Franciscus Antonius Bernardus van Baars werd geboren te Deurne op 8 november 1859, priester

gewijd op 30 mei 1885 en was kapelaan te Bladel, Balgoy, Son en Uden tot hij op 16 april 1904 als opvolger van pastoor Th. Van Bergen (overleden op 5 april 1904), tot pastoor in Budel werd benoemd. Op 4 augustus 1922 werd hij deken van het dekenaat Geldrop en in 1925 onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau.

Hij overleed te Budel op 17 juni 1927 en ligt begraven op het kerkhof bij de grote kerk (per 30 juni 1927 werd pastoor Van Lieshout zijn opvolger in Budel). Pastoor Van Baars verrichtte de inzegening van de kerk te Budel-Schoot op 20 augustus 1908, richtte de R.K. Jongensschool op (19 januari 1919) en was de geestelijke vader van de in 1920 opgerichte afdeling van de St. Vincentiusvereniging in Budel.

Ook was hij een groot vogel- en bijenkenner, zijn studies hierover publiceerde hij in vakbladen, waarvoor hij werd onderscheiden. Hij had een glazen observatiekast met een zwerm bijen die door een gaatje in de muur toegang hadden in zijn woonkamer.

In 1911 bouwde hij de half voltooide kerk af. Aan de buitenmuur van de kerk aan de kant van het priesterkoor is de eerste steen ingemetseld met het volgende opschrift:

Voluit:
Primum Lapidem Posuit
Reverendus Dominus F. van Baars
Parochus
Anno Domini 1911

Hetgeen betekent: De eerste steen gelegd door de eerwaarde heer F. van Baars pastoor in het jaar onzes Heren 1911

De Deken van Baarsstraat in Budel is naar hem vernoemd.
Lees verder…