Op zondag 19 juni gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Het reisdoel is het natuurgebied het Cranendonckse bos.

Deze bossen zijn erg gevarieerd. Jonge eiken-berkenbossen, kleine plukjes al wat ouder eikenbos, gemengd bos en dennenbos met voornamelijk grove den en weer wat verder sparren die een bosperceel overheersen en het een heel ander karakter geven en zelfs een gaaf moerasbos. Naast zomereik, Amerikaanse eik, beuk en den vind men er berk, populier, douglasspar, lariks, es, els, vlier, lijsterbes en inlandse vogelkers. De ondergroei van sommige bospercelen is heel divers. In het eikenbos is de hele bosbodem bedekt met bosbes, terwijl op andere plaatsen de adelaarsvaren een bos onder het bos vormt . De aanwezigheid van de adelaarsvaren wijst er op dat het hier een oud bosgebied betreft, veel ouder dan de leeftijd van de bomen doet vermoeden. De variatie van landschapsvormen zorgt voor een gevarieerde dierenbevolking, vooral wat de vogels betreft.  De naam Cranendonck wijst er op dat de kraanvogels, die jaar in jaar uit in het voorjaar en in het najaar dit gebied en de nabij gelegen Peelgebieden als pleisterplaats aandoen dit ook al 800 jaar geleden deden toen het oude landgoed, dat behoorde bij het slot Cranendonck al genoemd werd.

Iedereen is welkom gratis deel te nemen aan deze wandeling, leden en niet-leden.

We vertrekken per auto vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis (Blokker) om 9u30. De eigenlijke wandeling begint bij de Immenhof.