Rijksmonument  26333
Boerderij van het Kempische langgeveltype met jaartalankers 1789

Bakstenen gevel met fries en zwarte plint. Vlechtingen in de zijgevel.
Nieuwe raamindeling. (Voorheen met luiken). Rieten dak met oudhollandse pannen. Zeer ingrijpend gerenoveerd (ca 1980). Boven de staldeur een smeedijzeren benaming:
Boerderijen vormen een essentieel onderdeel van ons cultureel erfgoed. De snelle ontwikkelingen in de landbouw in de afgelopen vijftig jaar zorgen er echter voor dat de oude gebouwen niet meer voldoen. Veel historische boerderijen verliezen daardoor hun oorspronkelijke functie. Ze verkommeren, worden gesloopt en verdwijnen uit het dorpsbeeld. Vaak worden ze ingrijpend verbouwd om te voldoen aan de hedendaagse wooneisen.
Een oud huis bevat soms mooie verhalen. Wie hebben er gewoond en wat heeft er zich afgespeeld. Vaak blijft het een gesloten boek voor de huidige bewoners van een oud pand en gaat de geschiedenis verloren.

Langgevelboerderij
‘Hoeve Zoerendonck’ is een langgevelboerderij. Deze boerderijen komen veel voor in Brabant en Noord Limburg. Bij dit type boerderij lagen het woonhuis en het werkgedeelte in elkaars verlengde onder een dak. De schuurdeur aan de straatzijde was vaak hoger dan het staldeurtje, zodat de oogstwagens gemakkelijker naar binnen kon rijden.
Lees het hele artikel…