De muur van de hervormde begraafplaats te Budel

Door de inzet en zelfwerkzaamheid van Stan en Peter van onze werkgroep monumenten is de muur van de hervormde begraafplaats te Budel hersteld en rechtgezet. De muur kan, versterkt met een steunbeer, voorlopig wel weer een heleboel jaren mee.

Op en aan de muur hoort een ijzeren boog met een poort. Dit ijzerwerk ligt bij de smid.  Zodra dat werk gereed is, zal er een afspraak gemaakt worden om de poort terug te plaatsen en zullen de graven schoongemaakt worden.

N-H. Kerkhof
N-H. Kerkhof
N-H. Kerkhof

Werkgroep: genealogie en kadaster