Als we over het kerkhof van de R.K. kerk O.L.V. Visitatie in Budel wandelen, valt het misschien op dat bij een aantal graven een onopvallend plaatje is aangebracht met de tekst ‘Heemkunde’ of ‘www.heemkundekringcranendonck.nl’ Het zijn graven die door onze heemkundekring zijn ‘geadopteerd’.

Binnen de heemkundekring besteedt een groep betrokken vrijwilligers van de Monumentengroep aandacht aan allerlei kleine historisch interessante bouwsels, beelden, kapelletjes, gedenkstenen en dergelijke.
In 1995 onderwierpen zij een aantal graven op het R.K. kerkhof bij de O.L.V. Visitatie kerk in Budel aan een nader onderzoek. Het betreft graven die door de parochie zouden worden geruimd vanwege beëindiging van de grafrechten. Er blijken grafzerken bij te zijn die naar het oordeel van de werkgroep het waard maken ze voor het nageslacht te bewaren. Het kan o.a. zijn vanwege het gebruikte materiaal, de bijzondere vorm of historische betekenis of bekendheid van de overledene.
Lees het hele artikel…