Op de algemene ledenvergadering van onze Heemkundekring werden twee personen gehuldigd die reeds 60 jaar lid zijn (dus vanaf de oprichting!) van onze kring. Zij kregen de hoogste onderscheiding van Stichting Het Brabants Heem uitgereikt door de Heer Otte Strouken-Busink.

Paul Aarts uit Budel (Burg. Van Ginnekenstraat 2, 6021 AJ  BUDEL, geb. 4 oktober 1923, 94 jaar)


Binnen de Kring is een jubilaris, die reeds zestig jaar lid is, de oprichting van de Heemkundekring anno 1957 dus heeft meegemaakt en bovendien lid in het eerste bestuur van onze vereniging was. Geboortig van Gastel vormde hij de vertegenwoordiging van de kleinste kern, dat fraaie kapeldorpje in ons eerste bestuur. Paul Aarts werkte vanaf 1945 zijn gehele arbeidzame leven op de Zinkfabriek te Budel-Dorplein. Bij deze grootste werkgever van Budel was hij personeels- en beleidsmedewerker bij de afdeling Personeel en Organisatie. Hierdoor heeft hij veel mensen leren kennen, en ook zijn vrouw, Nellie Duisters werkte hier. Zijn collega bij ‘de Zink’ Van Schendel was een van de mede-oprichters van de Heemkundekring en was het zeer waarschijnlijk die Paul Aarts heeft gevraagd tot de initiatiefgroep toe te treden. Vanuit deze groep ‘founding fathers’ werd hij enige jaren actief in het bestuur van de kring, als gewoon bestuurslid, speciaal namens Gastel. Na zijn actieve periode in het bestuur van de Heemkundekring bleef hij tot op de dag van vandaag, de vereniging waarvan hij als enige onder ons mede aan de wieg stond, inmiddels al zestig jaar trouw. Hij geldt als een oprechte mensenmens en een boeiend verteller. Het is fijn dat hij vandaag in ons midden is om deze onderscheiding in ontvangst te nemen.

Theo Fransen uit Budel (Willem II straat 17, 6021 EA  BUDEL, geb. 28 augustus 1935, 82 jaar)


In een brief van 29 oktober 1958 van de eerste voorzitter Kerstens van onze Heemkundekring aan de Stichting Brabants Heem komt de heer Theo Fransen uit de Mathijsenstraat voor als een van de nieuwe leden van de kring. Hij was toen 23 jaar. Zijn naamgenoot en neef was eerder dat jaar eveneens toegetreden en was eerste penningmeester van de kring, nadat deze functie de eerste maanden in combinatie met het secretariaat door de bekende Toon Ras was waargenomen. Theo is dus in 2008 ook zestig jaar lid van onze vereniging. En hij is nog steeds zeer actief. In de jaren tachtig was hij naast zijn dagelijkse vertegenwoordigersbaan voor de Fa. Hoechst bestuurslid en secretaris van de Heemkundekring. Theo was en is van vele markten thuis en was actief op het vlak opgravingen in Budel in zijn eigen Willem II straat (waterput), de voormalige Willem II fabriek en MAVO, het terrein naast de kerk (waar maar liefst drie boomstamputten werden gevonden), op de Markt bij het Schepenhuis en enige jaren geleden de nederzetting uit de Romeinse tijd op het terrein van de Duitse school. Zeven jaar lang was hij met anderen een van de drijvende krachten achter de prachtige maquette van Budel anno 1832, die nu onze secretariekamer siert. En verder was hij vanaf het begin in 1997 actief in de werkgroep Genealogie en de laatste jaren vooral als het lopend geheugen van Buul binnen de fotowerkgroep. Theo is altijd bereid tot hulp, hij is de vaste kracht achter de tweewekelijkse middagopenstelling van onze heemkamer, voor velen een bron van goede informatie en zo al zestig jaar een heemkundeman in hart en nieren.

Klik hier voor alle foto’s…..