Het oorspronkelijke pad lag tussen de Gastelseweg en de Molenstraat, met extra aftakking naar de Molenstraat. Het pad is onverhard en een klein deel van klinkerbestrating voorzien. Het pad wordt begrensd door een zeer fraaie en oude, mogelijk 150-200 jaar, haag van beuk, haagbeuk en liguster. Het lag in het open gebied tussen de lintbebouwde straten van Molenstraat, Marktstraat, Markt, Kerkstraat en Gastelseweg met veelal oude perceelscheiding en hagen.

Het pad bestaat deels nog onder de officiële naam: ’t Vrijerspaadje. De rest bestaat niet meer. Het wordt overigens in de volksmond ook wel het Koeienpaadje genoemd. (Benaming door de basisschooljeugd door het verbodsbord verboden voor vee dat hier vroeger stond)
Zoals vermeld liep dit pad door tot de Gastelseweg. (nu tot de Wieken)
In het midden was een splitsing: Een deel liep langs smederij Rooijakkers en het huis van de familie Kwaspen tot de Molenstraat (dit deel is vervallen)

Het andere deel kwam bij de winkel en maalderij van Jansen uit op de Molenstraat (Dit deel bestaat nog gedeeltelijk aan een kant afscheidingen van tuinen)
Lees het hele artikel…