Met dit nummer begint de achtendertigste jaargang van ons tijdschrift. Wij hopen u ook dit jaar weer interessante en gevarieerde bijdragen uit het Cranendoncks gebied te kunnen brengen. Er ligt al wat klaar voor de volgende nummers, dus dat moet lukken. Uw steun kan daar ook aan bijdragen: door een abonnement te nemen of door ons van tips voor artikelen te voorzien.

In deze editie brengen we u vijf artikelen van uiteenlopende aard.
Het eerste artikel is een vervolg op de bijdrage over smederijen in Budel. Deze keer stellen Theo Martens en Tinie Vlassak de nog steeds actieve smidsfamilie Jacobs aan u voor.
Annie Staals-Jacobi begaf zich op de fiets naar het oude kerkhof in Valkenswaard.Daar ontdekte zij de graven van de familie Hulsbosch, nazaten van de Soerendonkse tak. Over die familie en hun nering in Soerendonk, maar ook het graf van een Bekende Nederlander leest u in haar bijdrage.
Harrie Jaspers vervolgt zijn wandeling door de Grootschoterweg in Budel-Schoot en
Tjeu Broers haalt herinneringen op aan zijn jeugd in het Budel vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw.
In het tweede deel over 60 jaar scouting Kizito in Maarheeze en Soerendonk komen deze keer de eerste decennia aan bod. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de diverse blokhutten die de scouting vanaf 1964 in gebruik had en aan de aalmoezeniers van de groep.
Wij wensen u veel leesplezier en houden ons aanbevolen voor uw reacties en tips!