Op 27 november overleed Theo Fransen (86), vanaf kort na de oprichting lid van onze Heemkundekring (links op de foto bij zijn huldiging door Brabants Heem vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap in 2018). Theo was binnen de vereniging vele jaren actief op velerlei vlak: bij opgravingen, de bouw van de maquette van Budel anno 1832, de werkgroep genealogie en de laatste jaren vooral als vraagbaak binnen de werkgroep fotografie vanwege zijn enorme kennis van Budel. In de jaren tachtig was hij bestuurslid, van 1990-1994 ook secretaris van de Heemkundekring. Wij zullen Theo en zijn gedrevenheid en kennis missen en wensen Mia, de kleinkinderen en familie veel sterkte.