Tussen 1946 en 1949 werden 160.000 Nederlandse jongens naar Nederlands-Indië gestuurd. Wat moet je met 160.000 soldaten in een land dat 60 keer groter is dan Nederland?

Van die 160.000 jongens zijn er 6.200 niet teruggekeerd.

Eén van die jongens is Jan Maas. Jan was een echte dorpsjongen uit Soerendonk.

Hij was een actieve toneelspeler maar bovenal was Jan een trouw lid van het Sint Jansgilde. Hij was vendelier. Jan zwaaide zijn vaandel voor God, Koning en Vaderland. Jan gaf het dierbaarste wat hij bezat, Jan gaf zijn leven voor God, Koning en vaderland. Vandaar dat ook op 4 mei het gilde elk jaar weer op het Jan Maasplein een hulde brengt aan deze gesneuvelde Gildebroeder.

Nu eren en herdenken wij hier alle gevallenen, gewonden en verzetsmensen van weleer. Naar hem is het plein tegenover de kerk, het Jan Maasplein vernoemd.