De laatste Aa-kroniek van 2018 is bezorgd bij de abonnees. Wij hopen dat ze opnieuw met veel plezier hierin lezen, genieten van de beelden, en ook in 2019 abonnee willen blijven.
-Het eerste artikel brengt ons naar Budel-Dorplein. Giel Stollman schreef voor ons zijn vierde en slotartikel in de reeks over de kerkelijke geschiedenis van dit fabrieksdorp. Deze keer komen de geestelijke assistenten en vrijwilligers aan bod.
-Harrie Jaspers vervolgt zijn wandeling door de Grootschoterweg in Budel-Schoot en behandelt het enige dorpscafé op nummer 133, vervolgens het huis met het belhuisje op het dak, nr. 135 en het braakliggend terrein waar vroeger het huis van Poelmans stond.
-Budelnaar Tjeu Broers tekende zijn herinneringen uit zijn tachtigjarige leven in Budel op. In dit nummer vindt u de eerste van de twee afleveringen over zijn kinderjaren.
-Dit jaar is het exact zestig jaar geleden dat scouting Kizitogroep voor Maarheeze en Soerendonk werd opgericht. In de eerste van de twee bijdragen naar aanleiding van dit jubileum kijkt Jac. Biemans terug op de oprichting zoals Gerard Bellemakers die gestalte gaf.
-Wij hopen dat de abonnees opnieuw met veel genoegen ons tijdschrift lezen. Deze doen ons op hun beurt plezier door het abonnementsgeld voor 2019 alvast voor 1 januari aanstaande aan ons over te maken. Ook geïnteresseerden kunnen natuurlijk abonnee worden: Maak € 8,– (gemeente Cranendonck), € 9,–(Hamont) of € 20,– voor postabonnees over op NL05 RABO 0109567188 met vermelding van naam adres en postcode. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 3,50 bij de VVV op de markt en in de boekhandels van Budel en Maarheeze.