Het heiligenbeeldenmuseum is in het bezit gekomen van een Mariabeeld dat afkomstig is uit Budel, uit een inmiddels afgebroken kapel. Het beeld, gekleed in een goudkleurig gewaad, werd vroeger als “staakmaria” tijdens processies in het dorp rondgedragen. Zij hebben het laten restaureren en staat nu tentoongesteld in de Mariatentoonstelling. Graag hadden willen zij meer informatie over herkomst en ouderdom.

De schenkster is een vrouw uit Ruurlo die eerst in het westen des lands heeft gewoond en er nu geen plaats meer voor heeft. Zij heeft het een groot aantal jaren geleden gekocht bij een antiquair/brocantewinkel in het zuiden des lands en haar is destijds verteld dat deze Maria uit een kapel in Budel kwam en bij gelegenheden tijdens een processie werd rondgedragen. Na afbraak van de kapel (welke is niet bekend) kwam de verkoper in het bezit hiervan.
Als iemand informatie heeft reageer dan a.u.b.