Bidprentje van Tinus van Mierlo *13 augustus 1909 te Soerendonk, †21 april 2011 te Budel

Met enige regelmaat staat het in de krant vermeld: een 100-jarige. Op 13 augustus 2009 viel Tinus van Mierlo uit Soerendonk die eer te beurt. Voor zover bekend is Tinus de eerste Zurriker die deze respectabele leeftijd mocht bereiken. Tinus van Mierlo werd op 13 augustus 1909 te Soerendonk geboren als zoon van Tuum en Nel van Mierlo-Heesterbeek. Vanwege de vele naamdragers Van Mierlo gingen de kinderen uit dit gezin door het leven met de aliasnaam ‘van Nelle’, de naam van hun moeder. Het grote gezin Van Mierlo woonde in de Zitterd. 

In deze boerderij was ook een café (‘het café van Nel van Tuume’) en winkeltje gevestigd, die moesten de inkomsten een beetje opschroeven. Na de lagere school was er in het gezin geen geld voor een vervolgstudie, er moest gewerkt worden, zo ook door Tinus. Uiteindelijk kwam Tinus terecht in de buitendienst van de gemeente Maarheeze. Daar is hij tot zijn pensioen in 1974 gebleven.

Lees hier meer over Tinus van Mierlo…

 

Tijdschrift vol lokale verhalen, de nieuwe Aa-kroniek is verschenen

Eind juni rolde de nieuwe Aa-kroniek, tijdschrift van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ van de persen. Maar liefst 80 pagina’s dik en gevuld met meer dan 60 veelal nooit eerder gepubliceerde historische afbeeldingen uit Budel, Maarheeze, Soerendonk, Schoot en Dorplein. Zeven auteurs werkten aan bijdragen over ons Cranendoncks verleden.

Dialect, Stationsplein, Boschhoeve, ‘Mijl van Mares’ en Bedrijfsscholen

Is het dialect van Budel, Maarheeze en Soerendonk, oftewel het ‘Kranendonks’ nu een Brabants of een Limburgs dialect? Prof. dr. Jos Swanenberg laat er zijn licht over schijnen in deze nieuwe Aa-kroniek, die ons hopelijk een mooie zomer brengt. Harrie Jaspers start met een nieuwe serie artikelen, waarin hij de huizen en hun bewoners aan het Stationsplein in Budel-Schoot aan ons voorstelt. Interessant is ook de geschiedenis van de ‘Boschhoeve’ in het Cranendonckse Bos, die eigenlijk ‘Bloem-Hof St. Lucia’ heet. Annie Staals-Jacobi en Guul Vullers brengen de historie rond dit gebouw tussen Soerendonk en Maarheeze voor het voetlicht. Met Theo Martens en Tinie Vlassak stappen we op de fiets. Zij beschrijven de 65-jarige geschiedenis van de wielerronde van Maarheeze, die we inmiddels kennen als de ‘Mijl van Mares’. In de derde en laatste aflevering van de artikelen van Giel Stollman over het onderwijs in Budel-Dorplein komen deze keer de verschillende bedrijfsscholen van de zinkfabriek aan bod.

Wilt u ook een exemplaar?

Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt verkrijgen voor € 4,00 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. Of eventueel bij de redactieleden Jan Jakobi Dorpsstraat 15 te Budel of Annie Staals, De Rutjens 16 in Soerendonk. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Klik voor meer informatie hier….

Lezing Jac. Biemans “Cranendonck van Heerlijkheid tot gemeente”

Op donderdag 23 juni zal onze voorzitter Jac. Biemans in het Cantinetheater te Budel-Dorplein een geïllustreerd overzicht geven van de hoofdlijnen uit de geschiedenis van onze gemeente, onder de titel: “CRANENDONCK VAN HEERLIJKHEID TOT GEMEENTE”

Lees hier meer over deze lezing..

Wandeling in natuurgebied het Cranendonckse bos

Op zondag 19 juni gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen.

Het reisdoel is het natuurgebied het Cranendonckse bos.

Deze bossen zijn erg gevarieerd. Jonge eiken-berkenbossen, kleine plukjes al wat ouder eikenbos, gemengd bos en dennenbos met voornamelijk grove den en weer wat verder sparren die een bosperceel overheersen en het een heel ander karakter geven en zelfs een gaaf moerasbos. Naast zomereik, Amerikaanse eik, beuk en den vind men er berk, populier, douglasspar, lariks, es, els, vlier, lijsterbes en inlandse vogelkers. De ondergroei van sommige bospercelen is heel divers. In het eikenbos is de hele bosbodem bedekt met bosbes, terwijl op andere plaatsen de adelaarsvaren een bos onder het bos vormt . De aanwezigheid van de adelaarsvaren wijst er op dat het hier een oud bosgebied betreft, veel ouder dan de leeftijd van de bomen doet vermoeden. De variatie van landschapsvormen zorgt voor een gevarieerde dierenbevolking, vooral wat de vogels betreft.  De naam Cranendonck wijst er op dat de kraanvogels, die jaar in jaar uit in het voorjaar en in het najaar dit gebied en de nabij gelegen Peelgebieden als pleisterplaats aandoen dit ook al 800 jaar geleden deden toen het oude landgoed, dat behoorde bij het slot Cranendonck al genoemd werd.

Iedereen is welkom gratis deel te nemen aan deze wandeling, leden en niet-leden.

We vertrekken per auto vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis (Blokker) om 9u30. De eigenlijke wandeling begint bij de Immenhof.

Bidprentje pastoor Wilhelmus Habraken

*4 december 1770 te Woensel / †19 maart 1822 te Budel ‘Roomsch pastoor’ te Budel van 1808 tot 1822.

Lange tijd was het dubbel-bidprentje uit 1844 van het echtpaar Andreas van der Sanden en Maria van Someren het oudste bidprentje in het rouwarchief van de Werkgroep Genealogie van onze heemkundekring. Door diverse schenkingen van prentjes staat dit bidprentje nu niet meer op de eerste plaats. Het oudste bidprentje in ons rouwarchief is momenteel het prentje van de Budelse pastoor Wilhelmus Habraken. Hij overleed in 1822, daarmee is dit gedachtenisprentje 200 jaar oud.

Lees hier de rest van deze bijdrage

St. Josephschool Maarheeze 100 jaar

Op 3 mei 2020 was het 100 jaar geleden dat het huidige gebouw van “Onze School” in Maarheeze in gebruik werd genomen. In eerste instantie, als een gemengde openbare school. Later werd het, zoals de meeste Maarheezenaren deze school kennen, de katholieke St. Josephschool.

Een moment dat niet ongemerkt voorbij mocht gaan vond het bestuur van “Onze School”. Uit een reünie van leerkrachten ontstond een groep die de organisatie van dit jubileum ter hand nam. Enthousiast werd toegewerkt naar de jubileumdatum. Helaas gooide Corona roet in het eten. Ook het jaar daarna kon het feest niet doorgaan, maar op 1 mei dit jaar was het dan eindelijk zover.

Lees hier meer daarover

Wandeling het Asbroek en de Berg

Op zondag 15 mei gaan de natuurvrienden van Heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” wandelen onder leiding van onze gids Harrie Jaspers.

Het reisdoel is het natuurgebied het Asbroek en de Berg.

Het Asbroek bestaat voor een deel uit moeras en voor een deel uit visvijvers. Het grensriviertje de Aa zoekt hier zijn koers vanaf de landsgrens naar het noorden. Onderweg gaat de gids ons vertellen over wat er zich in het verleden in dit gebied afgespeeld heeft. In de Aa-kroniek schreef hij een aantal artikelen over o.a. het Jodenkerkhof uit eind achttiende eeuw, een enorme boom, de Uutenboom, een vreemde knik in de overigens rechte grenslijn tussen grensovergang Toom/Mulk en de dubbele paal aan het einde van onze gemeente.

Onder de deskundige leiding van onze gids belooft dit een interessante morgen te worden. Halverwege is er een pauze met koffie en thee. Iedereen is welkom, leden en niet-leden. Deelname is kosteloos.

We vertrekken per auto vanaf het parkeerterrein bij het Schepenhuis (Blokker) om 9u30. De eigenlijke wandeling begint aan het eind van de straat Berg bij knooppunt 10.

Bidprentje van Toon (Tuntje) Ras *Budel 6 juli 1909 / †Budel 16 aug. 1976

Toon (Tuntje) Ras was een bekend dorpsfiguur en verenigingsman in Budel. Omwille van zijn kleine gestalte werd hij meestal ‘Tuntje’ genoemd. Toon Ras werd geboren op 6 juli 1909 in het gezin van leerlooier Peter Ras en Margo van de Leur. Het was het tweede huwelijk van vader Ras. Het gezin telde 4 kinderen: Adriën, Jo, Jeannette en Toon, de jongste. Toon werkte als ambtenaar bij de afdeling bevolking van de gemeente Budel. Velen in Budel kennen Tuntje Ras als het ‘chocolaode menneke’ omdat hij erg van chocola hield en dit ook uitdeelde aan kinderen en personeel van de gemeente. Hij werd weleens het geheugen van Budel genoemd. Vaak gebruikte hij het gezegde: ‘D’r is mar ieën Buul, en da zien willie’.

Lees hier meer over Tuntje