Burgemeester Moons Foto: J.Biemans

Deze burgemeester heette voluit Carolus Nicolaus Josephus Moons en werd op 28 maart 1851 als zoon van een apotheker te Weert geboren.
Moons was reeds gemeenteontvanger, toen hij bij Koninklijk Besluit van 26 februari 1906 als opvolger van J.A. Schepens tot burgemeester van de gemeente Maarheeze werd benoemd. Onder zijn leiding kreeg Maarheeze een heel ander aanzien: in de eerste decennia van de twintigste eeuw vonden diverse ontginningen plaats, die hij vaak met de veldwachter bezocht. In 1913 kreeg Maarheeze een station en in 1919 werd de St. Josephschool gebouwd. Momenteel in gebruik als multifunctioneel maatschappelijk ontmoetingspunt gericht op welzijn en cultuur met de naam ‘onze school’

‘Onze School’

Burgemeester Moons overleed te Maarheeze op 23 maart 1924.

Naar hem is de Moonslaan vernoemd.

Deze weg verbindt de Stationsstraat met de Klaterspeelweg, welke laatste parallel aan de rijksweg A2 richting Leende loopt. Ongeveer halverwege de Moonslaan is de kruising met De kleine Bruggen-Vogelsberg. De weg heette aan het begin van deze eeuw Leenderweg, een naam die voor zichzelf spreekt. Deze naam werd veranderd in Burgemeester Moonslaan en ingaande 15 oktober 1972 verviel het woord Burgemeester, zodat de naam nu Moonslaan is.

Burgemeester Moons werd in 1924 opgevolgd door J.M.H. Klardie, in wiens periode de gemeente Maarheeze werd samengevoegd met die van Soerendonk (incl. Gastel en Sterksel) per 1 januari 1925.
Bron:
Aa-kroniek 1983-01;Straatnamen (I) door Jac. Biemans en Harrie Jaspers.