J. M. Goijarts stamde uit een geslacht dat zich Goijers of Goijarts (ook geschreven als Goyarts) noemde en afkomstig was uit ’s-Hertogenbosch. Deze werd geboren in 1779 als zoon van Hendrikus Goijarts en Johanna Catharina Jansen. In 1803 verhuurde hij zich als klerk aan de Budelse secretaris Antonie van Poppel. Deze laatste werd in 1817 burgemeester van Budel en na diens overlijden volgde op 23-8-1825 Jan Mathijs Goijarts zijn leermeester op als burgemeester van Budel. Jan Goijarts trouwde met Maria Elisabeth Koekhofs, dochter van Sebastiaan Koekhofs uit Achel
Deze familie Koekhofs was afkomstig van Budel en zeer welgesteld, getuige de leningen die ze in Budel hadden uitstaan. Door het huwelijk werd de burgemeester nog welgestelder dan hij al was en naast zijn eigen huis bezat hij na verloop van tijd alleen al in de kom van het dorp een zestal huizen. In 1829 wordt het huis van burgemeester Goijarts het grootste en beste huis van Budel genoemd.
Het huis van burgemeester Goyarts (Later kwam hier de doorgang naar het Capucijnerplein in Budel)

Ligging van het huis van burgemeester Goyarts
Daarnaast bezat hij vele hectaren landbouwgrond alsmede grote percelen bos en broekgronden (o.a. het Cranendonckse bos).
Ook verstrekte de burgemeester wel eens renteloze voorschotten aan de gemeente als de kas leeg was.
Lees het hele artikel…