Het rechter (zuidelijk) middengedeelte van het grote oorspronkelijke huis, dat hier aan de huidige Markt 1 stond, was vóór 1900 in bezit gekomen van schoenmaker B. Ullings. In 1900 brandde dit gedeelte echter af, waarna dat gedeelte gekocht werd door Sjang Ras. Deze bouwde op dit nieuwe perceel F1240 een nieuw woonhuis. In 1904 kreeg hij vergunning om in de voormalige kapel van de Capucijnen, gelegen achter zijn nieuwe huis, een leerlooierij te beginnen. Eind dertiger jaren waren de kleine leerlooierijen echter door de concurrentie van de grote machinale looierijen ten dode opgeschreven. De kleinen dreven er een huiden- en leerhandel bij. Ook deze leerlooierij in Budel hield op te bestaan en de oude kapel kwam weer leeg te staan.

In 1952 overleed Sjang Ras en zijn zoon Gerard werd de beheerder van het huis. Het huis en de voormalige leerlooierij achter het huis werden nu verhuurd aan de fotograaf Kees Walravens, die het huis later kocht. Met de looierij kon deze natuurlijk niet veel beginnen, zodat Gerard Ras het gedeelte waar de looierij in was gevestigd geweest ging verhuren. En wel aan een vetsmelterij waarmee hij als slager contact had. Ze haalden bij hem, zoals trouwens bij de meeste slagers, het vetafval op. De ruimte werd nu ingericht als vetsmelterij.
Lees het hele artikel…