Bidprentje Rob H. van Schaik 1906-1982, burgemeester van Maarheeze

Robertus Hendricus van Schaik werd op 27 oktober 1906 te Zelzate in België geboren. Zijn vader was koffiehandelaar en Rob was voorbestemd om in zijn voetsporen te treden. In 1930 vertrok hij naar Brazilië maar keerde vanwege de economische crisis na enkele maanden terug naar Nederland. Hij begon toen aan een studie gemeenteadministratie. In 1936 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Maarheeze als opvolger van Antonius de Klerk. Een van zijn voornaamste daden was wel de aankoop van landgoed Cranendonck met de daarbij behorende villa die in 1940 de bestemming kreeg van gemeentehuis: het huidige ‘kasteeltje Cranendonck’. Verder zette hij zich actief in voor de werkgelegenheid, waardoor o.a. Philips en Mastenfabriek Nolte zich in Maarheeze vestigden. Na 33 jaar burgemeester van Maarheeze te zijn  geweest, werd aan hem in 1969 op eigen verzoek ontslag verleend. Hij werd opgevolgd door Jan van Greunsven.
Lees het hele artikel en bekijk de foto’s….

VOORJAARSWANDELING: DE PLATEAUX-HAGEVEN

Graag nodigen wij u uit voor onze TWEE volgende activiteiten: allereerst onze jaarlijkse VOORJAARSWANDELING: DE PLATEAUX-HAGEVENo.l.v. Harrie Jaspers
op zondag 19 mei aanstaande vanaf 09.30 uur vanuit Budel

Datum:         zondag 19 mei 2019
Tijd:               vertrek bij het Schepenhuis in Budel om 09.30 uur
Locatie:         Samenkomst bij Bezoekerscentrum ‘De Wulp’, Tussenstraat 10, B-3910 Neerpelt
Deelname:   Gratis, koffie/thee en iets lekkers.
Lees de hele convocatie…

lezing: ANTON SCHELLENS, FOTOGRAAF VAN HET ONGEREPTE BRABANTSE PLATTELANDSLEVEN

Graag nodigen wij u uit voor de lezing:

ANTON SCHELLENS, FOTOGRAAF VAN HET ONGEREPTE BRABANTSE PLATTELANDSLEVEN

door Dr. Cor van der Heijden op woensdag 22 mei aanstaande vanaf 20.00 uur, De Smeltkroes, Maarheeze

Datum:                woensdag 22 mei 2019
Tijd:                      20.00-ca. 22.00 uur
Locatie:               Zaal ‘de Smeltkroes’, Kijkakkers 1, Maarheeze
Toegang:             Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Lees de hele convocatie…

Het Mariakapelletje Keunenhoek Budel

(Gemeentelijk Monument 1706/BU10)

Al ruim 70 jaar staat er een Mariakapelletje in de Keunenhoek. In een raadsbesluit van 16 april 1987 werd de gemeentelijke monumentenlijst goedgekeurd. Op deze lijst staat ook het genoemde kapelletje. Het staat op de hoek van de Maarheezerweg-Keunenhoek op perceel sectie A nr. 2857.
Het werd gebouwd in augustus-september in 1947 door de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) van Budel. ‘s Zondagsmiddags hadden de Kajotters hun bijeenkomsten in het parochiehuis of trokken er van uit hun clubhuis op uit. In samenspraak met hun toenmalige aalmoezenier, de kapelaan G. Remmen besloot men in 1947 een Mariakapelletje te bouwen, voor de bescherming van de K.A.J.’ers hier en diegenen die in Nederlands-Indië verbleven.

Lees het hele artikel…

Kadasterkaarten 1832

Onze heemkundekring werkt aan de reconstructie van de kadasterkaarten van het jaar 1832 (het jaar dat alle percelen en eigenaren werden geregistreerd) van de gemeenten Budel, Maarheeze, Soerendonk en Gastel.

Met een klik op deze link komt u op de kadasterkaart van Budel, Gastel Maarheeze of Soerendonk van 1832. Deze link is voorlopig ondergebracht bij heemkundekring Myerle uit Mierlo.
Bij inzoomen kan men op elk perceel klikken en de eigenaar in 1832 achterhalen.
Onze werkgroep kan nog enkele enthousiaste leden gebruiken. Kom eens een kijkje nemen bij onze werkgroep (1e en 3e donderdag van de maand van 19.30u -22u)

Het Kruisbeeld in Budel

Splitsing Nieuwstraat-Willem de Zwijgerstraat
Gemeentelijk Monument no: 1706/BU14

Het kruisbeeld was oorspronkelijk een betonnen geel corpus op een houten kruis. Het is geplaatst in 1930 op initiatief van de ondernemer Antoon van Thiel uit Helmond, die een actie op touw had gezet genaamd: “Het kruisbeeld langs de weg in Noord-Brabant”. Hij werd hierdoor ‘Pasteurke Van Thiel’ genoemd. Het kruis werd gratis aangeboden en geplaatst.

In de jaren vijftig is het geheel op een sokkel van basaltkeien geplaatst en voorzien van een afdakje met gekartelde windveren. Sinds 16-4-1987 staat het pleintje met lindeboom en corpus op de gemeentelijke monumentenlijst.

In de jaren tachtig was het corpus bijna helemaal kapot en niet meer te repareren. Harrie Jaspers heeft toen in Aa-kroniek nummer 4 van 1988 een artikel gewijd aan wegkruisen en specifiek dit kruisbeeld (zie hieronder) en daarna contact gezocht met de gemeente Budel om het kruisbeeld te laten restaureren. Eens te meer bleek dat, door aan deze zaken aandacht te schenken, men iets los kan maken bij de gemeente. Het corpus bleek niet meer te herstellen. Door de firma Lumen uit Venlo is toen een identiek nieuw weerbestendig corpus gemaakt van kunsthars. Dit corpus is in mei 1990 geplaatst, waarbij ook het afdakje voorzien is van een nieuw verflaagje.

Dit markante punt, een driesprong van wegen, werd vroeger door de mensen aangeduid als “Bie ut Kruus”. Tegenwoordig wordt deze plaatsaanduiding nauwelijks nog gebruikt.
Lees het hele artikel…

 

Lezing: Het land van Grevenbroek

Graag nodigen wij u uit voor een boeiende historische beschouwing over het gebied van onze directe buren:
Het Land van Grevenbroek, een vreemde eend ten noorden van het graafschap Loon
door lic. Luk Van de Sijpe, voorzitter van de Geschied- en Heemkundige kring ‘De Goede Stede Hamont’

op dinsdag 30 april aanstaande om 20.00 uur in

zaal “Bellevue’, Maarheezerweg 1 te Budel.

Datum:                 dinsdag 30 april 2019
Tijd:                      20.00-ca. 22.00 uur
Locatie:               Zaal ‘Bellevue’, Maarheezerweg 1, Budel
Toegang:             Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Lees de hele convocatie….