(Gemeentelijk Monument 1706/BU10)

Al ruim 70 jaar staat er een Mariakapelletje in de Keunenhoek. In een raadsbesluit van 16 april 1987 werd de gemeentelijke monumentenlijst goedgekeurd. Op deze lijst staat ook het genoemde kapelletje. Het staat op de hoek van de Maarheezerweg-Keunenhoek op perceel sectie A nr. 2857.
Het werd gebouwd in augustus-september in 1947 door de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) van Budel. ’s Zondagsmiddags hadden de Kajotters hun bijeenkomsten in het parochiehuis of trokken er van uit hun clubhuis op uit. In samenspraak met hun toenmalige aalmoezenier, de kapelaan G. Remmen besloot men in 1947 een Mariakapelletje te bouwen, voor de bescherming van de K.A.J.’ers hier en diegenen die in Nederlands-Indië verbleven.

Lees het hele artikel…