Veel Maarheezenaren hebben herinneringen aan de vroegere oversteekplaats in het dorp ter hoogte van ‘Hof van Holland’. De oude rijksweg liep vroeger dwars door het dorp, toen nog Leenderweg en Weerterweg genaamd. Zo ontstonden in het dorpscentrum gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen met de diverse zijwegen. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd een eindje verderop bij café ‘’t Kruispunt’ een nieuwe rijksweg (van grote betonplaten) aangelegd, die het dorp in tweeën splitste. Kerk, meisjesschool en kleuterschool lagen nu aan de andere kant van de snelweg. Dat leidde regelmatig tot gevaarlijke verkeerssituaties. Schoolkinderen moesten deze weg vier keer per dag oversteken. Verkeersongelukken bleven dan ook niet uit, soms met fatale afloop.

Op 8 april 1948 liepen de kinderen Tonnie (6 jaar) en Rianneke (4 jaar) van Himbergen ’s namiddags vanuit school naar huis en kwamen beiden op dit kruispunt om het leven. Na het passeren van enkele auto’s staken zij de weg over en zagen daarbij een auto uit de tegenovergestelde richting over het hoofd. Beide kinderen overleefden het ongeluk niet.

Lees hier meer over Tonnie en Rianneke..