Het Heilig Hartbeeld Kerkstraat/Kloosterdreef Budel

Gemeentelijk Monument 1706/BU5
Kunstwerk: Stenen Heilig Hartbeeld met aan de voet van Christus een echtpaar met een kind, dat bloemen aanbiedt.

Kunstenaar:  J. Custers
Ingewijd door pastoor Van Lieshout op 29 juni 1930
Een inscriptie aan de voorzijde van de sokkel vermeldt:

“DE PAROCHIANEN
VAN BUDEL
AAN HUN KONING”

Kunstenaar:
Petrus Johannes (Jan) Custers (Stratum 1867-Venlo 1942) beeldhouwer, die vooral interieurs vervaardigde voor neogotische kerken, leidde samen met zijn broer Alphonsus Ludovicus (Fons) (1875-1930),  het ‘Atelier voor Christelijke Kunst’ te Stratum (thans Eindhoven), ca. 1894 tot 1932.

Het beeld:
Dit Heilig Hartmonument is gemaakt van een soort harde zandsteen. Het werd geplaatst in de voortuin van de pastorie. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap heeft pastoor Van Lieshout dit monument als geschenk ontvangen van zijn parochianen. Het monument bestond uit een onderstuk in drie gedeelten. De twee zijpanelen bevatten de eerste letter A en laatste letter van het Griekse alfabet, voorstellende dat Christus aan het begin en het einde van ons leven staat. Boven de tekst op het middenpaneel bevindt zich de beeldengroep. Een Christusfiguur met Heilig Hart. Over het hart loopt de doornenkroon (symbool van het lijden van Christus) en het hart wordt bekroond door een kruis met twee duiven. Christus steekt zijn handen beschermend uit over de mensen onder hem. Een vader en een moeder met kind. Het kind brengt hulde aan het Heilig Hart middels een boeket rozen.
Lees het hele verhaal….

Bidprentje van Hermanus Bos *1900 – †1978, pastoor van Soerendonk

Hermanus Anthonie Gerardus Bos werd te Weert geboren op 2 november 1900 als zoon van Cornelis Bos en Johanna Stolker. Het echtpaar Bos-Stolker was afkomstig van Utrecht, daar trouwden zij in september 1898. Cornelis Bos woonde voor zijn huwelijk in Budel; daar staat hij namelijk als opzichter ingeschreven in het verblijfregister van werklieden van de zinkfabriek 1890-1899. Na hun huwelijk vestigt het echtpaar Bos-Stolker zich in Weert. Daar wordt in 1899 een dochtertje geboren dat een maand later helaas komt te overlijden. Op 2 november 1900 wordt zoon Hermanus geboren. Hij blijft enig kind.

Hermanus Bos kiest voor het priesterschap en wordt gewijd in 1927. Daarna is hij op diverse plaatsen kapelaan, tot hij in 1941 pastoor wordt in Hurwenen. In 1948 volgt zijn pastoorsbenoeming te Soerendonk als opvolger van pastoor Th. de Visser. Pastoor Bos was een groot Maria-vereerder. De Mariabedevaart naar Kevelaer vierde hoogtij. Op zijn initiatief kwam in 1955 het Mariabeeld op Cranendonck tot stand. Dit beeld is vervaardigd door Karel Lücker uit Roermond. Het beeld werd op 29 mei 1955 onthuld door burgemeester Rob van Schaik en ingezegend door pastoor Hermanus Bos.

Pastoor Bos deed ook jaarlijks een beroep op de goedgeefsheid van zijn parochianen om het huis des Heren te verfraaien; dat deed hij met de actie ‘Zet Christus in het goud’.

Hij ging na 22 jaar in 1970 met emeritaat en werd opgevolgd door pastoor Jan Bakker. Hij verhuisde naar Heerlen. Daar is hij op 17 juli 1978 op 77-jarige leeftijd overleden. Hij werd in Soerendonk begraven.

Gebroeders Emile en Lucien Dor Oprichters van de zinkfabriek en stichters van Dorplein

Luciën Dor (Ampsin, 1862 – Ukkel, 1942) begon in 1885 als civiel ingenieur en werd vervolgens directeur van een kolenmijn, een glasfabriek, plaatwalserij, een glasfabriek en een fabriek voor vuurvaste producten. Hij trouwde in 1889 met Angéle Fallon en ze kregen negen kinderen. , Lucien  was medeoprichter van de eerste en enige zinkfabriek in Nederland. Drie van zijn kinderen: André, François, en Lucien, hebben in de Budelse fabriek gewerkt.
Emile Dor (Ampsin, 1863 – Luik, 1941) was civiel ingenieur. Hij begon zijn loopbaan bij de zinkfabriek in Auby in Frankrijk. Omdat zijn baas niks zag in Emile’s patenten keerde hij terug naar België en toen hij later gekluisterd was aan een lang ziekbed, bedacht hij nieuwe methoden om zink te maken. De nieuwe oven noemde hij naar zijn vrouw Dor-Delattre oven, want hij was inmiddels getrouwd met Claire Delattre. Hij was medeoprichter van de zinkfabriek in Budel-Dorplein en oprichter van de zinkfabriek te Rotem (België)  in 1911. Twee dochters van Emile trouwden met twee broers van de familie Thillaye du Boullay, die een belangrijke rol in de zinkfabriek te Rotem hebben gespeeld. Het dorp Budel-Dorplein werd volgens zijn plannen gebouwd.

In 1892 stichtten de broers Luciën en Emile Dor en François Sepulchre (getrouwd met Jeanne Dor) de “Société Anonyme des Zincs de la Campine” (het was dus geen familiebedrijf maar een Naamloze Vennootschap). Ze kochten 700 ha. grond in het zuidoosten van Budel. Het gebied bestond uit heide en vennen. Hier bouwden ze in rap tempo de zinkfabriek en tevens een dorp voor de in eerste instantie Waalse fabrieksarbeiders. In 1893 werd de naam Dorplein officieel vastgelegd. Emile Dor ontwierp het “Projet de Dorplein”. Het werd een dorp met veel kenmerken van de Waalse architectuur. De fabriek zorgde voor huizen en alle voorzieningen voor de fabrieksarbeiders. Luciën richtte zich vooral op de zinkfabriek en de productie van zink. Een straat in Dorplein werd vernoemd naar François Sepulchre: Sepulchrestraat

Bronnen: www.historiekzm.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dor_(familie)
Foto’s: Rein Reuter (www.historiekzm.nl)
Bekijk ook: Van Heide naar Dorplein (Een kadastrale tijdreis van 1832 tot 1970) over het ontstaan en de groei van Dorplein:

Natuurwandeling ‘De Luysen’

Op zondag 18 augustus gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf de parkeerplaats Blokker bij Schepenhuis te Budel. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 18 augustus 09:30 – 12:30

De Luysen is een natuurgebied in de Belgische gemeente Bocholt, dat bestaat uit een complex van visvijvers van 40 ha, en aansluitend een moerassig bosgebied. De vijvers worden gevoed door de Abeek.