Petra Brandts-Kramer wordt door velen herinnerd als eerste ‘politieke’ vrouw in Budel, daarna als voorzitster van de Bond van Ouderen in Budel en tot slot als beschermvrouwe van het Senioren Orkest Cranendonck. Petra werd te Budel geboren op 22 maart 1934 als dochter van het echtpaar Pieter Kramer en Geertje Lourens uit Friesland (Geertje Lourens was benoemd tot vroedvrouw in Budel). Het gezin Kramer telde zeven kinderen waarvan Petra het vijfde was. Het gezin woonde in de Dr. A. Mathijsenstraat, eerst op nr. 20, later op nr. 22. Beide panden vielen circa 1990 onder de slopershamer ten behoeve van de bouw van een nieuw winkelpand van supermarkt Albert Heijn.

Petra Kramer trouwde in 1957 met de Budelse onderwijzer Philip Brandts (1927-2010). Als schoonheidsspecialiste had Petra een winkeltje aan huis en werd lid van de Budelse Middenstandsvereniging. Zo rolde zij de politiek in. Lees hier de rest van het verhaal…..