Privacy statement

We weten dat privacy een belangrijk issue is voor iedereen op het internet. Zeker wanneer je over privacy gevoelige informatie beschikt moeten we zoveel mogelijk waarborgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden van materialen op de website.

Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” respecteert volledig de privacy van iedere bezoeker van de website. Wij zijn erop gericht bezoekers van de site zoveel mogelijk zelf te laten bepalen welke informatie men wil bekijken. Er wordt naar gestreefd om zo weinig mogelijk informatie van bezoekers vast te houden. We verzamelen wel informatie over de bezoeker doordat het bezoek wordt geregistreerd en de webpagina’s worden vastgelegd die worden bezocht. Deze registratie is anoniem.
Klik hier voor het volledig privacy-reglement…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG-verklaring

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet heeft voor alle organisaties een aantal consequenties. De Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ respecteert de privacy van iedereen.
Om die reden wordt ons privacy-beleid geactualiseerd en zal dit op onze website en in ons tijdschrift gepubliceerd worden.
In onze AVG-verklaring zal worden vastgelegd dat wij de persoonsgegevens van onze leden en deelnemers aan activiteiten zorgvuldig verwerken, geheimhouding bieden en de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor deelname aan en informeren over onze activiteiten.

Ontwikkeling

Deze website en Facebookpagina worden voortdurend vernieuwd met informatie. Er worden artikelen en foto’s toegevoegd, nieuwe verslagen opgenomen en de agenda wordt aangepast. Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” doet haar uiterste best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op deze website en onze Facebook-, Instagram- en Twitterpagina. Voor vragen of opmerkingen over (onjuiste) informatie op de website of Facebookpagina kan men contact opnemen via onze contactpagina.

Colofon

Deze website kwam tot stand door medewerking van:

Jac Biemans
Guul Vullers
Wouter Kursten
Harry de Laat ( per 1-9-2021: Wim Ogier )
Fotogroep Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck”

Met bijzonder veel dank aan Roel Geelen!