Een even jaar, dus een Brabants Dialectenfestival op zondag 14 juni, voor de 14e keer.
Elk festival heeft een thema. Dat is dit jaar: “Liefde is ’t skonste um te hebbe – ’t moeilijkste um te kriege – ’t koiste um te verlieze”
Traditiegetrouw begint het festival met de jeugdmiddag. De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Lieshout en Mariahout maken op een interactieve manier kennis met het Brabants dialect.
Op zaterdagavond is om 20.00 uur in het Dorpshuis De avond van de schrijfwedstrijd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor dialecttoneel en zang, maar vooral voor de liedjes, gedichten en verhalen die zijn ingestuurd door de deelnemers aan de schrijfwedstrijd. Dan wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn in de verschillende tekstsoorten, licht de jury hun keuze toe en worden de dialectpenningen uitgereikt. Maar er is ook een dialectquiz en er wordt opgetreden door o.a. Stijn van de Ven. De avond is gratis toegankelijk voor iedereen die in dialect geïnteresseerd is.
Op zondag is dan de dag van het festival: op diverse podia – binnen en buiten in het centrum van Lieshout –  wordt door diverse Brabantse artiesten opgetreden. Aan de bezetting van de podia wordt nog hard gewerkt. Er zijn ook kraampjes met Brabantse artikelen en voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Het festival wordt geopend om 13.00 uur en sluit om 18.00 uur.
Bij slecht weer wordt het hele festival naar binnen verplaatst.
Een nieuw onderdeel is dit jaar de singer-songwriterwedstrijd die samen met de bibliotheek wordt georganiseerd. Jongeren van 15 tot 25 jaar met schrijf- en zangtalent worden uitgenodigd hieraan deel te nemen door een lied in te zenden.
Meer info: www.brabantsdialectenfestival.nl