VAN GENERATIE OP GENERATIE
Tradities, de nieuwe tak van erfgoed
Lezing door Ineke Strouken op dinsdag 15 november vanaf 20.00 uur in De Smeltkroes, Kijkakkers 1, Maarheeze.

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Meestal is dat een onbewust proces. Iedereen heeft heel veel tradities, maar daar denk je niet bij na. Pas als er mensen zijn die het anders doen of een traditie niet kennen, dan ga je je afvragen waar een traditie vandaan komt.

Zo lijkt het alsof op hele wereld ’s morgens ontbeten wordt met een boterham met kaas, maar dat is niet zo. Zelfs in Nederland zijn er verschillende culturele ontbijttradities. Zo is het dagelijks leven vol met grote en kleine tradities: van het sinterklaasfeest tot en met kaarsjes uitblazen op een verjaardag. Achter al die tradities schuilt een historisch verhaal.

Tradities noemen wij tegenwoordig ook immaterieel erfgoed. Dat komt omdat Nederland in 2012 het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed tekende. Wat betekent dat verdrag en welke verplichtingen brengt het ondertekende van het verdrag met zich mee. In de lezing wordt ingegaan op veel Brabantse tradities en immaterieel erfgoed.

Ineke Strouken was als directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland direct betrokken bij het UNESCO Verdrag. Ze is bestuurslid van de Stichting Brabants Heem en één van de samenstellers van het boek ‘Tradities in Brabant, van generatie op generatie’ dat onlangs verscheen vanwege het 75-jarig bestaan van Brabants Heem.

Datum: dinsdag 15 november 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze
Entree: Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50