Met dit nummer sluiten we de achtendertigste jaargang en ook al weer bijna het jaar af.  Wij hopen dat u ook in 2020 ons tijdschrift wilt ontvangen. Onze vrijwillige redactie en bezorgers spannen zich tot het uiterste in u elke keer een goed blad te bezorgen. Om het geld hoeft u het niet te laten. Een abonnement kost slechts € 8,00 voor de gemeente Cranendonck, € 9,00 voor Hamont en € 20,00 voor postabonnees. Vergeet bij betaling niet uw postcode en huisnummer te vermelden zodat wij kunnen identificeren wie er betaald heeft.
Het abonnementsgeld kunt u betalen via bankrekeningnummer NL05 RABO 0109567188. Maakt het abonnementsgeld a.u.b. over voor januari.
Wij danken u bij voorbaat voor uw betaling en wensen u veel leesgenot toe in 2020

In dit nummer leest u over het bijzondere gehucht Kouwbergen onder Soerendonk, over pionierszoon Florian Thirion uit Budel-Dorplein, over een inktstel uit 1901 van een prominente Maarheezenaar, de slotaflevering van de wandeling over de Grootschoterweg in Budel-Schoot en het laatste nieuws over twee recent verschenen boekwerken over ons heemgebied.
losse nummers zijn te koop bij de boekhandels en de VVV in Budel voor € 3,50