De foto van de maand is een foto van de schoolverlaters van de Sint Jozefschool in Budel van het schooljaar 1973-1974. Wie kent wie? Graag de nummers gebruiken!