Het object van de maand:
Kunstwerk
Kunstenaar: Jan Brugman (* Budel 1961)
Onthuld: 15-01-1995
Plaats: Sint Corneliusplein Gastel
Ter herinnering aan het boterfabriekje van de “Coöperatieve Zuivelbereiding Gastel”, 1906-1914

Het boterfabriekje in Gastel werd gebouwd in 1906 op het Corneliusplein. De boeren brachten de melk te voet of met de kruiwagen naar het fabriekje, waar een handgedraaide centrifuge was geïnstalleerd. Wat overbleef was ondermelk of zwaai, die aan de varkens gevoerd werd. De boter werd gespoeld en gezouten en was dan geschikt voor consumptie. Het gebouwtje zelf was een eenvoudig vierkant gebouwtje onder een zadeldak gedekt met tuile-du-nor pannen. Van buiten gepleisterd en wit gekalkt. Later kwamen er grote centrifuges die door stoom werden aangedreven. Deze waren echter te kostbaar voor de kleine fabriekjes. Daarom fuseerden de kleine dorpsfabriekjes en in 1914 werd de grote ‘Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Antonius’ aan de Maarheezerweg geopend.  Het kleine fabriekje in Gastel werd gesloten en verbouwd tot woning. Betje Broers was de laatste bewoonster. De gemeente kocht het leegstaande pand daarna en in juni 1989 werd het gesloopt.

Lees het hele verhaal van Harrie Jaspers, geïllustreerd met prachtige foto’s: ‘Er was eens een boterfabriekje op Gastel’ in de Aa-kroniek van 1989-3 blz. 151-169. Ter inzage op de heemkamer:

Zie ook: gebouwen en objecten
en:
artikel Hacweekblad