Bidprentje van pastoor Hendricus van Lieshout
*5 januari 1881 / †25 oktober 1933

Pastoor Van Lieshout was maar viereneenhalf jaar pastoor van de parochie Budel-Dorp. In vergelijking met zijn voorganger pastoor Van Baars, die 23 jaar pastoor was, en zijn opvolger pastoor Panis die 31 jaar in Budel-Dorp verbleef, was dit maar een korte periode. Pastoor Van Lieshout overleed in 1933 aan de complicaties na een beroerte.

Hendricus Adrianus van Lieshout werd op 5 januari 1881in Boxtel geboren als zoon van bakker Casper van Lieshout en Joanna Maria Bloem. Het gezin telde vijf kinderen, Hendricus was de eerstgeborene. Drie kinderen zijn op jonge leeftijd overleden.

Hendricus van Lieshout koos voor het priesterschap en werd op 17 juni 1905 gewijd. Daarna werd hij benoemd tot professor aan het Klein Seminarie in Sint-Michielsgestel. Op 30 juni 1927 werd hij door mgr. Diepen benoemd tot pastoor in Budel-Dorp. Op vrijdag 1 juli werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochie O. L. Vrouw Visitatie.

Bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest op 17 juni 1930 kreeg pastoor Van Lieshout van zijn parochianen de beschildering van het priesterkoor als feestgave. Bij gelegenheid van dit feest werd ook een Heilig-Hartmonument aangeboden. Dit kwam tot stand dankzij donaties van de parochianen en extra financiële bijdrages van oud-burgemeester Van Uden en van de dames Maria Jaspers en Wilhelmina Saanen-Jaspers.

Het Heilig-Hartmonument stond oorspronkelijk in de voortuin van de pastorie.
Met de komst van de Duitsers in Budel werd op de Root de Duitse wijk gebouwd. Voor de ontsluiting hiervan was het nodig dat de Kerkstraat werd doorgetrokken naar deze nieuwe wijk, tussen het kerkhof en de pastorietuin door. Daartoe kocht de gemeente in 1963 van de parochie de grond die hiervoor nodig was. Op de plaats waar de weg moest komen stond echter het Heilig-Hartmonument. Besloten werd om het monument in de voortuin van het zusterklooster te plaatsen. Helaas is toen alleen het middengedeelte van het monument meegenomen. De beide zijstukken (met de letters Alfa en Omega) zijn bij deze verplaatsing spoorloos verdwenen. Nadat het klooster enige tijd later door de gemeente werd aangekocht is het monument toch op zijn nieuwe plaats kunnen blijven staan. Helemaal zonder kleerscheuren kwam het beeld er bij de wegwerkzaamheden niet vanaf. Het Christusbeeld moest een hand missen. De Budelse kunstenaar Sjeng Caris heeft toen een nieuwe hand gemaakt. De beide zijstukken van het monument zijn nooit meer boven water gekomen.

Op Nieuwjaarsdag 1931 kreeg pastoor Van Lieshout in de kerk een beroerte.
Op 31 december 1931 werd hem eervol ontslag verleend wegens gezondheidsredenen; hij nam toen zijn intrek bij de zusters in het Liefdegesticht. Na andermaal een beroerte gekregen te hebben overleed hij hier op 25 oktober 1933; hij werd 52 jaar. Pastoor Van Lieshout werd in Budel begraven. Zijn grafmonument ligt helemaal links bij de Calvarieberg op het parochiekerkhof.