Natuurgebied Buulderbroek en het Cranendonckse bos

Foto: Toine Saanen

Het Buulderbroek is een bos op de rand van het dal van de Buulder Aa en onderdeel van een natuurgebied dat zich uitstrekt tot aan Maarheeze. Zoals de naam broek al aangeeft is het een drassig, laaggelegen bosgebied met veel greppels en sloten. Het gebied bezit een rijke flora en fauna. In het gebied vinden we de een klein informatiecentrum bij de bijendrachttuin Immenhof. Dit is een verzameling planten voor de bijenteelt. Direct aan het Buulder Broek grenst het natuurgebied Cranendoncks Bos. Aan de randen groeien dennen, eiken en berken. Het lage gebied krijgt zijn kwelwater vanuit de bolle akkers die er rondom liggen. Het gebied is rijk aan plantensoorten, zoogdieren, vogels en insecten. In het Cranendonckse bos zijn recentelijk zogenaamde knuppelpaden aangelegd om het gebied voor wandelaars toegankelijk te houden. Het gebied is ook een waterwingebied van Brabant Water. Dit bedrijf levert een zeer goede kwaliteit drinkwater. In het gebied bevindt zich ook de villa Cranendonck (voormalige gemeentehuis Maarheeze 1940-1996) en een reconstructie van de funderingen van kasteel Cranendonck dat in september 1673 door de Fransen werd verwoest.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor alle foto’s van Toine Saanen.

St. Gertrudiskerk Maarheeze

Monument van de maand:
In 1909 werd begonnen met de bouw van de huidige kerk. De oude kerk stond op de plaats van het oude kerkhof. Deze kerk werd gebouwd naar het model van de kerk van Einighausen bij Sittard (L.), ontworpen door architect Franssen uit Roermond.
De stijl is Neoromaans en is gebouwd door de gebr. De Vries uit Helmond voor de prijs van 35.440,– gulden. De parochianen deden zelf het grondwerk en haalden met paard en kar de materialen uit Weert. In 1910 werd de kerk in gebruik genomen, nadat de nog bruikbare inventaris van de oude kerk was over gehuisd. De H. Gertrudis is de patrones van de parochie. Zij is in België en Nederland altijd vereerd tegen ratten- en muizenplagen. Honderd jaar later werd in Maarheeze een Carnavalsvereniging opgericht met de naam ‘Muuzevangers’.
Klik hier voor het hele verhaal…..

Bronzen Kunstwerk: Boer met melkbus Gastel Sint Corneliusplein

Het object van de maand:
Kunstwerk
Kunstenaar: Jan Brugman (* Budel 1961)
Onthuld: 15-01-1995
Plaats: Sint Corneliusplein Gastel
Ter herinnering aan het boterfabriekje van de “Coöperatieve Zuivelbereiding Gastel”, 1906-1914

Het boterfabriekje in Gastel werd gebouwd in 1906 op het Corneliusplein. De boeren brachten de melk te voet of met de kruiwagen naar het fabriekje, waar een handgedraaide centrifuge was geïnstalleerd. Wat overbleef was ondermelk of zwaai, die aan de varkens gevoerd werd. De boter werd gespoeld en gezouten en was dan geschikt voor consumptie. Het gebouwtje zelf was een eenvoudig vierkant gebouwtje onder een zadeldak gedekt met tuile-du-nor pannen. Van buiten gepleisterd en wit gekalkt. Later kwamen er grote centrifuges die door stoom werden aangedreven. Deze waren echter te kostbaar voor de kleine fabriekjes. Daarom fuseerden de kleine dorpsfabriekjes en in 1914 werd de grote ‘Coöperatieve Stoomzuivelfabriek St. Antonius’ aan de Maarheezerweg geopend.  Het kleine fabriekje in Gastel werd gesloten en verbouwd tot woning. Betje Broers was de laatste bewoonster. De gemeente kocht het leegstaande pand daarna en in juni 1989 werd het gesloopt.

Lees het hele verhaal van Harrie Jaspers, geïllustreerd met prachtige foto’s: ‘Er was eens een boterfabriekje op Gastel’ in de Aa-kroniek van 1989-3 blz. 151-169. Ter inzage op de heemkamer:

Zie ook: gebouwen en objecten
en:
artikel Hacweekblad

Bijzondere Cranendoncker van de maand

Dr. Antonius Mathijsen: De uitvinder van het gipsverband.

Geboren in Budel op 8 november 1805

Overleden in Hamont  (België) op 15 juni 1878

Dr. Anton Mathijsen is wel de bekendste Cranendoncker die we kennen. Hij was een Nederlands militair geneeskundige die internationaal vermaard werd om de uitvinding van het gipsverband.

Voor meer informatie: zie:

https://nl.wikipedia.org/
wiki/Antonius_Mathijsen

http://www.thuisinbrabant.nl/
personen/m/mathijsen,-antonius

  • Aa-kroniek 2005 Nr 3: 200 jaar Antonius Mathijsen, 1805-2005
    Door J. Biemans met prachtige achtergrondinformatie en afbeeldingen. *
  • Het boek van S.H. Winkelmolen: Budel voorheen en thans. *
  • Jaspers, ‘Bezoek aan Budel, geboorteplaats van Dr. Antoon Mathijsen, uitvinder van het gipsverband’, Aa-kroniek, 15 (1996) 156-172.*H. Jaspers, ‘Herinneringen aan dr. Antoon Mathijsen’, Aa-kroniek, 10 (1991) 228-237.*

*Ter inzage in onze bibliotheek.