De werkgroep Heemkamer en Bibliotheek streeft ernaar zo mogelijk alle literatuur te verzamelen die over het heemgebied Cranendonck wordt gepubliceerd.
Boeken die betrekking hebben op ons heemgebied worden aangekocht. Naast de algemene boeken worden ook naslagwerken, genealogische boeken en boekwerken over historische onderzoeken aan de bibliotheek toegevoegd.
In de bibliotheek staan ook de ingebonden jaargangen van het eigen heemperiodiek ‘de Aa-kroniek’ vanaf 1983-heden, evenals het plaatselijk weekblad ‘de Grenskoerier’ 1976-heden. Zie ook onze pagina: Naslagwerk

Diverse tijdschriften en heemperiodieken van ruilabonnementen met omringende heemkundekringen liggen op de leesplank.
Een bezoek aan de heembibliotheek is zeker de moeite waard. Alles is ter inzage tijdens de openingsuren van de heemkamer. De boeken zijn opgenomen in een excelbestand; via titel, auteur of trefwoord kan het boeknummer in de computer worden opgezocht.
Klik hiervoor de lijst in PDF-formaat! (Na opening kunt u een zoekveld openen met CTRL-F : Vul de zoekterm on en druk op Enter!) Boeken en tijdschriften worden echter niet uitgeleend. Zo gewenst kunnen er wel fotokopieën gemaakt worden; kopieerapparatuur is op de heemkamer aanwezig. Voor leden is er de mogelijkheid om max. 2 boeken te lenen voor de periode van 1 maand. zie ook onze pagina: Collecties!

Openstelling: Zie tabblad “Openstelling Heemkamer” op de hoofdpagina van onze website.
U bent van harte welkom, en als altijd:

De koffie (of thee) staat klaar!

De werkgroep Heemkamer en bibliotheek bestaat uit:

Annie Staals-Jacobi
Guul Vullers

T: 0495-593135
E: klik hier!


Klik hier voor het jaarverslag van 2023