Natuurgebied “Het Goor“ Soerendonk

Natuurgebied ‘Het (Soerendonks) Goor’ bestaat uit een grote waterplas met aansluitend een moerassig gebied, dat wordt doorstroomd door de Strijper Aa. Het Goor sluit aan bij de Groote Heide. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
De plas is rijk aan watervogels, die kunnen worden waargenomen vanuit een vogelkijkhut aan de rand van de plas. Voor de hut is ook een bankje waar u uw telescoop op kunt zetten. U heeft hier kans op eenden, ganzen en reigers.  De grote zilverreiger wordt hier met enige regelmaat waargenomen. Op de naastliggende weilanden liggen in de winterperiode honderden ganzen. Verder zie je dan meer richting Leende regelmatig kleine zwanen, wilde zwanen en langs het zandpad dat achter de plas doorloopt, zitten vaak vele (barm)sijzen. Aan de andere kant sluit het Goor aan op de Groote Heide en de Gastelse Heide waar typische heidevogels verblijven en mogelijk ook de gekraagde roodstaart, paapje of beflijster. Het Goor bestaat overwegend uit elzen en berkenbroekbos, met kleinere oppervlakten rietmoeras/struweel/ruigte bij de waterplassen. De paden zijn doorgaans goed te bewandelen. Wel kunnen er een paar zeer drassige stukken tussen zitten. Goede schoenen zijn daarom zeer aan te bevelen.
Dit gebied is minder aantrekkelijk om te bezoeken gedurende de zomer. Voor- en najaar en de winter zijn beter.
Het Soerendonks Goor, in het brongebied van de Strijper Aa, werd ondanks heftige protesten in 1957 ontgonnen. (In 1957 werd het Goorgemaal in gebruik genomen, met de bedoeling om 40 ha natuurgebied te ontginnen.) Die onderneming werd geen succes. Twintig jaar later werd de ingreep teruggedraaid. Sindsdien krijgt de natte natuur hier weer de nodige levensruimte.
Klik hier voor meer informatie…..
Klik hier voor meer afbeeldingen.….

Heemkundekring blijft verzamelen

Het afgelopen jaar ontving onze Heemkundekring vele honderden bidprentjes van Cranendonckers, beschreef de fotogroep duizenden foto’s voor het Regionaal Archief en werkte de Kadastergroep aan de invoer van alle kadastergegevens van de dorpen in de gemeente Cranendonck. Het zijn enkele feiten die naar voren komen uit de jaarverslagen over 2017 van de verschillende werkgroepen die de Heemkundekring telt. Voor meer informatie kunt u naar de pagina’s van de afzonderlijke werkgroepen gaan.

Molen Janzona Budel-Schoot

Monument van de maand: Molen Janzona
Grootschoterweg 17 6023 AN te Budel-Schoot
Rijksmonument: 11261
Nadat de ‘oude molen’ in Budel in 1921 was afgebrand, bouwde Willem Beelen molen ‘De Poelsnip’ aan de Grootschoterweg in Budel-Schoot. Deze molen brandde in 1936 echter ook af. Vervolgens bouwde Pier Janssen met de restanten van een molen uit Venlo een nieuwe molen. Op 18 september 1937 volgde de feestelijke opening. Vanwege ‘Janssen en zonen’ kreeg de molen de naam ‘Janzona‘.
Lees het het verhaal….

Hoogste onderscheiding van Stichting Brabants Heem voor 60 jarige jubilarissen

Op de algemene ledenvergadering van onze Heemkundekring werden twee personen gehuldigd die reeds 60 jaar lid zijn (dus vanaf de oprichting!) van onze kring. Zij kregen de hoogste onderscheiding van Stichting Het Brabants Heem uitgereikt door de Heer Otte Strouken-Busink.

Paul Aarts uit Budel (Burg. Van Ginnekenstraat 2, 6021 AJ  BUDEL, geb. 4 oktober 1923, 94 jaar)


Binnen de Kring is een jubilaris, die reeds zestig jaar lid is, de oprichting van de Heemkundekring anno 1957 dus heeft meegemaakt en bovendien lid in het eerste bestuur van onze vereniging was. Geboortig van Gastel vormde hij de vertegenwoordiging van de kleinste kern, dat fraaie kapeldorpje in ons eerste bestuur. Paul Aarts werkte vanaf 1945 zijn gehele arbeidzame leven op de Zinkfabriek te Budel-Dorplein. Bij deze grootste werkgever van Budel was hij personeels- en beleidsmedewerker bij de afdeling Personeel en Organisatie. Hierdoor heeft hij veel mensen leren kennen, en ook zijn vrouw, Nellie Duisters werkte hier. Zijn collega bij ‘de Zink’ Van Schendel was een van de mede-oprichters van de Heemkundekring en was het zeer waarschijnlijk die Paul Aarts heeft gevraagd tot de initiatiefgroep toe te treden. Vanuit deze groep ‘founding fathers’ werd hij enige jaren actief in het bestuur van de kring, als gewoon bestuurslid, speciaal namens Gastel. Na zijn actieve periode in het bestuur van de Heemkundekring bleef hij tot op de dag van vandaag, de vereniging waarvan hij als enige onder ons mede aan de wieg stond, inmiddels al zestig jaar trouw. Hij geldt als een oprechte mensenmens en een boeiend verteller. Het is fijn dat hij vandaag in ons midden is om deze onderscheiding in ontvangst te nemen.

Theo Fransen uit Budel (Willem II straat 17, 6021 EA  BUDEL, geb. 28 augustus 1935, 82 jaar)


In een brief van 29 oktober 1958 van de eerste voorzitter Kerstens van onze Heemkundekring aan de Stichting Brabants Heem komt de heer Theo Fransen uit de Mathijsenstraat voor als een van de nieuwe leden van de kring. Hij was toen 23 jaar. Zijn naamgenoot en neef was eerder dat jaar eveneens toegetreden en was eerste penningmeester van de kring, nadat deze functie de eerste maanden in combinatie met het secretariaat door de bekende Toon Ras was waargenomen. Theo is dus in 2008 ook zestig jaar lid van onze vereniging. En hij is nog steeds zeer actief. In de jaren tachtig was hij naast zijn dagelijkse vertegenwoordigersbaan voor de Fa. Hoechst bestuurslid en secretaris van de Heemkundekring. Theo was en is van vele markten thuis en was actief op het vlak opgravingen in Budel in zijn eigen Willem II straat (waterput), de voormalige Willem II fabriek en MAVO, het terrein naast de kerk (waar maar liefst drie boomstamputten werden gevonden), op de Markt bij het Schepenhuis en enige jaren geleden de nederzetting uit de Romeinse tijd op het terrein van de Duitse school. Zeven jaar lang was hij met anderen een van de drijvende krachten achter de prachtige maquette van Budel anno 1832, die nu onze secretariekamer siert. En verder was hij vanaf het begin in 1997 actief in de werkgroep Genealogie en de laatste jaren vooral als het lopend geheugen van Buul binnen de fotowerkgroep. Theo is altijd bereid tot hulp, hij is de vaste kracht achter de tweewekelijkse middagopenstelling van onze heemkamer, voor velen een bron van goede informatie en zo al zestig jaar een heemkundeman in hart en nieren.

Klik hier voor alle foto’s…..

Boek van de maand: Twee Heilige Huisjes

Protestanten in het Weerterland en Cranendonck

100 jaar Bethelkerk in Weert en
200 jaar Protestantse kerk in Budel

De redactie:

Jan Compagner, Kees Jansen, Bart Meinema, Nelleke Padmos-Janssen

Als er naar aanleiding van dit dubbele jubileum wordt teruggekeken komt een stuk geschiedenis in beeld van de protestanten in Brabant en Limburg.
Ook wordt er gekeken naar wat er gebeurt met de beide kerkjes, de ‘twee heilige huisjes’.
De geloofsgemeenschappen waaraan ze onderdak boden zijn klein: minderheden in een vanouds rooms-katholiek gebied.
Twee heilige huisjes schetst verleden en heden van protestanten die thuis zijn geraakt èn die zich thuis voelen in hun Brabantse en Limburgse omgeving.

Een prachtig geïllustreerd boek met oude foto’s en dorpsgezichten.
Lees verder….

Bidprentje: Pater Frère Jacques de Lanthenay, Franse pater in de orde van de Capucijnen

Het bidprentje van de maand is deze keer het fotoprentje van de Franse pater capucijn Frère Jacques de Lanthenay. De naam ‘Capucijnerplein’ in Budel herinnert nog aan het klooster van de Franse paters Capucijnen dat ooit op deze plek stond. De paters kochten in 1882 de prachtige burgemeesterswoning van de erven van burgemeester Jan Mathijs Goijarts en verbouwden het pand tot klooster. De Capucijnen verbleven hier van 1882 tot 1891. De bekendste pater was Frère Jacques; men noemde hem ook wel ‘het heilig paterke’. Hij werd geboren als Emile Francois Debout op 28 september 1861 in Lanthenay in Frankrijk. Hij was de zoon van een wijnboer. Na zijn subdiakenwijding kwam hij in 1885 naar het Budelse klooster. Hij stond bekend als een bijzonder devote kloosterling. Frère Jacques overleed te Budel aan de gevolgen van tbc op 23 april 1887, slechts 25 jaar oud. Hij werd op het oude parochiekerkhof van Budel begraven. Ten tijde van de kerkverbouwing in 1902 werd zijn graf , met hergebruikte grafsteen van de Budelse huisarts Hermanus Josephus Mathijsen (+ 1873) verplaatst naar de scheidingsmuur aan de Willem II-straat.
Ter herinnering aan deze pater draagt de scoutinggroep van Budel zijn naam.
Lees verder….

De ‘Buulder Bok’ en ‘De Muus’

Ter gelegenheid van hun 44 jarig bestaan lieten de Carnavalsverenigingen ‘De Buulder Buk’ uit Budel en ‘De Muuzevangers’ uit Maarheeze een kunstwerk ontwerpen. Deze kunstwerken werden vervaardigd door Netty Govers uit Budel en Danielle Coeterier uit Heeze.
Lees verder….

Adriaan Groenewegen, kunstschilder

Bekende Cranendoncker van de maand:

Adriaan Groenewegen, kunstschilder ( 1874-1963 )
Groenewegen was een bekende kunstschilder, die van 1922 tot zijn dood in Budel woonde. Hij wordt beschouwd als een van de laatste vertegenwoordigers van de ‘Haagse School’.

In Budel liet hij een huis bouwen met een prachtig atelier, een plaats die een enorme rust uitstraalde. Het lag aan de oude zandweg van Budel naar Hamont. Hij noemde zijn huis ‘Vredehof’, welke naam ook in hardsteen te lezen is boven de voordeur.

Zijn werken gingen vooral naar Engeland, de Verenigde Staten en Canada en andere kunsthandelaren.

Later werd de straat langs zijn huis in Budel Adriaan Groenewegenlaan naar hem vernoemd.

Lees het hele artikel….

Foto van de maand

De fotowerkgroep vraagt uw medewerking: Wie is die meneer op de fiets die een praatje maakt met de medewerkster van ‘Hotel De Arend’ op de Markt in Budel?

De werkgroep fotografie is actief bezig met het verzamelen, bewerken en beschrijven van oude foto’s van personen, gebeurtenissen, gebouwen enz.

werkgroep fotografie