Mia Meusen, met tuba ... Stevens, daarachter zien we ... Verhagen, Diny Meusen, Jan Vonken en muzikaal leider Cies Lucas.
___________________________________

Biertap wedstrijd

Hier dan de namen: voorste rij: Annie Damen van den Broek,Drika Rademakers-de Regter,Mien Peters-Hoevenaars (café Lugan , Tiny Bosmans (Bongo bar),Louis Neeskens (Bonte Os), Ria en Harrie v.d. Wetering. Middelste rij: Jan Peeters ( Lucky bar),Jo Hoens-Raymakers, Jac Raymakers, Jet Neeskens-Geers, .... Rienks (Huifkar), Wies van Grootel-Hoevenaars(Toeter in Schoot) en Paul Neeskens (Bonte Os. Achterse rij: Jac van Deurzen (Heikant), Theo Verwijen,Bert Damen (City bar), Jan van Kessel en Harrie van Grootel(Toeter Schoot). De datum waarop deze tapwedstrijd plaatsvond moet in 1969 zijn geweest.
___________________________________

Jo van de Wilden berg

Bovenstaande foto herinnert aan de eerste plechtige H.Mis van pater Jo van den Wildenberg in 1957. Wat we zien is dat de jonge pater van huis wordt afgehaald en in plechtige processie naar de kerk wordt begeleidt. Het duurde tot ongeveer 1960 dat er jaarlijks processies, zoals Sacraments- en Kindsheidprocessie, communiekanten en soms met een neomist (nieuwe priester) door het dorp trokken. Alle verenigingen waren daarbij aanwezig. Later, tijden veranderen nu eenmaal, kwamen daar de carnavalsoptochten voor in de plaats.
Uit Soerendonk kregen we als reactie dat vooraan voor de bruidjes en vlaggendragers Piet Brugman loopt, van de fietsenwinkel t.o. de kerk.. Bij de jongens moet de tweede vlaggendrager Sjaak Staals zijn. De dame die rechts vooraan op de foto naar de fotograaf kijkt dat is Mieke of Paula Verhoeven die naast de kerk woonde.
___________________________________

Mobilisatie Budel 1914

Bovenstaande foto werd ons toegezonden vanuit Wouw (West Brabant). Wij weten intussen dat de afgebeelde soldaten leden zijn van de LANDWEER. Bij bestudering van deze foto dat deze soldaten gemobiliseerd aan het begin van de 1e Wereldoorlog. Op het raam boven de deur staat Café H. van den Broek Tot op heden hebben we niet kunnen achterhalen waar dat café hier ergens in de grensstreek stond. De fotowerkgroep zou graag van u willen weten waar deze foto is gemaakt.
___________________________________

Motorrace Soerendonk

Deze foto is gemaakt in Soerendonk. Het zal in de jaren 60 van de vorige eeuw , de dames op de achtergrond dragen minirokjes, dat er z.g. motorraces werden gehouden. Waar lag dat circuit en wie kan ons meer vertellen over deze races.
Motorrace Soerendonk

Veel reacties mochten wij ontvangen van vroegere motorclubleden. Het raceparcours was Damenweg, Olifant en 't Goor. Later werd het parcours verlegd naar Strijperdijk, Witsemdijk, Groenstraat en Paaldijk. Start en finish was ongeveer bij de ingang naar de Camping. Van een toenmalige winnaar, P. Kramer uit Berkenrode ontvingen we nog een zestal foto's, waarvan bovenstaande.
___________________________________

Soerendonk 1930

Wat wordt hier gevierd? Het bruidspaar, zij met een POFFER op, hebben iets te vieren. Hoewel zij beiden oud lijken zou het misschien een 12,5 jarig huwelijksfeest zijn of een tweede huwelijk ? Afgaand op leeftijd van de wederzijdse ouders en de nog jonge kinderen op de voorgrond is dit beide mogelijk.Wat zien we nog meer. Achteraan links staat hoofdonderwijzer Jac Baartmans en 2e en 3e persoon van rechts burgemeester A. de Klerk met echtgenote. Beiden zijn zij tot 1936 actief in Soerendonk, de foto is dus van vóór hun beider vertrek. Herkent u iemand of kunt ons meer vertellen over deze foto vertel het ons!
___________________________________

Maarheeze klassenfoto St. Joseph lagere school

Wat we hier zien is een klassenfoto uit 1926 van leerlingen van de St. Joseph lagereschool te Maarheeze. Rechts staat het toenmalige hoofd van de school dhr. Damen. Deze foto is gemaakt achter de St Josephschool met op de achtergrond de boerderij van Jan Swinkels. Achteraan links staat Jef Thijssen, die alle namen aan Bert Mulder doorgaf, met daarnaast Willie van der Putten. Van voor naar achter zien we achtereenvolgens:Nico Maas, Harrie van Werde, Jan van Otterdijk, Jan van Kessel, Frans Valkenburg, Jan Dumarteau, Wiel Kiggen, Jan van Mierlo, Jac Thijssen Dorus van Gils, Dries van Ekert, Thieu Vinken, Jac Guns, Jan Maas, Giel van Gansewinkel, Alb. Jansen, Graad van de Hurk, Jac van Mierlo en geknield Thieu Peerlings, Driek Hanssen, … Maas en Harrie Valkenburg.
____________________________________

smulders confectie bedrijf

Onlangs ontving de Heemkundekring deze foto van het personeel van confectiebedrijf Smulders te Budel Schoot, vermoedelijk gemaakt in de jaren 1940-1950.
Het bedrijf is één van de verdwenen bedrijven van de afgelopen decennia in Cranendonck.
Wat we in de eerste plaats graag willen weten wie zijn deze dames en showen zij hun producten?
Op de tweede plaats er zijn beslist nog vele foto's van de verdwenen Cranendonckse industrieën in albums en "schoenendozen" bij het vroegere personeel die de moeite waard zijn om aan het digitale archief van de heemkundekring kunnen toevoegen.
Dat vernemen wij graag van u!
_____________________________________

schaatsen op de Peel schaatsen op de Peel  
schaatsen op de Peel

Nu Koning Winter over onze streken regeert zal deze foto bij de ouderen in herinnering brengen de barre winterse omstandigheden van Januari1942 met nachttemperaturen tot -20°c. Wat we hier zien is de finish van een lange afstand schaatswedstrijd over 10 ronden op de Peel in Budel Dorplein. De winnaar was Jos Kuipers. De andere deelnemers waren o.a. Jan Hendriks en de toen 24 jarige Antoon Roost. Geschaatst werd op houten schaatsen waarin een stalen strip was aangebracht, z.g. Friese doorlopers. De schaatsen werden met lange veters onder de schoenen gebonden. Speciale kleding zoals die tegenwoordig wordt gebruikt was er gewoon niet, een warme wollen trui of borstrok en daaronder een krant gaf bescherming tegen de bittere kou. Onbekend is of er in de latere jaren nog wedstrijden geweest zijn van deze omvang. Uw reacties of aanvullingen op deze foto vernemen wij graag.

_____________________________________

RK. Federatie Hercules

Foto van het kampioenselftal van de RK. Federatie Hercules seizoen 1934-1935
voetbalclub uit Budel-Dorplein.

De namen van de voetballers zijn v.l.n.r. F.Brouns, Tjeuke Jacobs, Gerard Biesmans, Louis Adaams, Louis Brouns, A van Gils, J. Geven, F. Brouns, M. van Hooff, M. Bekelaar en G. Peerlings. De foto is gemaakt op het toenmalige voetbalveld waar thans het Vogelsplein in Budel Schoot is
_____________________________________

Harmonie Les Echos de Dorplein

Harmonie "Les Echos de Dorplein".

Deze groepsfoto is gemaakt op 27 april 1927 aan het kanaal nabij de grens bij Loozen(B). De harmonie bracht een serenade bij de nieuwe priester Jules Ceijssens. Wellicht zal bij het bekijken van deze foto u uw vader, oom, opa of iemand anders herkennen, Uw reacties vernemen wij graag. . . .
Achter de trommel zien we Tinus Brouns, met de bugel Harry van Deurzen, achter de bloemen Gerard Houben(?) en naast de moeder van de jonge priester rector Meeuwissen.
Helaas mochten wij geen reacties op deze foto ontvangen maar zijn nog wel benieuwd naar de namen van de jonge muzikanten op de voorste rij.
_____________________________________

De reacties op de foto uit Budel Dorplein gaf ons meer duidelijkheid over deze groep jonge dames. Bekend is nu dat het de Mariacongregatie is onder den titel van "H. Maria Onbevlekt Ontvangen en H. Anna" zoals de officiële naam luidde. De foto is gemaakt aan achterzijde van de Cantine bij de zusters. Helaas kan de Heemkundekring de namenlijst nog niet invullen en kunt u ons daarbij helpen. Wie kan ons meer vertellen over deze foto.
_____________________________________

Vervlogen tijden III

In de aflevering "Bekiek 't" van de Grenskoerier 12 augustus zagen we dat het koren tot schoven werd gebonden en daarna gestapeld op mijten of oppers om later in het jaar gedorst te worden. Het dorsen gebeurde nadat het koren goed gedroogd was meestal in de maand oktober. De oudste manier van dorsen gebeurde met de vlegel, een aan een lange stok met leren riem bevestigde knuppel. Op een groot zeil werden de schoven op twee tegenover elkaar gelegde rijen gelegd. Daarna sloeg men alleen of ritmisch met meerdere personen op de aren totdat de graankorrels uit de aren waren geslagen.

dorsvlegel

Deze manier van werken is thans geheel verdwenen en alleen op speciale landbouwdagen nog te bewonderen. Om het dorswerk lichter te maken ontwikkelde men een machine welke door een rondlopend paard werd aangedreven, manege genoemd. Hier spant men het paard aan een lange hefboom welke tandwielen en stangen de dorsmachine in werking brengen. In de jaren 1930-1950 verdween ook deze wijze van dorsen.Na het dorsen moest men nog "het kaf van het koren scheiden". De oudste manier geschiedde met een wan. Het op de wan liggende kaf en graankorrels werd opgegooid waarna de wind het wegblies, later kwam de wanmolen met ingebouwde waaiers in gebruik die het kaf kon wegwaaien om zo gezuiverd graan over te houden.
dorsen dorsen De volgende ontwikkeling in het dorsen was een grote dorskast met aandrijving door een krachtige motor of tractor. Het graan werd gegeten door dieren of gemalen om er brood van te bakken, daar is weinig aan veranderd. Het stro werd in de stal gebruikt of in een bedmatras.Tegenwoordig zijn de eerder genoemde dorsmethoden zo goed als geheel verdwenen. Zelfs de strozak als bedmatras is nu ook in onbruik geraakt.Thans komt de loonwerker met een combine die maait, dorst en het graan scheidt van het kaf. Een tweede machine pakt het gedorste koren en bindt deze tot pakketten.Voor reacties of aanvullingen op de foto's van het boerenleven dat vernemen wij graag. Ook foto's van andere vroegere gebeurtenissen en of ambachten uit een van de Cranendonckse dorpen zijn de moeite waard om aan ons het archief van de Heemkundekring toe te voegen. Evenals oude en interessante prentbriefkaarten of foto's uit Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein, Soerendonk, Gastel of Maarheeze?Verder ook foto's van straatbeelden, verdwenen huizen, de werkende mens, speciale gebeurtenissen, (kerkelijke)feesten, optochten enz. zijn welkom.U kunt de gepubliceerde foto's van deze en eerdere gepubliceerde artikelen gedetailleerd bekijken op onze webside: www.heemkundekringcranendonck.nl bij Werkgroepen - fotografie..
_____________________________________

Vervlogen tijden II

In de aflevering "Bekiek 't" in de Grenskoerier van 22 juli zagen we de 91 jarige Driek Broers korenmaaien met de "zicht" en een pikhaak. Schoven Op de tweede foto zag men hoe zijn dochter het gemaaide koren tot een schoof bond.
Hierna werden vier gebonden schoven samen rechtop gezet. Na drogen werden de schoven in oppers ook mijten genoemd, gestapeld om later in het jaar gedorst te worden. Deze manier van werken is thans geheel verdwenen.

Bijzonder is dat de top van de opper of mijt is afgedekt met 4 à 5 schoven voor een goede regenwater afvoer. De samengebonden schoven werden vastgezet en op hun plaatsgehouden met een ijzeren ring. Deze manier van afdekken gebeurde meestal in de vroege ochtend -04.00 u- omdat het stro dan enigszins vochtig was en beter te handelbaar. Meiten
Het behoefd geen betoog dat maaien, binden, het opsteken zwaar werk was, zeker als men bedenkt dat dit werk in de hoog zomer gebeurde bij veelal hoge temperaturen.
Tegenwoordig is het handwerk verdwenen, de loonwerker komt met een combine die maait en dorst zodat een tweede machine het gedorste koren pakt en bindt.

De Heemkunde kring wil graag foto's van vroegere dorsmachines die op het erf van de boer kwamen dorsen aan onze collectie toevoegen.

WIE KAN ONS HIERAAN HELPEN?

Voor reacties of aanvullingen op de foto's van het boerenleven dan vernemen wij dat graag. Eventueel komen we in de volgende aflevering hierop terug. paard met wagen stro

Ook foto's van andere vroegere gebeurtenissen en of ambachten uit een van de Cranendonckse dorpen zijn de moeite waard om aan ons het archief van de Heemkundekring toe te voegen. Evenals oude en interessante prentbriefkaarten of foto's uit Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein, Soerendonk, Gastel of Maarheeze?
Verder ook foto's van straatbeelden, verdwenen huizen, de werkende mens, speciale gebeurtenissen, (kerkelijke) feesten, optochten enz. zijn welkom.

Contactadressen werkgroep fotografie van de Heemkundekring:
Frits Rechters, Voortstraat 9 te Budel tel 0495-491771
Jos Lamers Tulpenstraat 20 te Maarheeze tel.592796
en via onze Internetsite.

_____________________________________

Vervlogen tijden I

Beide foto's zal de ouderen onder ons bekend voorkomen of hebben lang geleden nog gewerkt zoals afgebeeld. We zien hier de 91 jarige Driek Broers uit de Meemortel in Budel in 1990 een demonstratie korenmaaien geven zoals hij dat een groot deel van zijn leven heeft gedaan.

Maaien

Hij deed dat met een "zicht of zichel (sikkel)" en een pikhaak. Het was zwaar werk wat dikwijls gebeurde bij warm zonnig weer in augustus. Het hele gezin en eventueel familie of buren hielpen bij de oogst. Het korenveld was enkele vadsent (16 are=1600m2 )groot maar een grote akker kon soms wel enkele ha. (1ha = 6 vadsent) groot zijn.In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam daar langzaam verandering in. De eerste Viking maaimachine, welke werkte zoals de huidige elektrische heggenscharen, kwam in jaren 1920-1925 in Soerendonk bij Willem van Mierlo op 't Eikenschoor. Thijs Feijen was de eerste die met de door een paard getrokken maaimachine werkte want dat had hij "op de Kluis geleerd". De maaimachine hebben ze vooraf bij Willem van Mierlo in elkaar gezet. De overlevering zegt dat de vrouw van Willem daar helemaal niet van gediend was omdat het op zondag gebeurde.
binden

Na het maaien werd het stro gebonden, zoals Lies (Stevens) Broers op de tweede foto demonstreert, en daarna in schoven rechtop gezet. Na drogen werden de schoven in oppers gestapeld om later in het jaar gedorst te worden. Deze manier van werken is thans geheel verdwenen Heeft u reacties of aanvullingen op de foto's van het boeren leven dan vernemen wij dat graag. Eventueel komen we in de volgende aflevering hierop terug.
_____________________________________

Mode show

Opnieuw een schitterende foto uit begin 60er jaren van de Sacramentsprocessie door Maarheeze. Een stukje geschiedenis uit het nabije verleden. Rechts zien we bruidjes die in dat jaar hun 1e communie hebben gedaan. Zij strooien snippers crêpepapier uit die in voorafgaande week bij de zusters door de kinderen waren verknipt. Daarachter lopen de engeltjes compleet met vleugeltjes onder begeleiding van juf. Borrenbergs. Gepauzeerd werd altijd bij een "rustaltaar" op de Vogelsberg waar de bruidjes de voorraadcrêpepapieren snippers werd aangevuld. De namen van de bruidjes wil de Heemkundekring graag weten evenals de datum.
_____________________________________

Mode show

Wie kan ons meer vertellen over deze foto van een begrafenisstoet welke op het punt staat van vertrekken voor CAFE JOS BERKERS-van ROOIJ of JOS BERKENS-VAN ROOIJ ? Van deze foto weten we geen namen, geen jaar of plaats. Was dit ergens in Cranendonck? Meld het ons als iets meer weet!
_____________________________________

Mode show

Op deze foto uit de tijd van het Rijke Roomse waar jaarlijks de Sacramentsprocessie door MAARHEEZE trok, kwam jammer genoeg geen reactie. Hier zien we een deel van zo'n processie in de Stationsstraat vlakbij de huidige Moonslaan op de achtergrond is boerderij van Frans Boelens te zien. Kunt u de Heemkundekring helpen aan de namen en het jaar waarin deze processie rondtrok, dan horen wij dat graag van u.?
_____________________________________

Mode show

Voor het gemeentehuis van Soerendonk (Dorpsstraat 21) poseerden deze groep mannen. Vermoedelijk is dit de Burgerwacht van Soerendonk welke heeft bestaan vanaf 1918 tot 1924. Wat bekend is schreef Harry Jaspers uitvoerig in de Aa-kroniek van 1993-4. Volgens het betreffende artikel moet Joep? Broers commandant geweest zijn, later opgevolgd door meester Willem van Exel. Dries van den Wildenberg ,de latere gemeenteontvanger van Maarheeze, moet de voorzitter geweest zijn van de burgerwacht.De grote vraag is: herkennen de lezers hun vader, opa of iemand van deze foto en kan ons meer hierover vertellen? Wie is de trompetter links op de foto? Dat vernemen wij graag van u.
_____________________________________

Mode show

Deze dames uit Maarheeze maken een gezelligheids uitstap van het meisjespatronaat. Vermoedelijk is deze foto gemaakt tijdens rond de jaren 1950.De reacties op deze foto in de bijdrage van Bekiek 't in december. kwamen uit Budel, Maarheeze en Soerendonk. Vooraan zien we v.l.n.r. Jet van Werde, Miet Swinkels, Tiny Winters, Miet van Hunsel, Marie van Mierlo, Nelly Praats en Stiena Beckers. Staande v.l.n.r. Lies van de Bosch, An Scheepers, Dien van Mielo, Hanna Valkenburg, N.N. , N.N. en Toos Guns. Van Marie (van Hooff)-van Mierlo uit Maarheeze weten we dat zij ook wel Marie de Smeed werd genoemd. Zij was een zeer sociale vrouw en deed veel goede werken in woonplaats. Met haar man Frans dreef zij op het H.Hartplein in Soerendonk een winkeltje in huishoudelijke artikelen. In 1978 is zij op 60 jarige leeftijd overleden. Van de overige dames wil de heemkundekring gaarne alsnog meer gegevens weten.
_____________________________________

Lourdesgrot

Reactie op deze foto kwam uit Soerendonk. Bovenaan rechts werd Marie van Hooff-van Mierlo uit Maarheeze herkend, ook wel Marie de Smeed genoemd. Zij was een zeer sociale vrouw en deed veel goede werken in woonplaats. Met haar man Frans dreef zij op het H.Hartplein in Soerendonk een winkeltje in huishoudelijke artikelen. In 1978 is zij op 60 jarige leeftijd overleden. Van de overige dames wil de heemkundekring gaarne alsnog meer gegevens weten.
_____________________________________

Trouw aan het wettig gezag

"TROUW AAN WETTIG GEZAG BUDEL"

Zo staat op het vaandel. De enige herkenbare persoon is burgemeester van Hout. Zeker is dat deze foto dateert v an vóór 1940. Wie kan ons meer vertellen over deze foto? Het is mogelijk dat hierin vaders worden herkend en misschien leeft hiervan nog iemand. Waar was deze groep gevestigd?
_____________________________________

Toneelvereniging ONA Budel-Schoot

Deze foto maakten vele tongen los. Het toneelstuk dat werd opgevoerd heette "Marjatta" en kwam in 1952 op de planken. De acteurs waren:Gerard Feijen, Jetty Broers, Bets Corstjens, Jef Vaneerdewegh en Koos Chatrou. Daarachter staan Charles Brands,Dre en Theo Hendriks, Jef Camp, Jac van Dooren, Thieu Houben, grimeur Jen Spee en Theo Looijmans. De toneelclub hoorde bij de toenmalige fanfare en speelde in zaal van Vlierden, de Toeter.
_____________________________________

Wolkbreuk in 1967 Soerendonk

Mevr.Diny Woodley, die wekelijks via internet De Grenskoerier leest, deelde de Heenkundekring mede dat in de zomer van het jaar 1967 er een grote wolkbreuk losbarste boven Soerendonk. De jonge mannen moeten nu, ook voor haar onbekende, heren zijn van middelbare leeftijd. De heemkundekring is er nog steeds heel benieuwd naar wie het zijn. Het voormalige gemeentehuis van Soerendonk - het grote huis voor de kerk - is nog niet afgebroken en TV antennes zijn al zichtbaar.
_____________________________________

1952 BUDEL DORPLEIN
Vanaf de oprichting van de zinkfabriek gingen de inwoners en personeel eerst in de gangen van de fabriek (1893), een noodkapel in de retortenfabriek (1896), de fabriekskapel (1906) op het fabrieksterrein ter kerke.
plechtige processie met schutterij St Joseph

Al in 1912 werden al plannen gemaakt en grondwerk verricht voor de bouw van een grote kerk. In 1952 was het eindelijk zover dat de kerk in gebruik genomen kon worden. Op beide foto's wordt het Allerheiligste, Ons Heer (gewijde hosties) in plechtige processie van de fabriekskapel naar de nieuwe St. Jozephskerk gebracht. Op de bovenste foto is Schutterij St. Joseph te zien, op de onderste foto Harmonie Les Echo's de Dorplein.
Harmonie Los Echo's

Deze foto's werden ons geschonken door mevr. Beeren waarvoor onze dank.. Indien u nog foto's heeft welke interessant zijn voor de Heemkundekring zouden we deze gaarne voor ons archief met de scanner digitaliseren en onbeschadigd aan u teruggeven. Zo zijn we op zoek naar foto's van de kermis van vroeger uit onze kerkdorpen van Cranendonck. Wie helpt ons?
_____________________________________

gekostumeerd elftal ?

Wat deze heren voornemens zijn is onbekend. Afgaande op de elf verklede personen mag men vermoeden dat er gekostumeerd gevoetbald gaat worden. Enkele herkenbare heren zijn: dhr Fr. van Asten sr vooraan links, in het midden met bolhoed dhr Jac van Asten en uiterst rechts staat Toontje "Brood" Teeuwen. Wie kan ons meer vertellen wanneer, waar en bij welke gelegenheid deze foto werd gemaakt?
_____________________________________

Neomist  Driek Somers

BUDEL SCHOOT. Voor de kerk poseren zo'n 63 brave bruidsmeisjes met een tweetal priesters en met pastoor v.d. Heijden die uiterst rechts staat samen met een begeleidster. Wanneer en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt en wie herkent zich hierop?

Wij mochten reacties ontvangen Nel en Lenie Nouwen, en van Maria van Deurzen die vooraan uiterst rechts staat. Zij herkenden vele medebruidjes :-?- Verheggen zittend vooraan rechts, Truus Somers, Kaatje van Deurzen, Truus van Leest met grijze japon bij pater, Willemien van Seggelen, Mia Looijmans, Lenie Nouwen, Ria Vestjens en twee zusjes Das. Deze foto werd vermoedelijk gemaakt rond 1954 tijdens Missiedag(en) samen met de paters die deze dag(en) promootte(n).

_____________________________________

Neomist  Driek Somers

GASTEL: Voor het huis van de fam Somers aan de Gravenkasteel, poseren neomist Driek Somers geflankeerd door zijn ouders en vele anderen. De Heemkundekring weet dat deze foto in 1960 is gemaakt. Wie kan ons helpen aan zoveel mogelijk namen?

Op deze foto uit 1960 reageerde mevr. Mien Broers die toen in het voormalige boterfabriekje woonde. Zij staat met haar zusje Alda op de derde rij rechts in het blauw.

In ons archief bevinden zich zeer weinig foto's van dorpsgezichten uit Gastel
van het leven vóór en na de WO II .    Wie kan ons helpen?

_____________________________________

neomist Gerard Kees

Reacties op deze foto van de neomist Gerard Kees kwamen van zijn broer dhr Kees als van dhr Joh. Mathijssen. Zij gaven de volgende namen aan ons door: vooraan de bruidjes Guus v.Winkel, Lies (Peters) v.d. Kruijs en Ineke Mathijsen. De grote "eskimo" met de zwarte haarlokken is zus (Glaudemans) van Winkel en daarnaast Willemien v.d. Steen.
_____________________________________

processie Maarheeze

MAARHEEZE: in de jaren rond 1950. Rector Peeters fotografeerde deze processie. Hierop heeft de Heemkundekring geen reactie mogenontvangen, vandaar nogmaals een dringend verzoek: wanneer en waar is deze foto gemaakt en wie zijn hierop afgebeeld.

REACTIE : Van Mevr Annie Maas en de Hr. Jan Broods ontving de heemkundekring gedetailleerde reacties. Op de voorste rij lopen de "maagden" Zus van Noort links en rechts Tiny Stevens met zr Marie-Jeanne erachter. Deze zuster verzorgde de Maagdengroep die zij ook van strak aangebonden vleugeltjes voorzag. Deze processie liep in de Stationsstraat. Rechts staat het huis van voorm. slagerij Herman Maas, daarachter bij de bomen woonde Ceelen. Links stond, bij de kar, smederij Schoenmakers. Niet op de foto zichtbaar was het café van schoenmaker Stals.

_____________________________________

Kerkkoor uit Budel-Schoot

Deze foto mochten wij ontvangen van Philip Brandts. De afgebeelde personen zijn de leden van het Kerkkoor van Budel Schoot in 1935. Zij staan voor de oude kerk, nu door de fam. Valkenaars in gebruik, naast het kerkhof. Bovenaan links staat Pierre Brandts de vader van Philip en Charles. Daarbij moeten ook ergens bakker Hegge en Frans Duisters staan. Kunt U ons helpen de juiste mensen op de juiste plaats te benoemen? Dat vernemen wij graag van U.
_____________________________________

In de eerste helft van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat (soms zeer) jonge meisjes maar ook ouderen gingen “dienen” bij gegoede mensen of gezinnen in de stad of dorp. Zo ook bij deze dame die luisterde naar de naam Maria. Zij diende bij de familie Konings in de Tongerlesestraat in Eindhoven.Hoewel deze foto's in Budel gemaakt zijn, zou de Heemkundekring graag willen weten wie zij was, wie de meisjes zijn en waar de foto, gemaakt zijn? Ook heeft de Heemkundekring belangstelling voor geschiedenis, redenen en ervaringen van die dienstmeisjes,- vrouwen. Mogelijk zijn onder de lezers van deze Grenskoerier die meer kunnen vertellen over deze foto's respectievelijk de achtergronden van het dienster leven.Met belangstelling zien wij uw eventuele reactie tegemoet!

  Dienstmeisje Maria
  Dienstmeisje Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Bij welke gelegenheid, waar en wanneer is deze gemaakt, maar ook wie het allemaal zijn. Van slechts enkele mensen kennen wij de naam. Vooraan op de grond zitten Jo Rooijmans (dochter van Koen) en Anna Verbeek. 3e van links staat Harry van de Broek de slager op de markt, in het midden is Poel Vaassen herkenbaar en bovenaan Louske van Winkel ook een slager maar dan in de Mathijsenstraat. Kunt U ons verder helpen dan vernemen wij dat graag.
mensen uit Budeldorp

Op deze oproep is veelvuldig gereageerd. De eerste reactie kwam van Frans van Leeuwen die met Miet Stevens was getrouwd, het kleine meisje vooraan rechts. Zijn schoonouders, waren Driekske Stevens en Net Feijen hier afgebeeld geheel links en 2e van rechts zittendMevr. Drika Davits-Jansen herkende zichzelf met naast haar het kleine meisje Lieske Stevens. Mevr. Toos Hacken-Duisters vond zichterug bovenaan uiterst rechts.De foto is genomen achter de winkel van Driekske Stevens (hoek Stationsstraat - Peeldijk) in 1940/1941 t.g.v. een bijeenkomst van“bonne-plekkers” voor een groot deel van de winkeliers uit Budel en Budel Schoot. Zij noemden zich zo omdat de bonnen op verzamellijsten geplakt werden en ingeleverd op het distributiekantoor in het Schutstraatje. Deze bijeenkomsten waren niet openbaar i.v.m. samenscholingsverbod en daarom bij de mensen thuis werden gehouden. Een leuke bijkomstigheid was dat de haarstrikken op de hoofden van de jongedames de servetten van de feesttafel waren.

_____________________________________

Een ander evenement dat in Budel Dorplein werd georganiseerd was een schaatswedstrijd op de Peel. Afgaand op strenge winters zou het in 1963 of 1947 geweest moeten zijn. Gezien de grote aantallen toeschouwers zijn er nog mensen die deze wedstrijd zich nog goed herinneren. Graag zou de heemkundekring hiervan meer willen weten over de afgebeelde foto's
schaatsen op de peel

Het schaatsevenement dat op de Peel in Budel Dorplein werd georganiseerd was in 1941. Harrij Jaspers wist er het fijne van en meldde ons dat de wedstrijden gingen over 10 ronden en er was ook nog gesprint. De toen 17 jarige Jan Hendriks was de all-round kampioen. Tot de toenmalige deelnemers behoorden o.a. Toinne Dielissen, Bert Vonken, Theo Stevens Jos en Frans Kuipers en Janus van Gils. Gezien de grote aantallen toeschouwers zijn er nog mensen die deze wedstrijd zich nog goed herinneren. Graag zou de heemkundekring hiervan meer willen weten over deze of andere evenementen zoals buurtfeesten, Koninginnedag vieringen en kermis.Met belangstelling zien wij uw eventuele reactie tegemoet!

_____________________________________

Op deze foto is een transportfietsrace aan de gang. Waar en wanneer deze foto gemaakt is is onbekend. De kleding doet vermoeden de jaren rond 1950. Oud deelnemers of toeschouwers kunnen ons hopelijk meer vertellen? Meldt het ons !

transportfietsrace

Op deze foto van een transportfietsrace werd gereageerd door mevr Duisters-Broers uit Hamont. De datum wist zij niet maar meende in de “renner” Jan Poelmans te herkennen die bij bakker Harrij Rooijmans werkte als broodbezorger. Was het misschien bij een buurt- of clubfeest mogelijk met de kermis of Koninginnedag , dat toen op 31 aug. werd gevierd. Oud deelnemers of toeschouwers kunnen ons hopelijk meer vertellen? Vertel het ons !

_____________________________________

Deze foto is gemaakt tijdens een bedevaart in 1960 te Kevelaar (D). In die jaren gingen vele bussen met gelovigen daarheen. Wie zijn deze bedevaartgangers en kan ons meer vertellen over motieven en belevenissen uit die tijd?
bedevaart te Kevelaar

Op de foto van een bedevaart uit 1960 te Kevelaar (D). kwamen reacties binnen van mevr. R. van Leeuwen-Lammers. Uiterst rechts herkende. zij haar vader Matthijs Lammers-Schellekens samen met Jan van Deurzen en Mie Lammers(half afgebeeld) haar tante. In de voorlaatste rij herkende Mevr.Staals uit Soerendonk haar schoonvader Gerardus Staals met zijn zoon Frans.

_____________________________________

Onderstaande een foto van een gezelschap bedevaartgangers gemaakt in Lourdes. Het moeten mensen zijn uit Cranendonck. Het is een vooroorlogse foto en waarschijnlijk leeft niemand hiervan nog. Wij zouden graag willen weten wanneer deze bedevaartsreis werd gemaakt en wie aan die reis heeft deelgenomen. Het kunnen uw ouders, familieleden of bekenden zijn.
bedevaart Lourdes
Intussen weten we dat An van Rooij de latere vrouw van meester Ras op de foto staat. Zij zit vooraan links. Mocht u nog een ouder, oom of tante herkennen dan vernemen wij dat graag.

_____________________________________

De tweede foto is van meer recente datum. Deze is gemaakt in de zinkfabriek en moet van vóór 1973 zijn. Hiervan weten wij niet wat deze man voor werkzaamheden verricht en wie hij is? Deze historische gegevens komen in ons archief omdat het nu al ruim 30 jaar achterons ligt en het reeds geschiedenis is.
werken in de zinkfabriek
Op deze foto kwamen veel reacties o.a. van kleinzoon Pim Staals die ons trots meldde dat zijn opa Piet "Peerke" Bogers bezig is de retortranden van de zinkoven luchtdicht af te sluiten. Deze werkzaamheden verrichtte hij bij hoge temperatuur en het was zwaar werk. Zijn ervaringen zijn nu al meer dan 30 jaar geschiedenis.

_____________________________________

Op het huidige Vogelsplein in Budel Schoot is onderstaande groepsfoto gemaakt van de voetbalclub Rood-Wit '67 uit Budel Schoot. Het is het jaar dat de voetbalclub én fanfare St Antonius 25 jaar bestonden. Het werd gevierd in mei 1954, toen dhr. Remmen burgemeester was. Met hulp van dhr. Harry Duisters en Cor Chatrou (en vele anderen) hebben zij bijna alle namen kunnen achterhalen, hiervoor onze dank.
Rood-Wit '67
_____________________________________

Op de klassenfoto van de St. Annaschool te Budel reageerde Yvonne Vonken en Annie van Meijl. Zij gaven ons alle namen door behalve het links staande meisje met het zwarte haar, zij is nog steeds de onbekende. Zij waren in 1970 de schoolverlaters.
Klassenfoto St Annaschool.
_____________________________________

Op onderstaande foto staan koster dhr. Slaats met misdienaars en een groepje Verkenners. De kapelaan is de thans 97 jarige Jo Verrijt zo deelde Mevr. Felten ons mede. Van deze foto weten we de namen van de misdienaars nog steeds niet, wel dat deze gemaakt is voor de kerk in Budel in 1936
misdienaars.
_____________________________________

Onderstaande foto komt uit de nalatenschap van mevr. van Mierlo-Rief. Zij was lange tijd onderwijzeres in Soerendonk.
mevr.van Mierlo - Rief.
Jammer genoeg kan zij ons niet meer vertellen wie er op de foto staan, wanneer en waar deze gemaakt is en bij welke gebeurtenis. Zijzelf staat geheel rechts bovenaan.
_____________________________________

De volgende foto dateert uit 1953 bij de 1e H. Communie in de nieuwe kerk te Budel Dorplein. Op de foto zien we meesterJohan Brands en een zuster met een typische kap. Wie waren de communicanten?
communie dorplein.
_____________________________________

De heemkunde kring is op zoek naar de namen van oud leerlingen van de Aloyisiusschool die in 1933 het jubileumfeest hebben meegemaaktin het toenmalige parochiehuis, nu de Borgh, in de klas van meester Smolenaars. De leerlingen die daarvan nog leven moeten nu omstreeks 80 jaar zijn. De vraag is, wie herkent zich in de klas of herkent zijn of haar vader?
klassenfoto.

_____________________________________

De foto hieronder is vermoedelijk gemaakt in sept/okt. 1944. Waar de foto gemaakt is en wie er op staan dat zou de fotowerkgroep van de Heemkundekring gaarne te weten komen.De oorlog is voorbij, Nederland is bevrijd. Ook hier geldt zoals op onderstaande foto's de tijd om te feesten zij het wel gepaste wijze en elke groep, of buurt op zijn of haar manier.
september 1944 ?.
Op de foto in de Grenskoerier van 13 september betreffende de 1e Plechtige mis van de pas gewijde priester, pater Tinus Lammers uit de Veestraat in Buulderbosch te Budel is veel gereageerd. De eerste reactie kwam van mevr. v.Moorsel die haar moeder herkende en enkele jaren later op 33 jarige leeftijd overleed. Veel aanvullende informatie mochten wij ontvangen van mevr. Wolter-Kees. Zij herkende v.l.n.r. Leen (Vermeulen)Staals, Maria (v.Moorsel) v.d.Kampen, Marie Mennen, Mien (Cuppens)Kees en Nellie (Neijssen) Derks
Tinus Lammers Priesterwijding
De volgende foto van de gouden bruiloft van Jan Hegge (vader van bakker Hegge)bleek niet gevierd te zijn in de Broekkant maar aan de Hamonterweg te Budel Schoot. Mevr. Slenders-Camp herinnerde zich nog helder de namen van Jac Meurkens, Drika Looijmans, An Vrijssen, Mien Meurkens, Lies Kuppens, Nel Looijmans, Sjan van Deurzen, Lies (Trees?)Stals, Mien Briels, Toon van Deurzen, Mien Brands en Pier van Deurzen achteraan met pijp. Zoals het spreekwoord zegt:"van een bruiloft komt een bruiloft" bleek dat dit na het feest ook uit kwam! Alle foto's kunt u nog op uw gemak bekijken op www.heemkundekringcranendonck.nl Hierop kunt u ook reageren
Gouden bruiloft
In deze aflevering gaan we op bezoek in het vooroorlogse MAARHEEZE. Op de foto 70 jaar geleden gemaakt in de Stationsstraat zien we de boerderij/café Guns, thans "De Ark"geheten. Aan het café is in de loop der jaren uiterlijk weinig veranderd en in 2006 nog duidelijk herkenbaar. Naast het huis stond een met de hand bediende benzinepomp. Links op de foto is nog juist zichtbaar de bewaakte spoorwegovergang met slagbomen welke vanuit het toenmalige spoorwegstation werden bediend.
café Guns.
De foto hieronder is van villa "Rustoord". Weinig mensen in Maarheeze zullen nog weten waar deze villa stond. Helaas is deze afgebroken om, waarschijnlijk plaats te maken voor het kruispunt Moonslaan-Vogelsberg. Aan de kleding is te zien dat deze foto in de 20er jaren van de vorige eeuw is gemaakt.Gaarne zou de fotowerkgroep van de Heemkundekring de lezers verzoeken hun fotoarchief is te doorzoeken en deze (tijdelijk) beschikbaar te stellen voor het digitaal historisch archief. De werkgroep ziet met belangstelling uw reactie tegemoet.

rustoord.

Gastel:
De maanden juli en augustus werden respectievelijk de hooimaand en de oogstmaand genoemd wat duidt op oude naamgeving van het boerenleven. De mensen moesten in deze maanden hard werken en zware arbeid verrichten. Mevr. aardappel rapen.

mechanisatie.

 

 

 

 

 

 

Nel Soors - de Laat beschrijft in haar levensverhaal hoe hard het fysieke boerenbestaan is geweest in de AA-kronieken van december, maart en juli j.l. Met de komst van de trekker en andere machines werd handkracht vervangen. De bovenstaande foto's geven daar een klein voorbeeld van. Aardappelen rapen de gehele (Gastelse?) familie van jong tot oud werd ingeschakeld. Het werk werd knielend gedaan wat bij slecht weer geen pretje moet zijn geweest. Als de kleding stuk was werd deze gerepareerd wat te zien is aan de opgestikte lappen. Wie deze aardappelrapers zijn is onbekend. Kunt u ons helpen? De tweede foto geeft een mooi beeld van nieuwe mechanisatie bij het maaien van het koren en "het oogsten". De schoven staan nog op de ouderwetse manier. Beide foto's zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door Antoon van Meijl te Gastel.

Reactie:Op de foto's uit Gastel van m.n. van de aardappelrapers is veelvuldig gereageerd. De eerste reactie kwam al voordat alle Grenskoeriers waren bezorgd en (leuk om te weten)de foto blijkt bij familiebijeenkomsten uitgebreid besproken te worden. De aardappel rapende familie is de fam. Claes in Gastel. Het zijn v.l.n.r. Peter Claes, Sjaak Claes, Henk Brantenaar, Nellie Bax-Claes, de tweeling Frans en Andre Claes,Marie Somers, Peter van Maijl en Leo van Meijl. De foto is gedateerd rond 1947. kermis soerendonk.

kermis soerendonk.

Reactie:
Op de kermisfoto's van de kerkgangers te Soerendonk in de GRENSKOERIER van 14 juni zijn helaas geen reacties ontvangen. Mocht iemand deze personen alsnog kennen dan verneemt de Heemkundekring graag Alle foto's kunt u nog op uw gemak bekijken op www.heemkundekringcranendonck.nl Hierop kunt u ook reageren Heeft U interessante foto's uit Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein, Soerendonk Gastel of Maarheeze? Het kunnen foto's zijn van personen, straatbeelden, verdwenen huizen, de werkende mens, het boerenbedrijf, (kerkelijke)feesten, optochten enz.

De werkgroep fotografie van de Heemkundekring bezit te weinig foto's uit Maarheeze en Gastel en zou erg blij zijn als u foto's beschikbaar stelt of schenkt. De foto's worden gedigitaliseerd met de scanner en onbeschadigd aan u teruggegeven.
Contactadres: Heemkundekring p/a Frits Rechters, Voortstraat 9 te Budel of tel 0495-491771 of via fotografie@heemkundekringcranendonck.nl Het is 1936 en het is kermis in Soerendonk. Het is ook de tijd dat de fotograaf in het dorp komt om de kerk- en feestgangers te fotograferen. Op kermiszondag heeft de fotograaf zijn apparaatuur opgesteld voor de smederij van Jo Brugmans tegenover de kerk. De kerkgangers welke hij fotografeerde zijn Jan Ras (1893-1989) van de Strijperdijk samen met een onbekende dame, niet zijn echtnote Antonet Boerenkamp. De Heemkundekring zou graag weten wie die dame is evenals "moeder en zoon"van de tweede foto.

 

 

processie Dorplein. Dorplein en Budel:
Deze foto is genomen in Dorplein tijdens een processie in de Hoofdstraat, op de hoek bij de Kantine, gezien in de richting van de Zinkfabriek. Let op het Routje links op de foto.Wie kan ons over deze foto meer vertellen zoals tijdstip, wie zijn de dames met de symbolen Geloof, Hoop en Liefde, wie is de stoere turner naast de processie ?? etc.

 

 

 

H. Kindsheid optocht Budel. De tweede foto genomen in Budel op de Markt tijdens een H.Kindsheid optocht. ( voor 1934 )Op de voorgrond bij het paard, Jan Duisters ( Budel ca 1900-1934 ) Wie is de jongen op het paard en wie zijn de kinderen en anderen op deze foto? Er van uitgaande dat de kinderen hier 8 tot 15 jaar oud waren, zijn deze nu 78 tot 85 jaar oud. Hopelijk zijn wij nu nog niet te laat om e.e.a. alsnog vast te leggen.Aflevering 2,>
Op de tweede foto in deze rubriek van vier weken geleden, zijn helaas geen reacties bij ons binnen gekomen. De bewuste foto liet een echtpaar uit Soerendonk zien, waarvan de foto tijdens een verbouwing achter het behang werd gevonden.Wij weten via via dat deze mensen toch bekend moeten zijn in Soerendonk. Wie helpt ons deze mensen alsnog een naam te geven.In een huis aan de Goorstraat 17 te Soerendonk waar vroeger Harry en Toos Aarts woonden werd tijdens de verbouwing nevenstaande foto gevonden.Aan de achterkant zat nog een krant uit 1926. De vroegere bewoners herken- den hierin niet hun ouders/schoonouders.Aan de gedragen kleding is ook het tijdperk niet te dateren. Herkent u deze mensen en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? Personen met de familienamen: Aarts,Groenen, Hulsen, Bos, Dielissen, Vos,Schellekens, Rooijmans en Bouwels kunnenmisschien helpen. Graaf eens in uw verleden en Bekiekt uw oude foto's nog eens goed.

 

 

 

Aflevering 1, maart 2006

maart 2006

De karaktervolle foto's van Kees Walravens hebben vele tongen in beweging gemaakt. Vele oudere in Budel kenden de kleermaker Vajer Schruur ( links) De eerste reactie kwam van mevr. W van de Steen die de jongeman met ringbaardje herkende als Jac Swinkels uit Maarheeze., waarna mevr. Mulder, een nichtje van hem, ons meldde dat hij al 38 jaar in Budel woonachtig is.De man met de pijp is Toon Cox ( 1904-1973 ) Hij werrkte gedeeltelijk op zijn boerderij en op de zinkfabriek. De foto werd gemaakt naar aanleiding van het huwelijk van zijn dochter in 1968.De dame met hoed is Beth Mertens ( 1901 - 1973 ) Zij werd herkend door mevr. Van de Putten. Beth Mertens kwam oorspronkelijk uit Budel-Schoot en is na haar huwelijk met Jan Kissen in Budel aan de Paalstraat gaan wonen waar zij twee kinderen kreeg. Iedereen die haar heeft gekend roemen haar opgewekte karakter ondanks de moeilijke leefomstandigheden in die tijd. De foto's blijven op deze site staan.

Heeft u interessant beeldmateriaal uit Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein, Soerendonk, Gastel of Maarheeze? De werkgroep fotografie van de Heemkundekring zou erg blij zijn als U de origionelen tijdelijk beschikbaar stelt of schenkt. Onze collectie wordt t.z.t. getoond op de site van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
U kunt deze site bezoeken klik hiervoor op : www.rhc-eindhoven.nl
De werkgroep is op de woensdagavonden van de even weken en de eerste donderdag van de maand te bezoeken in de heemkamer van het Schepenhuis aan de markt te Budel.

voor vragen en informatie.