Begin dit jaar keken we terug op 2019 en vooruit op 2020. Het afgelopen jaar liep de vijf jaar durende expositie in de Achelse Kluis over de Eerste Wereldoorlog ten einde. Het jaar 1918 was behalve het jaar van de vrede ook dat van de Spaanse Griep, die meer slachtoffers eiste dan de gehele Eerste Wereldoorlog. We keken uit naar het voorjaarsprogramma voor 2020 dat onze vereniging voor u in petto had.
En nu leven we in een andere werkelijkheid. We bevinden ons in een onwerkelijke tijd. Het wereldwijde Coronavirus bepaalt ieders leven tot in de huiskamer. De overheid heeft maatregelen genomen om de verdere verspreiding van dit virus te stuiten.
Wij volgen deze maatregelen om eerst en vooral te zorgen voor de gezondheid van eenieder. Daarom heeft het bestuur na de eerder afgelaste lezing van deze week besloten alle geplande openbare bijeenkomsten tot en met juli, dus het gehele voorjaarsprogramma, af te gelasten. Dat geldt dus voor de lezingen van 29 april en 28 mei, de busreis van 4 juli en al onze wandelingen. De heemkamers in het Schepenhuis zijn tot nader order gesloten voor werkgroepen en publiek.
Wij gaan proberen alle geplande lezingen en de busreis in het najaar opnieuw in te plannen. Daarover zullen wij u te zijner tijd verder berichten. Via onze website, Facebook en Twitter kunt u actuele berichten volgen, maar ook historische verhalen lezen in deze gedwongen thuisperiode.
Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u alle goeds voor uw gezondheid in deze moeilijke periode.
Met heemkundige groet, namens het bestuur,
Jac. Biemans
Voorzitter