op zondag 15 januari 2023 gaan  de natuurvrienden van de Heemkundekring “de Baronie van Cranendonck” wandelen.

Ze bezoeken het wandelgebied De Laurabossen in Weert ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart.

Dit wandelgebied vormt een mooi contrast met de nattere delen van Kempen~Broek. Hier vind je heuse zandduinen met karaktervolle bomen en restanten van voormalig uitgestrekte heidevlaktes.

Er graast een kudde grote grazers die er voor zorgt dat de heidevlakte open blijft en er afwisseling ontstaat in de vegetatie.

In dit eens zo mooie heide- en stuifzandgebied werden vanaf 1900 productiebossen aangeplant met vooral Grove den, Corsicaanse den en Douglas.

Het hout was bestemd voor de onderstutting van mijngangen in de Lauramijnen van Zuid-Limburg waaraan de Laurabossen hun naam te danken hebben.

In 1964 sloten de mijnen en vanaf 1997 heeft Vereniging Natuurmonumenten het gebied in erfpacht.

Omdat eenvormige bossen niet gunstig zijn voor de biodiversiteit wil men plaats maken voor een gevarieerd loofbos met plaatselijk grove dennen en open delen met meer heide.

Door hier en daar naaldbomen weg te halen zijn er open plekken en slingerende bosranden ontstaan en is er nu ruimte voor eiken en lijsterbes.

Het bos is daardoor een stuk gevarieerder en kleurrijker geworden.

Vertrek om 9u30 vanaf het Schepenhuis op de markt te Budel (parkeerplaats voor Blokker).

Iedereen, ook zij die geen lid zijn van de Heemkundekring, is welkom om deel te nemen.