Kunstwerk
‘Bronzen baken: De Vuurtoren’
Kijkakkers 37 6026 ER Maarheeze

Kunstwerk: Bronzen baken, geïnspireerd op de vuurtoren.
Kunstenaar: Vinh Phuong (Vietnam, 1959, sinds 1980 werkzaam in Nederland, opleiding aan de kunstacademies in Utrecht en ’s-Hertogenbosch)
Onthulling: 24 mei 1995 bij de opening van het nieuwe politiebureau voor de vier gemeenten: Budel, Maarheeze, Heeze en Leende. De onthulling werd verricht door de burgemeesters van deze gemeenten.
Lees het hele artikel…

Langgevelboerderij
Dorpsstraat 44, 6027 PH Soerendonk

Rijksmonument  26333
Boerderij van het Kempische langgeveltype met jaartalankers 1789

Bakstenen gevel met fries en zwarte plint. Vlechtingen in de zijgevel.
Nieuwe raamindeling. (Voorheen met luiken). Rieten dak met oudhollandse pannen. Zeer ingrijpend gerenoveerd (ca 1980). Boven de staldeur een smeedijzeren benaming:
Boerderijen vormen een essentieel onderdeel van ons cultureel erfgoed. De snelle ontwikkelingen in de landbouw in de afgelopen vijftig jaar zorgen er echter voor dat de oude gebouwen niet meer voldoen. Veel historische boerderijen verliezen daardoor hun oorspronkelijke functie. Ze verkommeren, worden gesloopt en verdwijnen uit het dorpsbeeld. Vaak worden ze ingrijpend verbouwd om te voldoen aan de hedendaagse wooneisen.
Een oud huis bevat soms mooie verhalen. Wie hebben er gewoond en wat heeft er zich afgespeeld. Vaak blijft het een gesloten boek voor de huidige bewoners van een oud pand en gaat de geschiedenis verloren.

Langgevelboerderij
‘Hoeve Zoerendonck’ is een langgevelboerderij. Deze boerderijen komen veel voor in Brabant en Noord Limburg. Bij dit type boerderij lagen het woonhuis en het werkgedeelte in elkaars verlengde onder een dak. De schuurdeur aan de straatzijde was vaak hoger dan het staldeurtje, zodat de oogstwagens gemakkelijker naar binnen kon rijden.
Lees het hele artikel…

Boterfabiekje Maarheeze – Café ’t Pandje – Café De Kelder.
Kerkstraat 2a 6026 RV Maarheeze

Bouwjaar 1894
Dit gebouwtje van is van Cultuurhistorisch en industrieel-archeologisch belang.

Pandje 1941 Collectie: J.Biemans

Het werd opgezet als boterfabriekje en eierbond. De voorzijde van het gebouw heeft een trap met bordes. Voor het laden en lossen van de producten was dit uitermate geschikt. Het was van de Zuivelvereniging. In 1894 werd de ‘Coöperatieve Maarheezer Zuivelfabriek’ opgericht in het achterhuis van schoolmeester P. Damen (Het latere klooster aan De Hoge Weg).
In 1913 fuseerden de kleine zuivelfabriekjes in Budel, Soerendonk, Gastel en Maarheeze tot ‘De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint Antonius’, die in 1914 aan de Maarheezerweg in Budel in gebruik werd genomen. Het oude fabriekje in Maarheeze gebouwtje werd onder meer als pakhuis voor eieren en andere producten gebruikt. Eind jaren ’70 werd het verbouwd tot café-bar ’t Pandje’. Bij die gelegenheid werd de oude originele gevelsteen die het juiste bouwjaar aangaf vervangen door een nieuwe met een foutief (en ouder) bouwjaar: 1879 (was misschien 1979 bedoeld?).  Enige jaren geleden werd de horecagelegenheid omgedoopt tot café ‘De kelder’.
Lees het hele artikel…

Bidprentje van Miel Davits
* 2 juni 1944 Budel † 14 maart 1976 Budel

Velen zullen zich het vliegtuigongeval van Miel Davits op 14 maart 1976 nog wel herinneren. Het was die zondag en de dagen daarna in Budel het gesprek van de dag. Die tragische gebeurtenis is inmiddels al weer decennia  geleden.

Miel Davits werd op 2 juni 1944 te Budel geboren als oudste kind van Wim Davits (1911-1966) en Lies Nabben (1915-1996). Miel had nog twee zussen, Nelleke en Maria, en een broer Ton. Het gezin Davits woonde in de Burgemeester van Houtstraat. Na de Lagere School en de HBS ging Miel studeren aan de Technische Universiteit te Delft, waar hij in 1968 afstudeerde als bouwkundig ingenieur. Tijdens zijn studiejaren overleed op 7 november 1966 plotseling zijn vader die een bouwbedrijf had. Naast zijn studie werd Miel van de ene op de andere dag de aannemer van zijn vaders bouwbedrijf, daarbij geholpen door bedrijfsleider Tinus van Gogh. Na het afronden van zijn studie nam Miel ‘Bouwbedrijf Davits’ over.
Lees het hele verhaal over zijn leven en tragisch ongeluk

Heilig Hartbeeld
Hoofdstraat 201 6024AB Budel-Dorplein

Het H. Hartbeeld van geschilderde terracotta staat tussen vorm gesnoeide taxussen voor de kerk op een gemetselde sokkel van rode baksteen. Het beeld toont Christus, met één hand op het hart wijzend. Van het hart uit gaat een stralenkrans met bovenop een kruis. Ook over dit hart loopt de doornenkroon. Aan één hand ontbreekt een duim.

De oorspronkelijke plaats.
Oorspronkelijk stond het beeld op het Heilig Hartplein recht tegenover Hôtel Saint Joseph (‘de Cantine’). Het werd op zondag 26 juni 1921 ingewijd bij gelegenheid van de plechtige toewijding of ‘intronisatie’ van Dorplein aan het   Heilig Hart van Jezus.

Foto van Frank van Mierlo (2020) met op de voorgrond de contouren van het H. Hartpark duidelijk in beeld.

Lees het hele artikel…

De acht brinken van Soerendonk

Soerendonk heeft acht bekende ‘brinken’ (driehoekige pleintjes beplant met eiken) en omgeven door oude boerderijen:
Er is een wandelroute langs de historische brinken gemaakt,
Inclusief acht verhalen over de geschiedenis van het dorp.
1. ’t Heilig Hart als middelpunt
De vorm van de dorpsbrink was in vroeger tijd niet veel anders dan nu: een driehoekig bomenplein omgeven door boerderijen en afgebakend door drie wegen resp. naar Gastel, Maarheeze en Budel.
2. De Moosten (De brink en de naamgever)
Rond zo’n driehoekig bomenplein vormde zich in de loop van de tijd een buurtschap. De hier gelegen brink draagt de naam van de achterliggende landerijen: ‘De Moosten’.
3. De Molenheide (De molen en het gilde)
De Molenheide herinnert nog aan de oorspronkelijke standplaats van de Soerendonkse graanmolen.
4. De Pompers (De brink en de diepvries)
Aan ‘De Pompers’ lag vroeger een zestal boerderijen. Aan deze brink is een apart stukje geschiedenis verbonden: Op deze plek stond namelijk een ‘diepvrieshuisje’.
5. D’n Heuvel (Een brink met geschiedenis)
Dorpsbrink d’n Heuvel vormde tot circa 1800 het centrum van Soerendonk. Rondom en in de nabijheid van deze brink waren de oude Sint-Janskapel uit de 14e eeuw (met kerkhof), het dorpsschooltje, de burgemeesterwoning, het gemeentehuisje en enkele boerderijen gelegen.
6. ’t Hool (Functionele ontmoetingsplaatsen)
Van oorsprong is de brink een gemeenschappelijke gebruiksplaats van boeren. Deze diende als verzamel- en drinkplaats voor het te weiden vee. In het midden lag een waterpoel, ook wel ‘brandkuil’ genoemd omdat het water ook als bluswater diende bij brand of als koelwater voor de smid. De brink had naast een agrarische ook een belangrijke sociale functie: het was dé ontmoetingsplaats voor de bewoners.
7. De Beek (Water en vuur op ‘de Beek’)
De naam ‘de Beek’ is ontleend aan de door dit buurtschap stromende waterloop ‘de Beekloop’.
8. ’t Goor (De natuur wint in ’t Goor)
De brink en de boerderij ’t Goor zijn vernoemd naar het natuurgebied ‘Het Soerendonkse Goor’, nu beheerd door Staatsbosbeheer.
Lees het hele verhaal met prachtige foto’s….

Historie Marechaussekazerne / politiebureau
Nieuwstraat Budel (1911-1977)

Het karakteristieke pand aan de Nieuwstraat kort voor de sloop.

Waar nu de Keizer Ottostraat uitkomt op de Nieuwstraat stond vroeger een zeer karakteristiek pand. Het pand deed dienst als burgemeesterswoning, politiebureau en marechausseekazerne.

Het pand werd in 1911 gebouwd door de Budelse architect Jan Sak. Hij verhuurde de woningen aan particulieren. Een deel aan de gemeente, die het gebruikte als ambtswoning voor de burgemeester. De eerste burgemeester die hier woonde met zijn gezin was burgemeester Van Uden (1910-1919) Daarna burgemeester Van Ginneken (1919-1926) en vervolgens burgemeester Van Hout. Deze ambtswoning voor de burgemeester deed dienst tot 1933. De Staat der Nederlanden kocht het pand toen van Jan Sak voor 16.000,– gulden om het geschikt te maken voor de Marechaussee. Budel kende sinds 1887 een brigade van dit wapen.

Op 6 juni 1933 volgde de officiële ingebruikname door drie gezinnen van de Marechaussee. Het kantoor werd ingericht in de linker woning, waar ook de commandant woonde met zijn gezin. In de oorlog vertrokken de meeste brigadiers naar de oorlogsbestemming.
In 1946 werd de oude kazerne in gebruik genomen door de Rijkspolitie. De brigade van de Marechaussee  werd inwonende bij de rijkspolitie in 1948. In het midden van de jaren zeventig werd een nieuwe kazerne betrokken in de Meidoornstraat. De politie verhuisde naar het nieuwe politiebureau tegenover het gemeentehuis. Het gebouw kwam zodoende leeg te staan en nog in hetzelfde jaar werd het sierlijke, schilderachtige monumentale gebouw afgebroken. Een van Budels mooiste gebouwen van aanzien, daar was iedereen het over eens, was er niet meer. In die tijd speelde de monumentgedachte nog niet zo en het stond niet op de monumentenlijst. Van de buitenkant was het een prachtig gebouw, maar het voldeed niet meer om er goed te kunnen wonen.
Lees het hele artikel…
Bekijk het filmpje (geluid uitzetten!)

Uit de oude doos:
40 jaar harmonie EMM Budel (1961)

40-jarig bestaan van Harmonie E M M in pastorietuin (1961): 1e rij zittend vlnr, 1. Paul Bakens, 2. Theo Kerkhofs, 3. Henk Meusen, 4. Paul Neeskens, 5. Gerard Vos, 6. Sjef Neeskens 2e rij vlnr. zittend bestuur, 7. Frans Sprankenis, 8. Jos Meusen, 9. Joop van Halteren, 10. Burgemeester Harry Derckx, 11. Hubert (Ber) Ras, 12. Piet Buelens, 13. Leo Kwaspen, 14. Peter Nouwen. 3e rij staand vlnr, 15. Jo Meurkens, 16. Driek van Kessel, 17. Sjef Fransen, 18. Jo Baudoin, 19. Frans Vos, 20. Pierre Vos, 21. Jan Smeets, 22. Leo Jacobs, 23. Harrie Meurkens, 24. Toon Meusen, 25. Wiel Smeets, 26. Jac Kerkhofs, 27. Sjef Meusen, 28. Pierre Gubbels. 4e rij staand vlnr, 29. Miel Seghers, 30. Harrie Moonen, 31. Jan vd Zandt, 32. Jan Meurkens, 33. Ten Hendriks, 34. Toon Lamers, 35. Henk Kosman, 36. Ber Meusen, 37. Tjeu Jacobs, 38. Pierre Mathijssen, 39. Wim Lammers, 40. Wart Wijlaars, 41. Martin Coenen, 42. Leo Hegge.