Natuurgebied Buulderbroek en het Cranendonckse bos

Foto: Toine Saanen

Het Buulderbroek is een bos op de rand van het dal van de Buulder Aa en onderdeel van een natuurgebied dat zich uitstrekt tot aan Maarheeze. Zoals de naam broek al aangeeft is het een drassig, laaggelegen bosgebied met veel greppels en sloten. Het gebied bezit een rijke flora en fauna. In het gebied vinden we de een klein informatiecentrum bij de bijendrachttuin Immenhof. Dit is een verzameling planten voor de bijenteelt. Direct aan het Buulder Broek grenst het natuurgebied Cranendoncks Bos. Aan de randen groeien dennen, eiken en berken. Het lage gebied krijgt zijn kwelwater vanuit de bolle akkers die er rondom liggen. Het gebied is rijk aan plantensoorten, zoogdieren, vogels en insecten. In het Cranendonckse bos zijn recentelijk zogenaamde knuppelpaden aangelegd om het gebied voor wandelaars toegankelijk te houden. Het gebied is ook een waterwingebied van Brabant Water. Dit bedrijf levert een zeer goede kwaliteit drinkwater. In het gebied bevindt zich ook de villa Cranendonck (voormalige gemeentehuis Maarheeze 1940-1996) en een reconstructie van de funderingen van kasteel Cranendonck dat in september 1673 door de Fransen werd verwoest.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor alle foto’s van Toine Saanen.

Jubilerende Aa-kroniek over Cranendonck gaat hele wereld over

Uit het ED: door Roy de Leijer
CRANENDONCK – De Aa-kroniek toont al veertig jaar aan hoe groot de kleine geschiedenis van Cranendonck is. De verhalen in het heemkundige tijdschrift, die inmiddels bijna negenduizend pagina’s beslaan, gaan de hele wereld over.
Lees het bericht…

Insectenmuur
Hoofdstraat 212 6024 AB Budel-Dorplein


Deze insectenmuur voor solitaire bijen en wespen is gebouwd onder beheer van platform ‘Dorplein Uniek’. De initiatiefnemers waren Frans Soers en Wolter van der Pers.
Deze werd officieel in gebruik genomen op zaterdag 26 mei 2012 door de initiatiefnemers en wethouder Patrick Beerten.
Als vrijwilligers werkten hieraan mee: Jan de Bruijn, Tjeu Cox, Wim Cremers, Christ Dirks, Wolter van der Pers, Jack Roosen, Mathijs Roosen, Jène van Seggelen, Louis Slangen, Frans Soers en Philomène Timmermans.
Lees het hele artikel en bekijk de foto’s…

Bidprentje van Charles Brandts, ‘mèster Brandts’,
*05-02-1922 Hamont (B.)
†20-01-2009 Leende.

Charles Brandts werd in Hamont geboren op 5 februari 1922 als zoon van Petrus Hubertus Brandts en Maria Catharina Elisabeth Chatrou. Het gezin Brandts telde vier kinderen waarvan Charles de oudste was. De familie Brandts stamt oorspronkelijk uit het Limburgse Meerssen. Vanwege zijn werk bij de Nederlandse Spoorwegen kwam vader Brandts in onze contreien terecht en leerde er zijn vrouw kennen. Het gezin Brandts-Chatrou verhuisde na de geboorte van zoon Charles vanuit Hamont naar Budel-Schoot waar ze altijd zijn blijven wonen. Lees over zijn studie, als onderwijzer aan de Aloysiusschool, als leraar aan Mulo St. Oda, als directeur van Mavo Koningshof in Veldhoven, als auteur van ‘Prodde nog Buuls’ en zijn bijdrage aan de Aa-kroniek.
Lees het hele artikel…

Ank van der Wal uit Budel-Dorplein blies op donderdag 25 maart 2021 100 kaarsjes uit.

Uit het ED door Roy de Leijer

monument ‘Japanse vrouwenkampen’ te Arnhem ter nagedachtenis aan de vrouwen en kinderen die het leven lieten in de Japanse interneringskompen in Nederlands-lndië in 1942-1945

Ondanks dat haar ogen haar de laatste jaren in de steek laten, volgt ze nog steeds het wereldnieuws en is ze nog goed bij de pinken.
Lees het hele artikel uit het ED!

Lees ook haar verhaal uit de Aa-kroniek van 2014:
De Jappenkampen
In Nederlands-Indië

Aa-kroniek start met 40ste jaargang

Heemkundetijdschrift nog steeds veel gelezen

Met de nieuwe Aa-kroniek luidt Heemkundekring “De Baronie van Cranendonk” de 40ste jaargang van haar tijdschrift in. Wie had dat kunnen denken in 1982, toen de vereniging 25 jaar bestond en het eerste nummer verscheen. U kunt het met de meeste andere nummers vinden op deze website. In deze nog steeds door de maatregelen rond het Coronavirus bepaalde tijd biedt de kring haar grote schare van lezers nummer 154 van het heemkundig periodiek aan.  Bijna 80 pagina’s en tientallen nooit eerder gepubliceerde beelden over de dorpen in Cranendonck.
Predikanten, burgemeesters, messenmakers

Tussen 1648 en 1795 behoorde de Meierij van ’s-Hertogenbosch, waaronder onze dorpen, tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hier was het calvinisme de enige officieel toegestane godsdienst. Over de in de Nederduits-gereformeerde gemeente Maarheeze-Soerendonk werkzame predikanten start Jac. Biemans in dit nummer met een reeks artikelen. In deze aflevering de eerste Dienaar des Woords: Gerardus Hofmannus. In het 19de-eeuwse Soerendonk leverde het oorspronkelijk Stratumse geslacht Van der Sanden bijna zeventig jaar de burgemeester. En ook de daaropvolgende twee in die functie stamden van hen af. De latere generaties Van der Sanden oefenden het beroep van messenmaker uit.

De Hoort, duiven en het ‘elftal’ van Gastel
Over de familie Van der Sanden, burgemeesters en messenmakers vertelt Annie Staals-Jacobi. Het gebied De Hoort bij Dorplein maakte onderdeel uit van de uitgestrekte, grensoverschrijdende, bezittingen van een Belgische Baron. De woning van boswachter Beijk van dat bezit op Nederlands gebied stond er al voordat de fabriek en het dorp Dorplein verrezen. Giel Stollman verhaalt ons zijn jeugdherinneringen aan dit natuurgebied en zijn bewoners.
Theo Martens en Tinie Vlassak verdiepten zich in een bijzondere tak van sport in Cranendonck, de duivensport. Van de vier Cranendonckse duivenverenigingen van weleer is er nog slechts één over. Duivensportvereniging “De Grenspost” in Budel houdt een eeuwenoude hobby in stand. Theo en Tinie gingen praten met verschillende oudere leden van de vereniging en tekenden in een eerste aflevering hun verhaal op.
Aan het Sint Cornelisplein in Gastel woonde vroeger het gezin van Graod en Han Martens-Verhoeven. Ze hadden maar liefst elf kinderen, allemaal jongens. Over het leven van dit elftal van de familie Martens op Gastel zette Harrie Jaspers zijn herinneringen en verhalen voor ons op papier.

Wilt u ook een exemplaar?
Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt en bij opening, verkrijgen voor € 3,50 bij de boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. In verband met de beperkte openstelling van de boekhandels en VVV is de Aa-kroniek ook te koop bij Jan Jakobi Dorpsstraat 15 te Budel en bij Annie Staals, De Rutjens 16 in Soerendonk. Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Kijk voor meer informatie op heemkundekringcranendonck.nl

Natuurgebied De Weerter- en Budelerbergen

Tussen Budel en Weert ligt een gebied van zand, heide en dennenbos. Het zuidelijk en westelijk deel van de Weerter- en Budelerbergen  bestaat uit stuifzandgebieden met nog ‘actieve’, ‘wandelende’ stuifduinen. Verspreid staande vliegdennen, heide, droge graslanden met buntgras en Zandzegge en uitgestrekte naaldhoutbossen bepalen hier het beeld.
Naaldhoutbossen met Grove den overheersen het noordelijk en oostelijk deel.
Een langgerekte, noord-zuid georiënteerde zandvlakte die door het gebied loopt, markeert de grens tussen Noord-Brabant en Limburg. De eerste verstuivingen in het gebied zijn reeds bekend vanuit de Bronstijd, 3 tot 4.000 jaar geleden. De boeren in de Middeleeuwen en later gebruikten veel heideplaggen en strooisel in hun potstal, waardoor er nog meer verstuiving plaats vond. In de 19e eeuw werden er veel dennenbossen aangeplant, die zorgden voor stuthout in de mijnen. De bossen legden voor een groot deel het stuifzand vast. Het gebied wordt doorsneden door de goederenspoorlijn ‘De IJzeren Rijn’ (sinds 1991 niet meer actief).
Het grootste deel van het gebied is sinds 1956 eigendom van het Ministerie van Defensie en wordt nog steeds gebruikt als militair oefenterrein, ‘Weerterheide’ en ‘Boshoverheide’ genaamd. Er zijn diverse wandelroutes.
Het gebied wordt begrensd door De Loozerheide en het fabrieksterrein van de zinkfabriek.
In het gebied is ook een crossterrein.Flora: Vliegdennen, heide, buntgras, Zandzegge, haarmos of korstmossen (met de namen gevlekt heidestaartje,  stuifzandstapelbekertje, wit sterschoteltje, rode heidelucifer)  en naaldbomen.
Fauna: zeldzame vlinders en libellen, Nachtzwaluw, Grauwe vliegenvanger, Tapuit, Boomleeuwerik, Graspieper, Veldleeuwerik, Kneu, Groene specht, Zwarte specht, Ransuil, Havik, Buizerd, Groene zandloopkever, Bastaardzandloopkever, Driehoornmestkever, Veldkrekel, Blauwvleugelsprinkhaan, Heidevlinder, Zilveren zandbij, Rupsendoder, Levendbarende hagedis, Wild zwijn.
het gebied is onderdeel van Kempenbroek.
Foto’s Toine Saanen
Klik hier voor alle foto’s…..
Bron: Erwin Christis en Jan van der Straaten, Het Kempen-Broek,. 2014

VOOR DE JUBILERENDE BUDELSE HARMONIE EMM:
DE DR. A. MATHIJSEN-MARS

Via een nazaat van Dr. Antonius Mathijsen kwamen wij achter het bestaan van een heuse Dr. A. Mathijsen-mars. Het muziekstuk is door Rob Goorhuis geschreven naar aanleiding van het jubileum van het Centraal Militair Hospitaal in 2016. De Mars kreeg de naam ‘Dr A Mathijsen-mars’, de naam van de Budelse militair geneeskundige die in 1851 het gipsverband uitvond en naamgever werd van het Utrechtse militaire hospitaal.
U kunt het muziekstuk hier beluisteren:
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso – Dr. A. Mathijsen Mars | Facebook 
Misschien is het een idee om deze mars op te nemen in het repertoire van de dit jaar 100 jaar bestaande harmonie EMM in Budel?
Kippenexperiment
Componist Rob Goorhuis verwerkte diverse elementen in de mars, waaronder het zogenaamde ‘kippenexperiment’. Dit experiment hield in dat Dr. Mathijsen om de werking van het gipsverband te testen, de poten van kippen brak om ze vervolgens in gips te zetten. De kippen hield men bij de kazerne in Haarlem waar hij op dat moment gestationeerd was en waar hij in 1851 zijn uitvinding deed.

Faammuur en tekeningen
Onze Budelse Mathijsen is trouwens ook onderdeel van de Haarlemse ‘Faammuur’. De Haarlemse tekenaar Eric Coolen maakte een aantal tekeningen van Dr. Antonius Mathijsen, die overigens ook als piëzografie op formaat A3 of A2 te bestellen zijn via https://www.ericcoolen.nl/oomgips

Klik hier voor het artikel…