Pastoor Lambertus Jacobus (Bert) Nabuurs werd geboren te Wanroij op 10 augustus 1922 als zoon van Johannes Hubertus Nabuurs en Gertruda Derks. Het gezin telde negen kinderen waarvan Bert Nabuurs de op een na jongste was. Na de lagere school ging hij naar het Klein Seminarie en tijdens WO II bezocht hij het Groot Seminarie. Op 15 juni 1946 werd hij tot priester gewijd. Nadat hij op diverse plaatsen de nodige ervaring had opgedaan als kapelaan werd hij eerst pastoor in Bergeijk en in mei 1975 ging hij aan de slag als pastoor van de Sint-Gertrudisparochie van Maarheeze. In 1979 gaf pastoor Nabuurs een boekje uit bij gelegenheid van de 500ste verjaardag van de Mariaklok van de parochie Maarheeze. In 1987 werd i.s.m. de heemkundekring een boekje samengesteld ter gelegenheid van het 75 jaar in gebruik zijn van de Sint-Gertrudiskerk: ‘Monument van Liefde’.
Lees het hele artikel…