Via een nazaat van Dr. Antonius Mathijsen kwamen wij achter het bestaan van een heuse Dr. A. Mathijsen-mars. Het muziekstuk is door Rob Goorhuis geschreven naar aanleiding van het jubileum van het Centraal Militair Hospitaal in 2016. De Mars kreeg de naam ‘Dr A Mathijsen-mars’, de naam van de Budelse militair geneeskundige die in 1851 het gipsverband uitvond en naamgever werd van het Utrechtse militaire hospitaal.
U kunt het muziekstuk hier beluisteren:
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso – Dr. A. Mathijsen Mars | Facebook 
Misschien is het een idee om deze mars op te nemen in het repertoire van de dit jaar 100 jaar bestaande harmonie EMM in Budel?
Kippenexperiment
Componist Rob Goorhuis verwerkte diverse elementen in de mars, waaronder het zogenaamde ‘kippenexperiment’. Dit experiment hield in dat Dr. Mathijsen om de werking van het gipsverband te testen, de poten van kippen brak om ze vervolgens in gips te zetten. De kippen hield men bij de kazerne in Haarlem waar hij op dat moment gestationeerd was en waar hij in 1851 zijn uitvinding deed.

Faammuur en tekeningen
Onze Budelse Mathijsen is trouwens ook onderdeel van de Haarlemse ‘Faammuur’. De Haarlemse tekenaar Eric Coolen maakte een aantal tekeningen van Dr. Antonius Mathijsen, die overigens ook als piëzografie op formaat A3 of A2 te bestellen zijn via https://www.ericcoolen.nl/oomgips

Klik hier voor het artikel…