Op zondag 19 juli gaan de natuurvrienden van heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.
Nadat twee wandelingen in april en mei niet doorgingen in verband met de dreiging van het coronavirus hebben ze vorige maand de draad weer opgepakt, met in achtneming van de volgende beperkingen:
1 ze gaan niet carpoolen, omdat daarbij het bewaren van 1 meter 50 onderlinge afstand niet mogelijk is, ieder gaat op eigen gelegenheid naar het startpunt eventueel in colonne.
2 Verder gaan ze achteraf niet samen koffie drinken.
3 Het is gezond en niet moeilijk om tijdens het wandelen in de vrije natuur afstand te houden, ieder wijst elkaar op eventueel vergeten van die bepaling.

Het reisdoel is De Groote Peel bij Ospel, de meest zuidelijke begrenzing van het hoogveengebied van de Noordwest-Europese laagvlakten.
Vertrek zoals elke derde zondag van de maand om 9u30 vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis te Budel (Blokker).
Behalve mensen die ziekteverschijnselen vertonen is iedereen van harte welkom om deel te nemen.
Lidmaatschap van de Heemkundekring is niet vereist maar strekt wel tot aanbeveling.
Tot zondag!
Voor meer foto’s: Klik hier!