In het derde weekend van september, om precies te zijn op zaterdag 17 september, zal voor de zeventigste keer de bevrijding van Cranendonck herdacht worden.

Was herdenking voorheen een onderdeel van de Weerter Fakkelestafette, de laatste 5 jaar wordt de herdenking verzorgd door de Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck.

Het doel van de herdenking is tweedelig: enerzijds wordt eer gebracht aan hen die ons de vrijheid hebben teruggegeven en zeker aan hen die deze strijd met hun leven betaald hebben. Anderzijds willen we mensen attent maken dat we aan onze vrijheid moeten blijven werken.

In Cranendonck herdenken we bij 8 monumenten. Op elke plek wordt het bevrijdingsvuur (dat in de Onze Lieve Vrouwe Visitatie kerk bewaard wordt) ontstoken, is er één minuut stilte, wordt “the Last Post” geblazen, worden bloemen gelegd, is er een toespraak en wordt een gedicht voorgelezen door een schoolkind. Schoolkinderen uit groep 8 worden nauw betrokken bij de herdenkingen. In de weken voorafgaand aan de herdenking krijgen scholen de gelegenheid om mee te doen met een gastles. Daarin gaat het over oorlog, vrede en vrijheid. Ook is er een veteraan aanwezig die vertelt over zijn ervaringen.

Jubilaris:

Ger Barents is al die 70 jaar betrokken bij de herdenkingen. Beginnend als atleet in 1953 werd hij later bestuurslid en groepsleider binnen de organisatie. Tegenwoordig vervult hij de taak van Ambassadeur. Het is zijn taak toe te zien op het reilen en zeilen van alle facetten van de herdenking. Zie het maar als een controleur die boven het geheel staat.

In de komende weken zullen we meer berichtgeving doen over de Herdenkingen in Cranendonck.