Gemeentelijk Monument 1706/BU5
Kunstwerk: Stenen Heilig Hartbeeld met aan de voet van Christus een echtpaar met een kind, dat bloemen aanbiedt.

Kunstenaar:  J. Custers
Ingewijd door pastoor Van Lieshout op 29 juni 1930
Een inscriptie aan de voorzijde van de sokkel vermeldt:

“DE PAROCHIANEN
VAN BUDEL
AAN HUN KONING”

Kunstenaar:
Petrus Johannes (Jan) Custers (Stratum 1867-Venlo 1942) beeldhouwer, die vooral interieurs vervaardigde voor neogotische kerken, leidde samen met zijn broer Alphonsus Ludovicus (Fons) (1875-1930),  het ‘Atelier voor Christelijke Kunst’ te Stratum (thans Eindhoven), ca. 1894 tot 1932.

Het beeld:
Dit Heilig Hartmonument is gemaakt van een soort harde zandsteen. Het werd geplaatst in de voortuin van de pastorie. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap heeft pastoor Van Lieshout dit monument als geschenk ontvangen van zijn parochianen. Het monument bestond uit een onderstuk in drie gedeelten. De twee zijpanelen bevatten de eerste letter A en laatste letter van het Griekse alfabet, voorstellende dat Christus aan het begin en het einde van ons leven staat. Boven de tekst op het middenpaneel bevindt zich de beeldengroep. Een Christusfiguur met Heilig Hart. Over het hart loopt de doornenkroon (symbool van het lijden van Christus) en het hart wordt bekroond door een kruis met twee duiven. Christus steekt zijn handen beschermend uit over de mensen onder hem. Een vader en een moeder met kind. Het kind brengt hulde aan het Heilig Hart middels een boeket rozen.
Lees het hele verhaal….