Wegkapelletje met Mariabeeld
Gevels en Materialen: Bakstenen topgeveltje met rondboog nis en reliëfbeeld
Dak: Pannen zadeldakje
Gebouwd: 1953
Initiatiefnemer: Ir. Jan Koenraadt

In Hugten staat aan de rechterkant van de hoofdweg van Maarheeze naar Someren een klein monumentje. Het staat er heel onopvallend in de bossen, achter een afrastering, tussen het struikgewas bij de uitgestrekte tuin van Villa Hugten. Het monumentje is een kleine bakstenen nis met daarin een reliëf van de Heilige Maagd Maria met haar Kind Jezus. Het betreft hier een bijzondere afbeelding: een zgn. ‘Sedes Sapientiae’.
Sedes Sapientiae: voorstelling van Maria op een troon met het kind Jezus op haar schoot, terwijl het kind leest uit de Thora (= boek met de wet van Mozes). Sedes Sapientiae betekent ‘Zetel der Wijsheid’ en is een van de vele aanspreektitels van de Heilige Maagd Maria. Andere omschrijvingen zijn o.a.: Moeder van barmhartigheid. Toevlucht van de zondaars, Heil van de zieken, Spiegel van gerechtigheid. Wie alle andere aanspreektitels van Maria wil weten moet er maar eens de Litanie van Onze-Lieve-Vrouw op nalezen. Wellicht heeft u nog een Romeins kerkmissaal in de kast liggen, deze litanie van Maria staat er vast wel in. Overigens is het ook zeer de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen bij de doopkapel van de Sint-Laurentiuskerk in onze buurgemeente Hamont (B.). In die ruimte heeft men zes eeuwenoude en zeer waardevolle beelden opgesteld: de H. Laurentius, de H. Brigitta, de H. Roches, de Piëta, Sint Anna-te-Drieën en warempel een Sedes Sapientiae! Een prachtbeeld.
Voordat het gezin Koenraadt in 1953 aan de grote overzeese reis naar Suriname begon liet Jan Koenraadt een bakstenen nis met het tableau van Maria met haar Kind bouwen. Hij liet het plaatsen bij het woonhuis van de familie, Villa Hugten. De Latijnse spreuk boven het reliëf maakt de bedoeling van deze nis duidelijk: ‘Sedes sapientiae, ora pro emigrantibus’, hetgeen wil zeggen: ‘Zetel der Wijsheid, bid voor de emigranten’. De spreuk in de nis heeft dus betrekking op de emigratie van het gezin Koenraadt -van Agtmaal. Emigreren was ruim vijftig jaar geleden een hele onderneming en niet zonder risico. Maar het is niet alleen de nis die ons herinnert aan Ir. Jan Koenraadt; de hoofdweg van Maarheeze tot Hugten is naar hem genoemd: de Koenraadtweg.

Lees ook: Aa-kroniek 2006-02: Een beeld van Maria als ‘Zetel der Wijsheid’ bij villa Hugten door Annie Staals Jacobi.

Lees het hele artikel…..