Stichting De Brabantse Hoeders heeft vorig jaar de zandpaden als project onder de aandacht gebracht. Zandpaden verdwijnen in Brabant. Steeds meer Brabantse zandpaden worden verhard, omgeploegd of ze moeten het veld ruimen voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen en woonwijken. De Brabantse Hoeders maken zich grote zorgen over de teloorgang van de karakteristieke zandpaden, waardoor de biodiversiteit afneemt en cultuurhistorie verloren gaat.

Op verzoek van de Brabantse Hoeders heeft Hetty Gerringa van de Brabantse Milieufederatie een handleiding ontwikkeld voor het behoud en de bescherming van zandpaden. Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die zich wil inzetten voor het bewaren en beschermen van de kwetsbare zandpaden voor de volgende generaties.

De Brabantse Hoeders hopen dat betrokken Brabanders, gemeenten, lokale natuur- en milieugroepen, heemkundekringen en organisaties voor landschap en/of cultuurhistorie willen helpen de Brabantse zandpaden in kaart te brengen. Onze heemkundekring roept u als lid, maar ook andere geïnteresseerden op ons daarbij te helpen. Kent u nog zandpaden in onze gemeente, wilt u die dan aan ons melden, eventueel vergezeld van een of meerdere (genummerde) foto’s en een korte beschrijving van de ligging van het zandpad via ons speciale emailadres: Klik hier!
Dank voor uw medewerking![embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kdZ5KiAdbFE[/embedyt]
Zie ook: https://brabantsehoeders.nl